Dokument & lagar (69 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1847 av Hoffmann, Ulla (v)

den 10 juni Fråga 2004/05:1847 av Ulla Hoffmann v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om forskning kring könskriget Efter två uppmärksammade tv-program SVT:s Dokument inifrån har professor Eva Lundgrens forskning kraftigt ifrågasatts och en massmedial storm har skapats. Kritiken grundar sig på ett tv-program

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1815 av Frans, Joe (s)

den 7 juni Fråga 2004/05:1815 av Joe Frans s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Afrikas kulturskatt Våra museer runtom i Sverige har i dag en tendens att visa den afrikanska kulturen på ett gammalt och förlegat sätt. Utställningarna är ofta hierarkiska och ibland direkt fördomsfulla. Införandet

Inlämnad: 2005-06-07 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1486 av Hellberg, Owe (v)

den 22 april Fråga 2004/05:1486 av Owe Hellberg v till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om forskningsmedel för bygg- och bostadsforskning Svensk bygg- och bostadsforskning var fram till 2001 en egen organisation, men tillhör numera vetenskapsområdet Formas. Bredare ingångar i forskningen kan vara bra, men det finns

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1481 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 22 april Fråga 2004/05:1481 av Birgitta Ahlqvist s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om digital tv Inom några år stängs det analoga tv-nätet och digital tv blir en verklighet för 98 av befolkningen. Många hushåll köper en box för att sedan gratis kunna se många tv-program, bland annat Barnkanalen

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1443 av Hassan, Maria (s)

den 19 april Fråga 2004/05:1443 av Maria Hassan s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om minoritetsspråkens framtid som studieämne vid universitet och högskolor Högskoleverkets rapport Att vara eller inte vara från 2003 om minoritetsspråkens framtid i den svenska högskolan gör en bedömning att det

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1392 av Astudillo, Luciano (s)

den 11 april Fråga 2004/05:1392 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om examinationsrätt vid Malmö högskola Malmö växer och utbildningsbehovet i regionen är stort. Malmö högskola skapades för att stödja en positiv samhällsutveckling i Malmöregionen och bör få fortsätta på den vägen.

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:477 av Dinamarca, Rossana (v)

den 17 mars Interpellation 2004/05:477 av Rossana Dinamarca v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om MEP-utbildningen på Dramatiska institutet En pojke eller flicka som får en uppgift att exempelvis göra en kort film om ett geografiskt område eller en samhällelig företeelse kommer att lära sig mängder

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:476 av Linna, Elina (v)

den 17 mars Interpellation 2004/05:476 av Elina Linna v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om det sverigefinska biblioteket År 1894 grundade Stockholms Finska förening ett bibliotek. I mitten av 70-talet 1976 överläts biblioteket till Finlandshuset. Sedan 1997 drivs det av stiftelsen Finlandskulturinstitutet

Inlämnad: 2005-03-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1154 av Wikström, Jonas (v)

den 4 mars Fråga 2004/05:1154 av Jonas Wikström v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om naprapat- och kiropraktorutbildningarna I december 2004 lämnade Högskoleverket in sin uppföljning av utbildningarna vid Naprapathögskolan och Kiropraktorhögskolan. Studenterna vid de här skolorna kan efter avslutad

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:369 av Israelsson, Margareta (s)

den 8 februari Interpellation 2004/05:369 av Margareta Israelsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Dramatiska institutets barnprojekt i Nacka I samband med ett barnteaterprojekt vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan har några sexåringar från Stensö skola i Nacka utsatts för något som

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:853 av Astudillo , Luciano (s)

den 2 februari Fråga 2004/05:853 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om ett lexikon mellan svenska och pashto Antalet afghaner i Sverige växer. Enbart i Malmö finns det runt 2 500 afghaner, i hela riket drygt 9 000. Dock saknar denna stora grupp ett lexikon på sitt eget språk,

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:771 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 24 januari Fråga 2004/05:771 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Jens Orback om etnisk kvotering av studenter Obalansen på svensk arbetsmarknad när det gäller andelen personer med invandrarbakgrund är oacceptabel. Det måste till radikala grepp och gärna otraditionella för att få in fler personer med invandrarbakgrund

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:746 av Eberstein , Susanne (s)

den 20 januari Fråga 2004/05:746 av Susanne Eberstein s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om haisla-indianernas totempåle På 1920-talet donerades en totempåle till Etnografiska museet av en svensk konsul verksam i Kanada. Under 1994, urbefolkningarnas år, beslutade den svenska regeringen att återlämna

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:745 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 januari Fråga 2004/05:745 av Johan Löfstrand s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om harmonisering av betygssystemen i högre utbildning i Europa Under det senaste året har frågan om ny betygsskala inom svensk högre utbildning debatterats. Betygssystem antal betygssteg ser i dag olika ut beroende

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:676 av Sandgren, Margareta (s)

den 28 december Fråga 2004/05:676 av Margareta Sandgren s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om frystorkning av avlidna Frystorkning har föreslagits som ett alternativ att ta hand om avlidna. Metoden innebär att den avlidne fryses ned till minus 18 grader. Kistan sänks ned i flytande kväve, minus 195

Inlämnad: 2005-01-03 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:643 av Wegendal, Lars (s)

den 20 december Fråga 2004/05:643 av Lars Wegendal s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om nationell kommitté för Linnéjubileet Vid tidigare tillfällen har jag frågat olika ministrar om statens engagemang vid firandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Senast har jag i oktober 2004 fått

Inlämnad: 2004-12-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:635 av Olovsson, Fredrik (s)

den 17 december Fråga 2004/05:635 av Fredrik Olovsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om programmet Linneus-Palme Regeringen föreslår i statsbudgeten att biståndet ska höjas. Det är mycket positivt och möjliggör nya insatser som kan leda till utveckling för individer och länder som i dag har en

Inlämnad: 2004-12-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:581 av Markström, Elisebeht (s)

den 10 december Fråga 2004/05:581 av Elisebeht Markström s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om riksdagens beslut 1998 Kvinnofrid Då riksdagen fattade sitt beslut Kvinnofrid 1998 gavs en rad uppdrag åt olika myndigheter. Bland annat beslutades att 13 yrkesexamina skulle kompletteras med kunskap

Inlämnad: 2004-12-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:502 av Gidblom, Birgitta (s)

den 3 december Fråga 2004/05:502 av Birgitta Gidblom s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om utbildningsinsatser om demens Antalet demenssjuka ökar i Sverige. Förhållandena för dessa varierar i landet, och även kunskapen för dem som ska behandla och rehabilitera dessa patienter. Det råder brist på

Inlämnad: 2004-12-03 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:235 av Danestig, Britt-Marie (v)

den 30 november Interpellation 2004/05:235 av Britt-Marie Danestig v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om utbildning av lärare i hem- och konsumentkunskap Regeringen genomför för närvarande en hel del satsningar som på olika sätt berör utbildning inom det hushållsvetenskapliga området. Jag ska här

Inlämnad: 2004-11-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Paginering