Dokument & lagar (73 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2182 av Olsson, Rolf (v)

den 8 september Fråga 2004/05:2182 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström om företag som erbjuder ekonomiskt skydd vid böter Det är inte olagligt för ett företag att erbjuda ekonomiskt skydd för någon som beläggs med böter. Privatpersoner kan exempelvis få erbjudande via e-post om att om de skaffar

Inlämnad: 2005-09-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2126 av Ludvigsson, Anne (s)

den 25 augusti Fråga 2004/05:2126 av Anne Ludvigsson s till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas framtida roll och ansvar för budget och skuldrådgivning till skuldsatta personer Frågan om ny skuldsaneringslag har utretts SOU 2004:81 och utredningens förslag angående ny skuldsaneringslag innebär att det generella

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2103 av Hoff, Hans (s)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2103 av Hans Hoff s till justitieminister Thomas Bodström om skyddad identitet Ca 9 000 personer lever med skyddad identitet i Sverige. De flesta av dem är kvinnor som varit förföljda och hotade av män. Den enklaste formen av skyddad identitet är sekretessmarkering i folkbokföringen. Det

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2080 av Larsson, Kalle (v)

den 3 augusti Fråga 2004/05:2080 av Kalle Larsson v till justitieminister Thomas Bodström om säkerhetstjänsters informationsutbyte angående Palestinaaktivister En svensk kvinna stoppades i förra veckan av israelisk säkerhetspolis på en flygplats i Tel Aviv. Kvinnan är medlem av International Solidarity Movement ISMen

Inlämnad: 2005-08-03 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2068 av Olsson, Rolf (v)

den 26 juli Fråga 2004/05:2068 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström om dödsskjutningen i Storbritannien För några dagar sedan sköts en oskyldig man ihjäl av civilklädd polis i Londons tunnelbana. Liggande på marken, nedbrottad av flera poliser avrättades han med flera skott i huvudet. Mannen var av

Inlämnad: 2005-07-26 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2065 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 juli Fråga 2004/05:2065 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om RFSL:s brottsofferjour HBT-personer utsätts ofta för olika typer av diskriminering, förtryck och våld. Enligt uppgifter från bland andra Säpo och Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet ökar dessa typer av brott

Inlämnad: 2005-07-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2053 av Olsson, Rolf (v)

den 21 juli Fråga 2004/05:2053 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström om polisens utredande av hatbrott Att öka rättsväsendets kunskaper om rasistiska brott är en mycket viktig uppgift. Det har sedan länge sagts vara en av de prioriterade brottstyperna, men detta till trots ökar antalet brott ständigt

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2015 av Olovsson, Fredrik (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2015 av Fredrik Olovsson s till justitieminister Thomas Bodström om elektronisk övervakning av besöksförbud Enligt Brottsförebyggande rådets Brå undersökning av överträdelser mot besöksförbud står ett mindre antal män för den stora delen av alla överträdelser. För att öka tryggheten för den

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1986 av Linna, Elina (v)

den 4 juli Fråga 2004/05:1986 av Elina Linna v till justitieminister Thomas Bodström om rättssäkerhet för psykiskt funktionshindrade kvinnor Socialstyrelsen visar i Våld mot kvinnor med psykiska funktionshinder att dessa kvinnor är mer utsatta för våld än vad andra kvinnor är. Situationen är särskilt svår eftersom

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1731 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 27 maj Fråga 2004/05:1731 av Ann-Marie Fagerström s till justitieminister Thomas Bodström om rättshjälp Rättshjälpen är begränsad till 75 000 kr. Detta belopp har varit oförändrat under många år trots att det har urholkats genom inflationen och att rättegångskostnaderna har momsbelagts. Reglerna är sådana att vid

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1666 av Högman, Berit (s)

den 20 maj Fråga 2004/05:1666 av Berit Högman s till justitieminister Thomas Bodström om polisutbildning i Värmland Jag konstaterar med stor tillfredställelse att justitieminister Thomas Bodström vill se fler polisutbildningar i landet och att studierna med fördel kan bedrivas tillsammans med andra studenter. Vidare

Inlämnad: 2005-05-20 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:577 av Larsson, Kalle (v)

den 10 maj Interpellation 2004/05:577 av Kalle Larsson v till justitieminister Thomas Bodström om rättspraxis efter Göteborgshändelserna Efter händelserna i Göteborg under toppmötet sommaren 2001 har en diskussion om brottsbalkens regler vad gäller upplopp och våldsamt upplopp väckts. Många av de domar som fallit grundar

Inlämnad: 2005-05-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1548 av Örnfjäder, Krister (s)

den 29 april Fråga 2004/05:1548 av Krister Örnfjäder s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrätternas nya organisation Förändringen av tingsrättsorganisationen har bland annat inneburit att de tre tingsrätterna i Kalmar län har slagits ihop till en med kansliort i Kalmar och tingsställen i Västervik och Oskarshamn.

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1532 av Norlander, Göran (s)

den 29 april Fråga 2004/05:1532 av Göran Norlander s till justitieminister Thomas Bodström om kriminalvårdens utbyggnadsplaner Förra hösten presenterade Kriminalvårdsstyrelsen en plan för utbyggnad av ett antal nya platser, bland annat en säkerhetsavdelning på Saltviksanstalten i Härnösand. Vad avser ministern att göra för att påskynda verkställigheten av dessa planer

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1478 av Wikén, Stefan (s)

den 22 april Fråga 2004/05:1478 av Stefan Wikén s till justitieminister Thomas Bodström om översyn av lagen om ekonomiska föreningar I mars överlämnade regeringen en proposition om ny aktiebolagslag till riksdagen med systematisk modernisering och språkliga förbättringar samt förändringar på flera punkter. En viktig

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1402 av Olsson, Rolf (v)

den 13 april Fråga 2004/05:1402 av Rolf Olsson v till justitieminister Thomas Bodström om kontroll över tvångsmedel I takt med den tekniska utvecklingen kräver polis och andra rättsvårdande myndigheter tillgång till olika typer av hemliga tvångsmedel. På sista tiden har ett antal nya övervakningsmetoder diskuterats

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1401 av Olander, Ronny (s)

den 13 april Fråga 2004/05:1401 av Ronny Olander s till justitieminister Thomas Bodström om ekonomisk brottslighet Ekonomisk brottslighet är främst vinningsbrott som begås av näringsidkare i företagets eller företagarens intresse. Brottsligheten är ofta dold. Många brott saknar tydliga offer som upptäcker och därmed

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1368 av Olander, Ronny (s)

den 7 april Fråga 2004/05:1368 av Ronny Olander s till justitieminister Thomas Bodström om ansvar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott År 2003 anmäldes 92 800 arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket. 51 hamnade i domstol. Mellan 2000 och 2003 dog 185 arbetstagare i olyckor på jobbet. Tio dödsolyckor ledde under dessa år

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1361 av Hagberg, Michael (s)

den 6 april Fråga 2004/05:1361 av Michael Hagberg s till justitieminister Thomas Bodström om förslag till ny tingsrättsorganisation i Södermanlands län Domstolsverket har nyligen överlämnat förslag till regeringen om förändringar av tingsrättsorganisationen inom Södermanlands län. Förslaget innebär att Katrineholms

Inlämnad: 2005-04-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2004/05:508 av Wiklund, Anders (v)

den 5 april Interpellation 2004/05:508 av Anders Wiklund v till justitieminister Thomas Bodström om arbetsmiljöbrott Mellan åren 2001 och 2004 dog 33 industriarbetare på jobbet. I 19 fall har polisens utredningar lagts ned utan att åtal väckts. I 7 fall pågår ännu utredningar. Denna uppgift kommer ifrån tidningen Dagens

Inlämnad: 2005-04-06 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Paginering