Dokument & lagar (42 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2165 av Axelsson, Lennart (s)

den 5 september Fråga 2004/05:2165 av Lennart Axelsson s till statsrådet Ylva Johansson om ekonomiska hinder för ungdomspsykiatrisk behandling På universitetssjukhuset i Örebro finns en avdelning, under barn- och ungdomspsykiatrin, som erbjuder behandling till ungdomar upp till 18 år och deras familjer i fall där öppenvård

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1985 av Linna, Elina (v)

den 4 juli Fråga 2004/05:1985 av Elina Linna v till socialminister Berit Andnor om manlig omskärelse I mars 2001 lade regeringen fram en proposition prop. 2000/01:81 om manlig omskärelse i syfte att reglera ett då oreglerat område. Manlig omskärelse handlar egentligen inte om män utan om barn, pojkar som av religiösa

Inlämnad: 2005-07-04 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:548 av Linna, Elina (v)

den 25 april Interpellation 2004/05:548 av Elina Linna v till socialminister Berit Andnor om taltjänst I december 2004 ställde jag en fråga till socialministern angående taltjänst. Tyvärr var svaret inte så uttömmande som jag önskade varför det finns skäl att lyfta frågan för en debatt. Behov av hjälpmedel är varierande

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1132 av Juholt, Håkan (s)

den 3 mars Fråga 2004/05:1132 av Håkan Juholt s till socialminister Berit Andnor om funktionshindrades rätt till daglig verksamhet Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en mycket viktig social reform som har fått stor betydelse för många människor. Det är dock nödvändigt att utvärdera reformen

Inlämnad: 2005-03-03 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1002 av Åström, Alice (v)

den 18 februari Fråga 2004/05:1002 av Alice Åström v till statsrådet Jens Orback om jämställdhet för unga flickor Enligt Barnens rätt i samhället BRIS så har unga flickors psykiska ohälsa fortsatt att öka. Det kan inledningsvis tyckas vara en fråga för hälso- och sjukvården. Men när vi ser vad många unga flickor anför

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:712 av Palm, Veronica (s)

den 13 januari Fråga 2004/05:712 av Veronica Palm s till socialminister Berit Andnor om ökade resurser till sämre ställda barn I årets budget höjer vi barnbidraget. Det är bra. Pengar som är riktade till att utjämna de ekonomiska villkoren för barn och barnfamiljer. Vi har dessutom fattat beslut om att införa flerbarnstillägg

Inlämnad: 2005-01-13 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:701 av Linna, Elina (v)

den 12 januari Fråga 2004/05:701 av Elina Linna v till socialminister Berit Andnor om kommunernas betalningsansvar för LSS I september 2003 lades propositionen Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade fram en proposition vilken hade till syfte att utjämna skillnader i kostnaderna mellan

Inlämnad: 2005-01-12 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:628 av Wester, Ulla (s)

den 17 december Fråga 2004/05:628 av Ulla Wester s till socialminister Berit Andnor om behovet av ombudsman till Teckenspråkiga Dövas Pensionärsförbund, TDFP Sveriges Dövas Riksförbund SDR har med medel ur Allmänna arvsfonden kartlagt situationen för äldre döva. Tyvärr finns det en rad exempel där döva pensionärer

Inlämnad: 2004-12-17 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:625 av Linna, Elina (v)

den 16 december Fråga 2004/05:625 av Elina Linna v till socialminister Berit Andnor om taltjänst Det finns många olika behov av hjälpmedel när man får ett funktionshinder. Vanligtvis ser vi framför oss rullstolar, hörapparater, ramper och så vidare när vi pratar om hjälpmedel. Men många funktionshindrade har behov

Inlämnad: 2004-12-16 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:424 av Svensson, Per-Olof (s)

den 24 november Fråga 2004/05:424 av Per-Olof Svensson s till socialminister Berit Andnor om utbetalning av ålderspension För att få ut sin ålderspension så krävs det att man på eget initiativ ansöker om att pensionen ska börja utbetalas. Enligt uppgift i medierna så är det många blivande pensionärer som ej känner

Inlämnad: 2004-11-24 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:324 av Hägg, Carina (s)

den 11 november Fråga 2004/05:324 av Carina Hägg s till socialminister Berit Andnor om rätten till abort på Färöarna Kvinnorna på Färöarna har i dag inte rätt till en legal och säker abort. För att få avbryta en graviditet måste det föreligga tungt vägande skäl. Däremot kan de färöiska kvinnorna resa till Danmark och

Inlämnad: 2004-11-11 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:106 av Larsson, Kalle (v)

den 1 november Interpellation 2004/05:106 av Kalle Larsson v till statsrådet Jens Orback om jämnt uttag av föräldraledigheten I budgetpropositionen för 2005 prop. 2004/05:1 slår regeringen fast: Arbetet för en jämställd arbetsmarknad måste också fokusera på att öppna hela arbetsmarknaden för kvinnor och utvecklingsmöjligheter

Inlämnad: 2004-11-01 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:227 av Linna, Elina (v)

den 27 oktober Fråga 2004/05:227 av Elina Linna v till socialminister Berit Andnor om psykiska funktionshinder Debatten om psykiatrin har fått en kraftig slagsida mot hälso- och sjukvården. I synnerhet slutenvård och tvång har satts i fokus som det som ska lösa psykiatrins brister. Men det är en mycket snäv vinkling

Inlämnad: 2004-10-27 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2004/05:123 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 oktober Fråga 2004/05:123 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om krigsmaterielexport till Libyen Den 11 oktober hävde EU sanktionerna, inklusive vapenembargot, mot Libyen. Därmed hävdes förbudet för vapenexport från EU till Libyen som varit i kraft sedan 1986. Sveriges utrikesminister Laila Freivalds

Inlämnad: 2004-10-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:86 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 7 oktober Fråga 2004/05:86 av Birgitta Ahlqvist s till socialminister Berit Andnor om sjukförsäkringen Sjukförsäkringen finansieras av arbetsgivaravgifterna. Enligt Riksförsäkringsverket gick sjukförsäkringen med 9,9 miljarder kronor i vinst år 2003. Beräknat överskott år 2004 är 15,6 miljarder kronor, 19,4 miljarder

Inlämnad: 2004-10-07 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2004/05:37 av Lundberg, Inger (s)

den 28 september Interpellation 2004/05:37 av Inger Lundberg s till socialminister Berit Andnor om DHB:s verksamhet Förändrade statsbidrag till handikapporganisationer ställer Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och Språkstörda barn DHB inför stora svårigheter. Från att förbundet 2004 har ett statsbidrag om 1 948 000

Inlämnad: 2004-09-28 Besvarare: Berit Andnor (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: DHB:s verksamhet

Skriftlig fråga 1999/2000:1144 av Segelström, Inger (s)

den 19 juni Fråga 1999/2000:1144 av Inger Segelström s till försvarsminister Björn von Sydow om Boforsförsäljningen och Nato Sverige har haft fred i snart 200 år. Det är längre än något annat land. Den starkast bidragande orsaken till detta är den militära alliansfriheten. Försäljningen av Bofors gör oss s-kvinnor

Inlämnad: 2000-06-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1105 av von Sydow, Tullia (s)

den 9 juni Fråga 1999/2000:1105 av Tullia von Sydow s till statsrådet Britta Lejon om arbetslinjen och staten som arbetsgivare Riksdagens revisorer riktade nyligen i rapporten Arbetslinjens tillämpning för äldre kritik mot att staten som arbetsgivare inte följde de principer för arbetsmarknadspolitiken som dragits

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:624 av Hägg, Carina (s)

den 23 februari Fråga 1999/2000:624 av Carina Hägg s till statsrådet Leif Pagrotsky om export av pornografiskt material Den negativa inverkan pornografi har på människor och samhälle liksom rätten att kunna välja bort pornografi är nu i fokus i Sverige. Jag har, bl.a. i motionsform, tagit upp pornografiska sändningar

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Paginering