Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2010/11:416 av Hallengren, Lena (S)

den 20 maj Interpellation 2010/11:416 Cancervården av Lena Hallengren S till socialminister Göran Hägglund KD Socialstyrelsen presenterade för en tid sedan en rapport som visar att de skillnader som finns i insjuknande och överlevnad är avsevärda mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. För var och en

Inlämnad: 2011-05-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Cancervården

Skriftlig fråga 2010/11:466 av Hallengren, Lena (S)

den 27 april Fråga 2010/11:466 Stöd till barn som fått narkolepsi av Lena Hallengren S till statsrådet Maria Larsson KD Barn som fått svininfluensavaccinet Pandemrix löper fyra gånger högre risk att få narkolepsi jämfört med ovaccinerade barn. Att narkolepsi kunde vara en av biverkningarna av vaccinet var inte

Inlämnad: 2011-04-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2010/11:244 av Hallengren, Lena (S)

den 2 mars Interpellation 2010/11:244 Klagomålshanteringen i hälso- och sjukvården av Lena Hallengren S till socialminister Göran Hägglund KD Sedan den 1 januari 2011 gäller en ny patientsäkerhetslag. Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra

Inlämnad: 2011-03-02 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klagomålshanteringen i hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga 2010/11:116 av Hallengren, Lena (S)

den 26 november Fråga 2010/11:116 Kömiljarden av Lena Hallengren S till socialminister Göran Hägglund KD Det är av största vikt att hälso- och sjukvården klarar av att ge vård inom vårdgarantins gränser. Socialminister Göran Hägglund har haft ansvaret för hälso- och sjukvården sedan mer än fyra år och har vid

Inlämnad: 2010-11-26 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:111 av Hallengren, Lena (S)

den 25 november Fråga 2010/11:111 AT-tjänstgöring i Sverige för svenskar som läser till läkare i utlandet av Lena Hallengren S till socialminister Göran Hägglund KD Sjukvården har ett stort behov av fler läkare. Bristen på läkare är inte tillfällig. Både den förra och den nuvarande regeringen har utökat antalet

Inlämnad: 2010-11-25 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:110 av Hallengren, Lena (S)

den 25 november Fråga 2010/11:110 Utredningsväsendet av Lena Hallengren S till socialminister Göran Hägglund KD Utredningsväsendet är en viktig del av det svenska politiska systemet. Utredningarna bygger på direktiv från regeringen och utgör en viktig del av beslutsunderlaget i många frågor. När utredningarna

Inlämnad: 2010-11-25 Besvarare: Göran Hägglund (KD)