Dokument & lagar (95 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1629 av Ryttar, Bengt-Ola (s)

den 12 september Fråga 2001/02:1629 av Bengt-Ola Ryttar s till finansminister Bosse Ringholm om Riksbanken och EMU Enligt Dagens Nyheter har Riksbanken hemligstämplat en rapport angående internationella kapitalrörelser hösten 1992. Det är anmärkningsvärt att Riksbanken, som skaffat sig ett gott renommé för sin öppenhet,

Inlämnad: 2002-09-12 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1580 av Lundberg, Inger (s)

den 2 september Fråga 2001/02:1580 av Inger Lundberg s till finansminister Bosse Ringholm om väntetid för bouppteckningar Sedan ansvaret för bouppteckningar förts från tingsrätterna till skattemyndigheten har handläggningstiden ökat relativt kraftigt i vissa län. Detta ställer till allvarliga praktiska problem för

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1539 av Söderqvist, Nils-Erik (s)

den 22 augusti Fråga 2001/02:1539 av Nils-Erik Söderqvist s till finansminister Bosse Ringholm om statliga bolags reklamkampanjer I medierna har vi kunnat läsa om Vin Sprit AB:s sponsring av tidningen Penthouse. Tidningen Penthouse är en porrtidning som ett statligt bolag som Vin Sprit AB inte borde förknippas med.

Inlämnad: 2002-08-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1453 av Wahlén , Gunilla (v)

den 26 juli Fråga 2001/02:1453 av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå I samband med den omfattande nedläggning av försvaret som har verkställts i Sollefteå gjordes utfästelser på nya statliga verksamheter och arbetstillfällen. Samtliga departement har involverats på olika

Inlämnad: 2002-07-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1398 av Lundberg, Inger (s)

den 2 juli Fråga 2001/02:1398 av Inger Lundberg s till näringsminister Björn Rosengren om rutiner vid småföretagares deklarationer Det finns en bred enighet om att riksdag och regering så långt det är möjligt ska minska onödigt krångel för småföretagare. Ibland är det komplicerat eftersom många regelverk tillkommit

Inlämnad: 2002-07-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1366 av Sjöstrand , Sven-Erik (v)

den 19 juni Fråga 2001/02:1366 av Sven-Erik Sjöstrand v till finansminister Bosse Ringholm om handläggningstiden hos försäkringsbolagen Långa handläggningstider hos försäkringsbolagen är ett problem för många personer som blivit skadade i trafiken. För de skadelidande uppstår förutom de medicinska problemen också en

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1365 av Sjöstrand , Sven-Erik (v)

den 19 juni Fråga 2001/02:1365 av Sven-Erik Sjöstrand v till finansminister Bosse Ringholm om sakkunnigläkare Under den senaste tiden har olika medier rapporterat om hur trafikskadade har det i dagens Sverige. Varje år drabbas 25 000 personer av pisksnärtsskador. Nästan 500 av dem drabbas så svårt att de invalidiseras

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

GFU

Skriftlig fråga 2001/02:1356 av Jóhannesson, Berit (v)

den 17 juni Fråga 2001/02:1356 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om GFU Regeringen har beslutat att flytta den grundläggande militära flygutbildningen GFU från F10 Ängelholm årsskiftet 2002/03. Utbildningen ska etableras på Malmen sista juni 2003 dit också den taktiska flygutbildningen TFU

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1262 av Stockhaus, Claes (v)

den 30 maj Fråga 2001/02:1262 av Claes Stockhaus v till finansminister Bosse Ringholm om kapitalbasen för Sjätte AP-fonden Sjätte AP-fonden är en riskkapitalfond inom buffertfondsystemet. Enligt uppdraget ska fonden erbjuda långsiktigt riskkapital till små och medelstora svenska tillväxtföretag. På detta sätt ska fonden

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1261 av Stockhaus, Claes (v)

den 30 maj Fråga 2001/02:1261 av Claes Stockhaus v till finansminister Bosse Ringholm om Sjätte AP-fonden Sjätte AP-fonden bildades 1996. Fonden är en riskkapitalfond som erbjuder långsiktigt riskkapital till små och medelstora svenska tillväxtföretag. Sjätte AP-fonden ingår inte i den s.k. fempartiöverenskommelsen

Inlämnad: 2002-05-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1178 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1178 av Eva Arvidsson s till försvarsminister Björn von Sydow om oljetransporter på Östersjön Oljetransporterna på Östersjön förväntas öka i omfattning. Detta är delvis en följd av att den nya ryska oljeterminalen i Primorsk har öppnat. Östersjön har hittills varit förskonad från större miljökatastrofer.

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1172 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 16 maj Fråga 2001/02:1172 av Ann-Marie Fagerström s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om svartjobb inom byggbranschen Inom byggbranschen finns det olika former av svartjobb. En variant gäller byggnadsarbetare från t.ex. Baltikum som jobbar svart i Sverige, i många fall under dåliga arbetsförhållanden och med dåliga

Inlämnad: 2002-05-16 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1151 av Ekholm, Berndt (s)

den 8 maj Fråga 2001/02:1151 av Berndt Ekholm s till försvarsminister Björn von Sydow om import och export av krigsmateriel Sverige har stränga regler för vapenexport. Nya uppgörelser om export får inte slutas med länder som befinner sig i krig eller som riskerar att hamna i krig, inte heller med länder där grova och

Inlämnad: 2002-05-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1143 av Jóhannesson, Berit (v)

den 6 maj Fråga 2001/02:1143 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om ubåtars agerande till sjöss På onsdagskvällen den 24 april inträffade en incident mellan ett handelsfartyg och en av marinens ubåtar. Handelsfartyget siktade utanför Åstol något som först upplevdes som sjöfåglar. Men det visades

Inlämnad: 2002-05-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1126 av Engström , Marie (v)

den 29 april Fråga 2001/02:1126 av Marie Engström v till finansminister Bosse Ringholm om skattemoral Riksskatteverket slår larm om att alltfler unga människor kan tänka sig att jobba svart. I dag är det väsentligt fler unga som tycker att svartjobb är försvarbart jämfört med den inställning man hade bara för några

Inlämnad: 2002-04-29 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1125 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

den 26 april Fråga 2001/02:1125 av Charlotta L Bjälkebring v till statsrådet Ingela Thalén om beskattning av pensioner Det nordiska avtalet om undvikande av dubbelbeskattning från 1996 har till avsikt att en inkomst från ett nordiskt land enbart ska beskattas en gång. Detta för att undvika dubbelbeskattning. Tydligt

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:400 av Söderdahl, Willy (v)

den 23 april Interpellation 2001/02:400 av Willy Söderdahl v till finansminister Bosse Ringholm om ideella ungdomsorganisationer i skattelagstiftningen Det råder en skillnad i skattelagstiftningen mellan idrottsrörelsens organisationer och övrig föreningsverksamhet. För idrottsföreningar gäller att man får betala ut

Inlämnad: 2002-04-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1097 av Wahlén, Gunilla (v)

den 23 april Fråga 2001/02:1097 av Gunilla Wahlén v till försvarsminister Björn von Sydow om hundskolan i Sollefteå Den tidigare statliga hundskolan i Sollefteå, numera ägd och driven av Synskadades Riksförbund, har ett gott internationellt renommé. Den spetskompetens som skolan äger vad gäller utbildning av bl.a.

Inlämnad: 2002-04-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)