Dokument & lagar (42 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2167 av Olovsson, Fredrik (s)

den 5 september Fråga 2004/05:2167 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Hans Karlsson om pendlingsstöd för ungdomar Få saker kan vara mer förödande för en ung människa än att inte få fäste på arbetsmarknaden. Det minskar individens frihet och hindrar henne från att försörja sig och förverkliga sina livsprojekt. Om

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2161 av Johansson, Lars (s)

den 2 september Fråga 2004/05:2161 av Lars Johansson s till statsrådet Hans Karlsson om invandrade akademiker Elva år Så länge kan en akademiker med utländsk härkomst faktiskt få vänta på ett jobb i Sverige. I Västra Götaland finns 17 av Sveriges befolkning och här finns också 130 nationer representerade. Precis som

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2141 av Arvidsson, Eva (s)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2141 av Eva Arvidsson s till statsrådet Ulrica Messing om verksamheten på Landsort Landsort är en ö längst ut i Stockholms ytterskärgård. Ön har varit en stor lotsplats ända sedan 1500-talet. I dag är situationen en annan här bor i dag endast 30 vuxna och 6 barn året om. Arbetstillfällena

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2010 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2010 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om det ökade utanförskapet Trots hög tillväxt under många år har behovet av arbetskraft inte ökat i den omfattning som vore önskvärd. Det är därför angeläget att ge verksamheten inom privat som offentlig sektor förutsättningar för att

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2009 av Lindestam, Åsa (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2009 av Åsa Lindestam s till statsrådet Hans Karlsson om fyra tjänster på Arbetsförmedlingen i Söderhamn Söderhamns kommun i Gävleborgs län lider av en mycket hög arbetslöshet. Arbetslösheten där är bland den högsta bland landets kommuner. På Arbetsförmedlingen i Söderhamn arbetar man för högtryck

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1919 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 20 juni Fråga 2004/05:1919 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Hans Karlsson om isocyanatforskningen Jag är mycket glad att vi har hittat formerna för att kunna fortsätta den internationellt uppmärksammade isocyanatforskningen i Hässleholm. Forskningsresultaten är viktiga för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1918 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 20 juni Fråga 2004/05:1918 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Hans Karlsson om sänkta och delade gränsvärden Inom Arbetsmiljöverket pågår arbete som gäller ändringar i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2000:3 och om härdplaster AFS 1996:4Dessutom pågår arbete med

Inlämnad: 2005-06-20 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1835 av Skoog, Christer (s)

den 8 juni Fråga 2004/05:1835 av Christer Skoog s till statsrådet Hans Karlsson om sänkt sjukpension vid giftermål För cirka tio år sedan infördes bestämmelsen att sjukpensionär som var gift med en person som inte var sjukpensionär eller pensionär fick folkpensionsdelen i sjukpensionen sänkt. Bestämmelsen att en sådan

Inlämnad: 2005-06-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1719 av Mejern Larsson, Lars (s)

den 25 maj Fråga 2004/05:1719 av Lars Mejern Larsson s till statsrådet Hans Karlsson om pensionsavdrag på arbetslöshetsersättningen I socialförsäkringssystemen likställs sjukpenning, a-kassa och inkomstpension som lön och är båda beskattningsbara och pensionsgrundande. Rätten att få dessa försäkringar baseras på att

Inlämnad: 2005-05-25 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1664 av Lundberg, Inger (s)

den 19 maj Fråga 2004/05:1664 av Inger Lundberg s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadspolitiska program Med stöd av resurser från EU:s socialfond planerar ett antal organisationer i Örebro ett arbetsmarknadsprojekt med arbetsnamnet Ett anständigt liv. Utbildningen, som syftar till att stärka möjligheterna

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1479 av Petersson, Helene (s)

den 22 april Fråga 2004/05:1479 av Helene Petersson s till statsrådet Hans Karlsson om fibromyalgiker och arbetslivet Fibromyalgi är en sjukdom vars grundsymtom är ett slags kronisk smärta som finns både i vila och i rörelse. Sjukdomen orsakar drastiskt sänkt livskvalitet hos den drabbade, bland annat på grund av den

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1407 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 13 april Fråga 2004/05:1407 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Hans Karlsson om strukturell könsdiskriminering Under två månader har man inom ett jämställdhetsprojekt på Ams mätt hur mycket pengar som satsas på män och kvinnor inom olika arbetsmarknadspolitiska program. Mätningen visar att betydligt mer

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1375 av Olovsson, Fredrik (s)

den 7 april Fråga 2004/05:1375 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Hans Karlsson om trygga jobb Sverige behöver fler arbetstillfällen. Trots att vi lyckas bättre än de flesta andra länder med både jobb och ekonomi måste kampen mot arbetslösheten bli ännu mer intensiv. Samtidigt får vi inte glömma bort arbetet med

Inlämnad: 2005-04-07 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1319 av Åström, Karin (s)

den 24 mars Fråga 2004/05:1319 av Karin Åström s till socialminister Berit Andnor om socialbidragskostnader Det är med oro jag tagit del av att socialbidragskostnaderna ökar igen ute i våra norrbottniska kommuner. En tänkbar orsak som kommunföreträdare uppger är att alltför många människor ramlar ur socialförsäkringssystemen

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1171 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 8 mars Fråga 2004/05:1171 av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Hans Karlsson om rätt till heltid Heltid en rättighet, deltid en möjlighet är ett mål som slogs fast på Socialdemokraternas partikongress 2001. Det har fortfarande inte blivit verklighet och det är främst kvinnorna som drabbas. Tyvärr är inte

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1151 av Petersson, Helene (s)

den 4 mars Fråga 2004/05:1151 av Helene Petersson s till statsrådet Hans Karlsson om flexibla sjukskrivningsnivåer Arbetet med att förbättra folkhälsan och få ned sjukskrivningstalen fortsätter inom många områden. De flesta människor har i samband med sin sjukdom även en frisk sida. En sida som bättre behöver tas till

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1133 av Wahlström, Göte (s)

den 3 mars Fråga 2004/05:1133 av Göte Wahlström s till statsrådet Hans Karlsson om ekonomiskt stöd till arbetslösa Målet måste vara att arbetslösa snabbt kan få ett nytt arbete. I många fall kan det behövas en utbildning för att det ska vara möjligt. Men ett aktuellt exempel från Jönköping visar att nuvarande regler

Inlämnad: 2005-03-03 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:975 av Frisk, Helena (s)

den 16 februari Fråga 2004/05:975 av Helena Frisk s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadsåtgärder Nyligen blev det känt att en man i Karlskoga under nästan ett år fört samtal med arbetsförmedlingen om att starta ny näringsverksamhet och få så kallat starta eget-bidrag men att han slutligen efter årsskiftet

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:973 av Hoffmann, Ulla (v)

den 16 februari Fråga 2004/05:973 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson om situationen för sjuka som nekas sjukersättning När en människa är så sjuk att han eller hon behöver hjälp för att klara av sin sjukdom, brukar han eller hon normalt uppsöka en läkare. Efter bedömning av den sjukas tillstånd och av

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:963 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 14 februari Fråga 2004/05:963 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmiljön för uthyrd och entreprenadanställd arbetskraft Outsourcing utgör en snabbt växande del av arbetsmarknaden. Det arbete man på så vis lägger ut på externa utförare handlar inte sällan om arbetsmiljömässigt utsatta verksamheter.

Inlämnad: 2005-02-14 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Paginering