Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2000/01:430 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 27 april Interpellation 2000/01:430 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om hotet mot havens mångfald I de resultat som Fiskeriverkets havslaboratorium fått, genom sammanställning av förra årets provtrålningar längs Bohuskusten, kan vi läsa att bestånden av torsk och bleka minskar kraftigt.

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:448 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 14 december Fråga 2000/01:448 av Kjell-Erik Karlsson v till försvarsminister Björn von Sydow om kärnsäkerhetsberedskap Vilken vikt lägger samhället vid befolkningens säkerhet inom kärnkraftsverkens beredskapszoner Frågan är berättigad då det nyligen framkommit att informationsbroschyrer om hur man ska bete sig

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:270 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 24 november Fråga 1999/2000:270 av Kjell-Erik Karlsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om gasning av värphöns På grund av salmonella Livingstone gasades sammanlagt 38 000 värphöns ihjäl den 19 oktober och den 2 november utanför Varberg. Avlivningen skulle ske på ett djurskyddsmässigt och smittskyddsmässigt

Inlämnad: 1999-11-24 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:170 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 5 november Fråga 1999/2000:170 av Kjell-Erik Karlsson v till jordbruksminister Margareta Winberg om kalvexport Från västkusten exporteras varje vecka ett stort antal kalvar som är 25 veckor gamla. Kalvar får enligt reglerna ej exporteras levande om de är yngre än två veckor. Enligt uppgifter har vissa tangerat

Inlämnad: 1999-11-05 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)