Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1568 av Jóhannesson , Berit (v)

den 27 augusti Fråga 2003/04:1568 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om sprinkleranläggningar på vårdinstitutioner I Boverkets regler om brandskydd finns inga krav på sprinkler i lokaler för vårdinstitutioner. Något som, om det blir obligatoriskt, skulle rädda människoliv varje år. År 2003 uppmärksammande

Inlämnad: 2004-08-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1397 av Axelsson, Christina (s)

den 1 juli Fråga 2003/04:1397 av Christina Axelsson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om information om exponering vid mobil kommunikation Den 2 februari i år lämnade Statens strålskyddsinstitut SSI sin skrivelse om behovet av information om strålning från mobiltelefoner till regeringen. Bakgrunden till

Inlämnad: 2004-07-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1376 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 28 juni Fråga 2003/04:1376 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Lena Sommestad om stöd till klimatinformation under år 2005 Såväl FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet som den svenska nationella klimatstrategin betonar vikten av klimatinformation till allmänheten. Naturvårdsverket genomförde under 2002

Inlämnad: 2004-06-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1319 av Hellberg, Owe (v)

den 9 juni Fråga 2003/04:1319 av Owe Hellberg v till miljöminister Lena Sommestad om Statens geotekniska institut, SGI Statens geotekniska institut, SGI, är statens expertmyndighet i geofrågor. Hos SGI finns expertkunskap, utredningskapacitet och erfarenhet av forskning och implementering av forskningsresultat både

Inlämnad: 2004-06-09 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1243 av Hellberg, Owe (v)

den 21 maj Fråga 2003/04:1243 av Owe Hellberg v till miljöminister Lena Sommestad om utbyggnaden av 3 G-nätet Utbyggnaden av 3 G-nätet pågår för fullt och regeringens förslag om ändringar av ledningsrätten, påskyndar den utvecklingen då lagförändringen innebär rätt till tvångsåtgärder för att sätta upp master, basstationer

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:506 av Karlsson , Kjell-Erik (v)

den 19 maj Interpellation 2003/04:506 av Kjell-Erik Karlsson v till statsrådet Ulrica Messing om skyddande av statens skogar med höga naturvärden Trots att mer skog skyddas i dag är det långt kvar för att nå upp till riksdagens beslutade miljömål. Ett stort problem är att det fortfarande saknas mycket kunskap om var

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:488 av Lundberg, Inger (s)

den 12 maj Interpellation 2003/04:488 av Inger Lundberg s till miljöminister Lena Sommestad om miljöansvar för förorenad mark Jag vill i nedanstående interpellation uppmärksamma problemet med ett stycke strategiskt belägen mark, som före år 1969 förorenats allvarligt av statlig verksamhet och efter en konkurs står

Inlämnad: 2004-05-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:482 av Beijer, Lennart (v)

den 7 maj Interpellation 2003/04:482 av Lennart Beijer v till miljöminister Lena Sommestad om ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Regeringen har i proposition 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät i sin helhet föreslagit inskränkningar i äganderätten för att forcera hinder för utbyggnaden

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1065 av Emanuel Johansson, Jan (s)

den 13 april Fråga 2003/04:1065 av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Lena Sommestad om hotet mot tumlare i svenska vatten I en rapport som nyligen lämnades till regeringen av Naturvårdsverket framgår det att antalet tumlare, den enda val som naturligt lever i svenska vatten, har minskat till runt 600 individer.

Inlämnad: 2004-04-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)

den 7 april Fråga 2003/04:1053 av Sermin Özürküt v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement mellan USA

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:392 av Larsson, Kalle (v)

den 30 mars Interpellation 2003/04:392 av Kalle Larsson v till miljöminister Lena Sommestad om ombyggnaden av E 18 i Stockholm Enligt de nationella miljömål som riksdagen med stor majoritet fastslog år 1999 ska miljöproblem vara lösta inom en generation. Generation har då tolkats som 20 år. Det är nu med andra ord

Inlämnad: 2004-03-30 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:994 av Klockare, Lennart (s)

den 26 mars Fråga 2003/04:994 av Lennart Klockare s till miljöminister Lena Sommestad om handläggning av vindkraftsanläggningar Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast att elproduktion från förnybara energislag måste ges en framträdande roll. Riksdag och regering ser också vindkraften som en viktig del i omställningen

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:357 av Svensson Smith, Karin (v)

den 17 mars Interpellation 2003/04:357 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Lena Sommestad om luftföroreningar orsakade av vägtrafik Luftföroreningarna i våra storstäder dödar sannolikt fler människor än vägtrafiken. För att minska problemen har riksdagen i miljöbalken lagt fast regler för högsta acceptabla

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:850 av Thorborg, Karin (v)

den 5 mars Fråga 2003/04:850 av Karin Thorborg v till miljöminister Lena Sommestad om vattenskoteranvändningen På våren 1993 biföll en enig riksdag ett förslag att begränsa vattenskotrar till särskilt utpekade områden. Bakom detta beslut fanns en oro att ett frisläppande av vattenskoteranvändningen radikalt skulle

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)

den 19 februari Fråga 2003/04:794 av Louise Malmström s till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:704 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 6 februari Fråga 2003/04:704 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Lena Sommestad om läkemedel och massdöd bland gamar Läkemedlet Diklofenak är en smärtstillande och antiinflammatorisk medicin. I Indien och Pakistan blev det på 1990-talet vanligt att använda den på tamboskap. Gamar har i egenskap av asätare

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:703 av Lindberg, Niclas (s)

den 6 februari Fråga 2003/04:703 av Niclas Lindberg s till miljöminister Lena Sommestad om långa handläggningstider för husbyggen I maj år 2000 antogs en detaljplan för Söderhagen av Kommunstyrelsen i Haninge kommun. Marken har sålts till AB Borätt som har för avsikt att bygga 30 radhus i området. Syftet med detaljplanen

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:641 av Axelsson, Lennart (s)

den 28 januari Fråga 2003/04:641 av Lennart Axelsson Nora s till miljöminister Lena Sommestad om glasåtervinning Jag och Matilda Ernkrans besökte för någon vecka sedan Askersunds kommun i Örebro län. Vid besöket träffade vi en representant för Svensk Glasåtervinning. Han upplyste oss om de ekonomiska problem som drabbat

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:640 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 28 januari Fråga 2003/04:640 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Lena Sommestad om Kerstinbomyran Kerstinbomyran är Mellansveriges största sammanhängande område med uppvuxen, till stora delar gammal, glasbjörkskog. Området ligger alldeles intill Färnebofjärdens nationalpark vid nedre Dalälven, inrättad

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:565 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 15 januari Fråga 2003/04:565 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om illegal jakt på snöleopard Illegal handel och tjuvjakt hotar snöleopardens existens i Centralasien. Det skygga djuret fångas i vargsaxar. Vid hanteringen av de fångade djuren har ibland jägaren så bråttom att tassen

Inlämnad: 2004-01-15 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Paginering