Dokument & lagar (52 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1663 av Jóhannesson, Berit (v)

den 6 september Fråga 2000/01:1663 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om ny hangar på Säve Det finns sedan många år planer på att bygga en ny hangar på andra helikopterbataljonen på Säve. Den gamla hangaren är i ett uselt skick och fungerar inte längre. Sambruk skulle här ske mellan polisens

Inlämnad: 2001-09-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1655 av Jóhannesson, Berit (v)

den 5 september Fråga 2000/01:1655 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Anna Lindh om ombudsman i Kosovo Regeringen bidrar med 300 000 kr till ombudsmannainstitutionen i Kosovo. Det svenska stödet ska användas till den löpande verksamheten. Ombudsmannen, som är en självständig myndighet, ska lösa tvister rörande

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1654 av Hoffmann, Ulla (v)

den 5 september Fråga 2000/01:1654 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om nedläggning av Utlänningsnämnden Pekka Johansson vid Utrikesdepartementet redogjorde i DN den 30 augusti för en proposition angående nedläggning av Utlänningsnämnden som regeringen nu arbetar med och avser att lämna till riksdagen

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1593 av Jóhannesson, Berit (v)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1593 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om Sidas stöd till minröjningsprojekt Sverige har under 1990-talet varit en av de största bidragsgivarna till olika minröjningsprojekt. Stödet har kanaliserats via Sida till projekt i bl.a. Angola, Moçambique, Afghanistan,

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1525 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 juli Fråga 2000/01:1525 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asylsökande på flyktingförläggningen i Gimo I april tog en ung asylsökande iransk kvinna, som vistades på Gimo flyktingförläggning, livet av sig. Cirka fem dagar tidigare hade hon beviljats uppehållstillstånd. Detta hade dock handläggarna

Inlämnad: 2001-07-25 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1519 av Hoffmann, Ulla (v)

den 20 juli Fråga 2000/01:1519 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Anna Lindh om stening av kvinnor i Iran I en fråga den 19 mars i år 2000/01:927 uppmärksammade jag utrikesministern på att Maryam Ayoobi, tvåbarnsmor och anklagad för otrohet, dömts till döden genom stening av den islamiska regimen i Iran. Trots

Inlämnad: 2001-07-20 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1497 av Jóhannesson , Berit (v)

den 5 juli Fråga 2000/01:1497 av Berit Jóhannesson v till statsminister Göran Persson om landlistor och export av krigsmateriel Inför beslutet att Sverige skulle ratificera det s.k. ramavtalet för krigsmaterielsamarbete mellan Sverige och fem andra europeiska länder var en avgörande diskussion hur detta påverkar den

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1384 av Jóhannesson, Berit (v)

den 12 juni Fråga 2000/01:1384 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Anna Lindh om Sveriges policy för minor Sverige har sedan länge varit drivande i det internationella arbetet för att stoppa produktion, innehav och handel med personminor. Förbudet har lett till framsteg, men stora delar av problemen kvarstår.

Inlämnad: 2001-06-12 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1376 av Hoffmann, Ulla (v)

den 11 juni Fråga 2000/01:1376 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om tillämpning av utlänningslagen Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikes frågor behandlar den 11 och den 18 juni ett förslag till yttrande över en framställning angående Richard Goldsteins politiska

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1314 av Jóhannesson, Berit (v)

den 30 maj Fråga 2000/01:1314 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktsutbildning Under 2001 ska Försvarsmakten spara närmare 700 miljoner kronor, främst inom förbandsverksamheten. Detta som ett led i att försöka få ordning på sin ekonomi. Det är dock viktigt att sparandet sker på ett

Inlämnad: 2001-05-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1223 av Hoffmann, Ulla (v)

den 15 maj Fråga 2000/01:1223 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Anna Lindh om utvecklingen i Zambia Utvecklingen i södra Afrika har en längre tid givit anledning till växande oro. Robert Mugabe biter sig fast vid makten med allt brutalare medel. I Tanzania har regeringspartiet angripit oppositionspartiet CUF.

Inlämnad: 2001-05-15 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1122 av Jóhannesson, Berit (v)

den 26 april Fråga 2000/01:1122 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas förtroendeuppdrag I förra veckan visade Värnpliktsrådet upp åtta konkreta fall där man menar att de värnpliktiga som är förtroendevalda har fått sämre betyg just på grund av sitt uppdrag. Dessutom pekar Värnpliktsrådet

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1020 av Jóhannesson, Berit (v)

den 6 april Fråga 2000/01:1020 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om utvecklingen i Östtimor Östtimor står sedan hösten 1999 under FN-förvaltning. Landet kan komma att utropas som 2000-talets första självständiga stat redan i slutet av 2001. Den 30 augusti ska ett val till en konstituerande

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1003 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 april Fråga 2000/01:1003 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Ingela Thalén om rehabilitering av arbetslösa som är sjuka Sjukskrivna arbetslösas behov av rehabilitering har hittills tillgodosetts genom försäkringskassans köp av rehabiliteringstjänster. Resurserna har varit otillräckliga. Från den 1 januari i år

Inlämnad: 2001-04-03 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:928 av Hoffmann, Ulla (v)

den 19 mars Fråga 2000/01:928 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om politisk förföljelse av kvinnor i Iran Stening till döds är ett barbariskt, ociviliserat och ohyggligt uttryck för patriarkal maktutövning. Stening är en del av straffarsenalen i den islamiska regimen i Iran. Maryam Ayoobi, mamma

Inlämnad: 2001-03-19 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:927 av Hoffmann, Ulla (v)

den 19 mars Fråga 2000/01:927 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Anna Lindh om stening till döds Stening till döds är ett barbariskt, ociviliserat och ohyggligt uttryck för patriarkal maktutövning. Den åtalade grävs ned till midjan och stenar av rätt storlek kastas på henne till dess hon dör. Stening är en del

Inlämnad: 2001-03-19 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:925 av Hoffmann, Ulla (v)

den 19 mars Fråga 2000/01:925 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Anna Lindh om FN:s konvention om barnets rättigheter Det är välbekant att den nyvalde presidenten George W Bush inte benådar dödsdömda. Han har tvärtom hånat dödsdömda när de ansökt om nåd. George Bush är anhängare av dödsstraffet, trots att det

Inlämnad: 2001-03-19 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:897 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 mars Fråga 2000/01:897 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om transportöransvaret Den 13 mars 2001 röstade Europaparlamentet i ett rådgivande yttrande ned det franska direktivförslaget om transportöransvar med en förkrossande majoritet. Samtliga svenska partier i parlamentet röstade emot förslaget.

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:896 av Jóhannesson, Berit (v)

den 14 mars Fråga 2000/01:896 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om bordellbesök vid örlogsbesök utomlands I slutet av förra året blev det känt att marinen hade gått på bordell i Kiel i samband med en Natoövning sommaren 2000. Med anledning av detta frågade jag då er vilka åtgärder ni avsåg

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:323 av Hoffmann, Ulla (v)

den 13 mars Interpellation 2000/01:323 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om transportöransvar Frankrike har i EU lagt fram ett förslag till direktiv om transportöransvar, dvs. bötesansvar för transportföretag som medför passagerare som saknar föreskrivna resehandlingar. Det skulle enbart gälla

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Paginering