Dokument & lagar (49 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1267 av Olovsson, Fredrik (s)

den 28 maj Fråga 2003/04:1267 av Fredrik Olovsson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om hästtandvård De senaste decennierna har antalet hästar i Sverige ökat kraftigt. Sektorn beräknas nu omsätta närmare 20 miljarder kronor och genererar sysselsättning för tiotusentals svenskar. Hästhållningen är viktig

Inlämnad: 2004-05-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1245 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 25 maj Fråga 2003/04:1245 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om burhönslagens tillämpning Redan 1988 skrevs det in i djurskyddslagen att värphöns ska gå fritt. Med hänvisning till den lagen beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kungsbacka kommun att en äggproducent ska skaffa

Inlämnad: 2004-05-25 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1128 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 28 april Fråga 2003/04:1128 av Jan Emanuel Johansson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om skyddsjakt på rovdjur Naturvårdsverket vill underlätta för tamdjursägare att skydda sina rovdjur när rovdjur angriper. Man vill införa enklare regler. Enligt dessa ska ägaren få döda ett rovdjur som angriper. Först

Inlämnad: 2004-04-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1105 av Norlander, Göran (s)

den 22 april Fråga 2003/04:1105 av Göran Norlander s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om fastighetsmärklarnämnd till Härnösand I augusti 2002 var statsrådet Britta Lejon i Härnösand och presenterade ett förslag till att Fastighetsmäklarnämnden skulle lokaliseras till Härnösand. Snart har två år passerat

Inlämnad: 2004-04-22 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)

den 7 april Fråga 2003/04:1053 av Sermin Özürküt v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement mellan USA

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:853 av Frans, Joe (s)

den 5 mars Fråga 2003/04:853 av Joe Frans s till statsrådet Pär Nuder om koscherslakt och tillämplig lagstiftning I Sverige finns det grupper som upplever att de inte fullt ut kan leva i enlighet med sin religiösa övertygelse utan att bryta mot svensk lagstiftning. Koscher- och halalslakt har diskuterats i Sverige

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:814 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 25 februari Fråga 2003/04:814 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om bidragsrätter för lantbrukare som ingått åtagande om restaurering av betesmark För att öka andelen värdefull slåtter- och betesmark erbjuds lantbrukare ersättning för restaurering av sådan mark. Ersättningen ges

Inlämnad: 2004-02-25 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:809 av Juholt, Håkan (s)

den 24 februari Fråga 2003/04:809 av Håkan Juholt s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om stöd till små och medelstora jordbruk Sverige måste arbeta för ökad frihandel som gagnar de fattiga länderna och för en förändring av EU:s jordbrukspolitik. Samtidigt är det viktigt att de goda utvecklingsmöjligheter

Inlämnad: 2004-02-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)

den 19 februari Fråga 2003/04:794 av Louise Malmström s till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:309 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 19 februari Interpellation 2003/04:309 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om uppror i jägarföreningar Rovdjuren är en del av den biologiska mångfalden. Rovdjuren har, liksom alla andra arter, en rätt att existera för sin egen skull oavsett om vi människor betraktar dem som nyttiga

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: uppror i jägarföreningar

Skriftlig fråga 2003/04:705 av Andersson, Kerstin (s)

den 6 februari Fråga 2003/04:705 av Kerstin Andersson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om fiskestopp i Karlskrona skärgård Naturvårdsverket och Fiskeriverket föreslår att ett total fiskestopp införs i Karlskronas skärgård för att forskare ska kunna studera hur ett fiskbestånd utvecklas utan påverkan från

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:697 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 5 februari Fråga 2003/04:697 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om hästkörkort Fler och fler människor skaffar i dag häst, vilket är mycket positivt, men samtidigt blir det allt vanligare att djurskyddsinspektörer upptäcker fall av vanvård av hästar. Det är mycket ovanligt att

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2003/04:276 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 4 februari Interpellation 2003/04:276 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om uppror i jägarföreningar Rovdjuren är en del av den biologiska mångfalden. Rovdjuren har, liksom alla andra arter, en rätt att existera för sin egen skull oavsett om vi människor betraktar dem som nyttiga

Inlämnad: 2004-02-04 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2003/04:270 av Persson, Catherine (s)

den 3 februari Interpellation 2003/04:270 av Catherine Persson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om reklam riktad till barn och ungdomar Marknadsföring som vänder sig till barn blir allt aggressivare i sin framtoning och mera omfattande. Många företag har som medveten strategi att fånga barnen så tidigt

Inlämnad: 2004-02-03 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2003/04:231 av Sandberg, Gunnar (s)

den 19 januari Interpellation 2003/04:231 av Gunnar Sandberg s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om överföring av stödområde 2 B i Jämtland till stödområde 2 A Riksdagen biföll i maj 2002, i enlighet med förslag från enhälligt miljö- och jordbruksutskott, en motion av socialdemokraterna Berit Andnor och Rune

Inlämnad: 2004-01-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:432 av Persson, Göran (s)

den 10 december Fråga 2003/04:432 av Göran Persson i Simrishamn s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ålfisket i Europa Ålfisket har långa traditioner i Skåne och är en viktig del av regionens kulturarv. Dessvärre har ålbeståndet i Europa decimerats kraftigt. Som en reaktion mot det minskade beståndet har

Inlämnad: 2003-12-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:142 av Lars Ohly v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)

den 18 november Interpellation 2003/04:122 av Lars Ohly v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken

Inlämnad: 2003-11-18 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:238 av Gustavsson, Lennart (v)

den 11 november Fråga 2003/04:238 av Lennart Gustavsson v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om rennäringen Rennäringen i bland annat Västerbotten är i kris på grund av en sviktande renköttsmarknad. Förutom avsättningsproblem så sker ett prisfall. Till detta ska läggas den i budgetpropositionen aviserade sänkningen

Inlämnad: 2003-11-11 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Paginering