Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:793 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 februari Fråga 2003/04:793 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om ansvarsförhållande enligt arbetsmiljölagen inom Försvarsmakten Vid en övning som genomfördes vid amfibiebataljonen KA 2 Karlskrona den 13 december 1999 inträffade en olyckshändelse vid ett vadningshinder varvid en värnpliktig

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:182 av Jóhannesson , Berit (v)

den 31 oktober Fråga 2003/04:182 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om värnpliktigas sjukskrivningar Värnpliktsrådet har i dagarna presenterat en rapport om rättssäkerheten för Sveriges värnpliktiga, V ärnpliktiga andra klassens medborgare I rapporten står att läsa att 14 av de värnpliktiga,

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:181 av Jóhannesson , Berit (v)

den 31 oktober Fråga 2003/04:181 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om kränkningar inom Försvarsmakten Värnpliktsrådet har i dagarna presenterat en rapport om rättssäkerheten för Sveriges värnpliktiga, Värnpliktiga andra klassens medborgare I rapporten står att cirka var femte värnpliktig

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:397 av Jóhannesson, Berit (v)

den 17 december Fråga 1999/2000:397 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den oerhört tragiska olyckan vid KA 2 i Karlskrona sätter fingret på den viktiga frågan om säkerheten för våra värnpliktiga. Jag har förståelse för att övningarna inom försvarets utbildningar

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:327 av Jóhannesson, Berit (v)

den 2 december Fråga 1999/2000:327 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om samarbete om minröjning Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att lokalisera och röja personminor. Men för att detta arbete ska bli effektivt krävs det resurser och samordning avseende test

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)