Dokument & lagar (162 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1593 av Stafilidis , Tasso (v)

den 2 september Fråga 2003/04:1593 av Tasso Stafilidis v till utrikesminister Laila Freivalds om situationen för HBT-personer i Vitryssland Det har kommit till min kännedom att situationen för HBT-personer i Vitryssland är allvarlig och jag är djupt oroad. Den senaste kränkningen av HBT-personers mänskliga rättigheter

Inlämnad: 2004-09-02 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1578 av Özürküt, Sermin (v)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1578 av Sermin Özürküt v till utrikesminister Laila Freivalds om yttrandefrihet och fred i Sudan Vänsterpartiet har under flera år följt utvecklingen i Sudan och motionerat och interpellerat om tillståndet i landet. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter i landet har under långt

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1577 av Özürküt, Sermin (v)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1577 av Sermin Özürküt v till utrikesminister Laila Freivalds om fängslade journalister i Sudan Vänsterpartiet har under flera år följt utvecklingen i Sudan och motionerat och interpellerat om tillståndet i landet. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter i landet har under långt

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1566 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1566 av Mariam Osman Sherifay s till utrikesminister Laila Freivalds om bosättningar på Västbanken Israel utvidgar bosättning på Västbanken. Israel har börjat bygga flera hundra nya bostäder i en bosättning på Västbanken. Bygget är ett led i projektet att utvidga judiska enklaver på ockuperat

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1565 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1565 av Mariam Osman Sherifay s till utrikesminister Laila Freivalds om situationen i Afrika Den senaste massakern i Burundi har krävt ca 160 människoliv. Massakern visar hur bräcklig fredsprocessen i såväl Burundi som grannlandet Kongo-Kinshasa är. Människorna i området känner sig otrygga,

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1539 av Pedersen, Peter (v)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1539 av Peter Pedersen v till statsminister Göran Persson om romernas situation i OS-värdlandet Grekland Atens värdskap för de olympiska spelen har använts som ursäkt för att organisera vräkningar av romer på flera håll. De lokala myndigheterna utnyttjar, vanligen på falska grunder, förevändningen

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1528 av Hägg, Carina (s)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1528 av Carina Hägg s till utrikesminister Laila Freivalds om konsekvenserna vid privatisering av krig Den internationella rätten, inklusive den humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna, måste följas av alla stater. En stat har ansvar för samtliga personer under sitt befäl. Men

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1514 av Hoffmann, Ulla (v)

den 11 augusti Fråga 2003/04:1514 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om Estlands utlämning av Hemo Amedsson till Turkiet En svensk man, Hemo Amedsson, med dubbelt medborgarskap, svenskt och turkiskt, sitter fängslad i Estland. Hemo Amedsson har varit aktiv i den kurdiska oppositionen i Turkiet.

Inlämnad: 2004-08-11 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1496 av Hägg, Carina (s)

den 5 augusti Fråga 2003/04:1496 av Carina Hägg s till utrikesminister Laila Freivalds om uppförandekod mot prostitution För den försvarspersonal som tjänstgör i utlandet finns en uppförandekod i form av lagar, förordningar och policydokument. Försvaret är på det här området en föregångare och ett efterföljansvärt

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1493 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 4 augusti Fråga 2003/04:1493 av Yilmaz Kerimo s till utrikesminister Laila Freivalds om FN:s roll i krigets Irak Våldet fortsätter i Irak. Den 1 augusti dödades minst elva människor vid sprängattentat mot kristna kyrkor i Irak. Det är uppenbarligen samordnade muslimska angrepp på assyrier/syrianer/kaldéer och kristna

Inlämnad: 2004-08-04 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1447 av Frans, Joe (s)

den 20 juli Fråga 2003/04:1447 av Joe Frans s till utrikesminister Laila Freivalds om svenskt stöd till fredsprocessen i Burundi Konflikten i Burundi har skapat flera hundratusen flyktingar som bland annat finns i grannländer som Tanzania. FN vill att dessa flyktingar ska kunna återvända till Burundi, vilket också

Inlämnad: 2004-07-20 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1387 av Hägg, Carina (s)

den 29 juni Fråga 2003/04:1387 av Carina Hägg s till statsrådet Mona Sahlin om genderbalanserad representation Resolution 1348 år 2003, om genderbalanserad representation i parlamentariska församlingen, blir förhoppningsvis lika normgivande för Europas länder och EU som vi erfarit från Europarådets tidigare ställningstagande.

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1384 av Hoffmann, Ulla (v)

den 29 juni Fråga 2003/04:1384 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om kvinnornas rättigheter i Irak Under det regionala självstyre som utvecklats i norra Irak/irakiska Kurdistan har demokratiska institutioner vuxit fram i området. Det kurdiska samhället har inlett en utveckling mot modernisering.

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1383 av Hoffmann, Ulla (v)

den 29 juni Fråga 2003/04:1383 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om det kurdiska självstyret i norra Irak/irakiska Kurdistan Under mer än ett decennium har kurderna i norra Irak/irakiska Kurdistan trots svåra omständigheter förmått att skapa ett regionalt självstyre och inleda utveckling mot demokrati.

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1382 av Hoffmann, Ulla (v)

den 29 juni Fråga 2003/04:1382 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om en sekulär federal lösning i Irak FN:s resolution 1546 om Irak från den 8 juni svävar på målet när det gäller hur en framtida federation i Irak ska se ut. Det sägs inget specifikt om det kurdiska självstyre som funnits i denna

Inlämnad: 2004-06-29 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1358 av Özürküt, Sermin (v)

den 21 juni Fråga 2003/04:1358 av Sermin Özürküt v till utrikesminister Laila Freivalds om president Uribe i Colombia och MR-organisationer Colombias president Álvaro Uribe gjorde den 27 maj ett mycket hotfullt uttalande i vilket han gick till häftigt angrepp mot en rad frivilligorganisationer, särskilt mot fredsbyn

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1337 av Hoffmann, Ulla (v)

den 15 juni Fråga 2003/04:1337 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om kurdernas rättigheter Kurderna i Irak har i decennier kämpat för sina kulturella och nationella rättigheter. Under hela sin historia har de fått tomma löften och utnyttjas av grannstaterna i området för dessa staters egna syften

Inlämnad: 2004-06-15 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1303 av Jóhannesson, Berit (v)

den 3 juni Fråga 2003/04:1303 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds om legosoldater i Irak Bruket av legoknektar var vanligt i äldre tider. I dag är det förbjudet och strider mot folkrätten, då FN 1989 antog en konvention mot rekrytering, användning, finansiering och träning av legosoldater. Legoknektar

Inlämnad: 2004-06-03 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1277 av Åström, Alice (v)

den 1 juni Fråga 2003/04:1277 av Alice Åström v till utrikesminister Laila Freivalds om konflikten mellan Eritrea och Etiopien Mellan 1998 och 2000 utkämpades ett blodigt krig mellan Eritrea och Etiopien. Detta krig slutade i en omfattande förstörelse i stora delar av Eritrea och över 120 000 döda etiopier och 20 000

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1276 av Özürküt, Sermin (v)

den 1 juni Fråga 2003/04:1276 av Sermin Özürküt v till utrikesminister Laila Freivalds om fallet Dawit Isaac i Eritrea I september 2001 arresterades flera journalister i Eritrea. Samtliga hade kritiserat att den demokratiseringsprocess som var planerad att äga rum under hösten 2001, men som när det kom till kritan

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Laila Freivalds (S)