Dokument & lagar (22 träffar)

Interpellation 2013/14:498 av Jens Holm (V)

Interpellation 2013/14:498 Minskad användning av kemikalier i textilier av Jens Holm V till Miljöminister Lena Ek C Försäljningen av kläder och skor har ökat med drygt 50 procent mellan 1999 och 2009. Produktionen av dessa varor sker ofta i andra länder, och olika former av skadliga kemikalier används i stor utsträckning.

Inlämnad: 2014-05-27 Besvarare: Lena Ek (C)

Interpellation 2013/14:498 av Jens Holm (V) (pdf, 99 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Minskad användning av kemikalier i textilier

Interpellation 2013/14:288 av Holm, Jens (V)

den 14 februari Interpellation 2013/14:288 Ren miljö av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Miljömålet Giftfri miljö kommer inte att nås till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Att sanera och återställa mark är ett avgörande arbete för att uppnå miljömålet. I Sverige finns 80 000 potentiellt

Inlämnad: 2014-02-14 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ren miljö

Interpellation 2013/14:206 av Holm, Jens (V)

den 12 december Interpellation 2013/14:206 Överskott av utsläppsrätter av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Den 21 februari 2013 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att sälja Sveriges överskott på 1,5 miljoner utsläppsrätter inom den så kallade reserven för nya deltagare inom EU:s handelssystem för

Inlämnad: 2013-12-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Överskott av utsläppsrätter

Interpellation 2013/14:85 av Holm, Jens (V)

den 6 november Interpellation 2013/14:85 Klimattoppmötet COP 19/CMP 9 i Warszawa av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Den 11 november 2013 inleds det viktiga klimattoppmötet COP 19/CMP 9 i Warszawa i Polen. Under den andra veckan kommer världens ministrar att vara på plats, inklusive miljöminister Lena

Inlämnad: 2013-11-06 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimattoppmötet COP 19/CMP 9 i Warszawa

Interpellation 2013/14:79 av Ernkrans, Matilda (S)

den 31 oktober Interpellation 2013/14:79 Möjligheten att sälja utsläppsutrymme till andra EU-länder av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I en skriftlig fråga 2013/14:42 frågade jag miljöminister Lena Ek om hon och regeringen tänker sälja det utsläppsutrymme som skapas genom att Sverige i år släpper

Inlämnad: 2013-10-31 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheten att sälja utsläppsutrymme till andra EU-länder

Interpellation 2013/14:9 av Holm, Jens (V)

den 19 september Interpellation 2013/14:9 Helcom av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Den 3 oktober 2013 samlas de nio Östersjöländerna i Köpenhamn. Östersjöländerna ingår i Helsingforskonventionen Helcomsom är Östersjöländernas samarbetsorgan för att förbättra miljön i Östersjön. Tillsammans har man antagit

Inlämnad: 2013-09-19 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Helcom

Interpellation 2011/12:419 av Holm, Jens (V)

den 1 juni Interpellation 2011/12:419 Miljöskadliga subventioner av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Vid COP 10-mötet som ägde rum förra året i Nagoya beslutades att miljöskadliga subventioner ska ha fasats ut senast år 2020. Samma mål återfinns i EU-kommissionens meddelande Färdplan för ett resurseffektivt

Inlämnad: 2012-06-01 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöskadliga subventioner

Interpellation 2011/12:313 av Holm, Jens (V)

den 30 mars Interpellation 2011/12:313 Sveriges stöd till storskaligt vattenkraftsprojekt i Indien av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C I svaret på den skriftliga frågan 2011/12:352 slår miljöministern fast att Sverige endast investerar i småskaliga vattenkraftsprojekt inom ramen för Sveriges bilaterala

Inlämnad: 2012-03-30 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges stöd till storskaligt vattenkraftsprojekt i Indien

Interpellation 2011/12:285 av Holm, Jens (V)

den 9 mars Interpellation 2011/12:285 Sveriges ansökan om utsläppsrätter av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C År 2013 är det dags för den tredje fasen 20132020 i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. ETS är EU:s viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Det går därför inte att nog understryka

Inlämnad: 2012-03-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges ansökan om utsläppsrätter

Interpellation 2011/12:180 av Ernkrans, Matilda (S)

den 21 december Interpellation 2011/12:180 Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte av Matilda Ernkrans S till miljöminister Lena Ek C I det pressmeddelande som miljöminister Lena Ek lät skicka ut efter att det internationella klimatmötet i Durban avslutades konstateras i rubriken att resultatet av mötet innebar steg

Inlämnad: 2011-12-21 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte

Interpellation 2011/12:178 av Holm, Jens (V)

den 20 december Interpellation 2011/12:178 Klimatpolitiken efter Durban av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Klimattoppmötet i Durban, COP 17, resulterade inte i ett nytt bindande globalt klimatavtal. I stället kommer parterna att förhandla flera år till med förhoppningen om att ha ett nytt bindande avtal

Inlämnad: 2011-12-20 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatpolitiken efter Durban

Interpellation 2011/12:102 av Holm, Jens (V)

den 9 november Interpellation 2011/12:102 Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Nästa klimattoppmöte äger rum i slutet av november i Durban i Sydafrika. Klimatförändringarna fortsätter att öka i omfattning i alarmerande takt och det blir än viktigare att

Inlämnad: 2011-11-09 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet

Interpellation 2011/12:87 av Holm, Jens (V)

den 3 november Interpellation 2011/12:87 Stresstesterna av de svenska kärnkraftverken av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Strålsäkerhetsmyndigheten har presenterat de första bedömningarna av de så kallade stresstester som nyligen genomförts i svenska kärnkraftverk. Resultatet är mycket oroväckande. Myndigheten

Inlämnad: 2011-11-03 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stresstesterna av de svenska kärnkraftverken

Interpellation 2011/12:36 av Holm, Jens (V)

den 11 oktober Interpellation 2011/12:36 Minskade utsläpp inom EU av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C Förhoppningarna inför klimattoppmötet i Durban är tyvärr små. Det krävs ett genombrott, och det brådskar. Sverige och EU skulle här kunna spela rollen som den part som gick före och visade på en ansvarsfull

Inlämnad: 2011-10-11 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskade utsläpp inom EU

Interpellation 2011/12:25 av Holm, Jens (V)

den 30 september Interpellation 2011/12:25 Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet av Jens Holm V till miljöminister Lena Ek C EU är i färd med att revidera EU:s svaveldirektiv. För Sveriges del väntas det skärpta miljöregler för sjöfarten. Miljöminister Andreas Carlgren har varit av uppfattningen att rederinäringen

Inlämnad: 2011-09-30 Besvarare: Lena Ek (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet

Interpellation 2011/12:11 av Holm, Jens (V)

den 16 september Interpellation 2011/12:11 Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C EU är i färd med att revidera EU:s svaveldirektiv. För Sveriges del väntas skärpta miljöregler för sjöfarten. Miljöminister Andreas Carlgren har varit av uppfattningen

Inlämnad: 2011-09-16 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2010/11:393 av Holm, Jens (V)

den 18 maj Interpellation 2010/11:393 AGRA av Jens Holm V till statsrådet Gunilla Carlsson M År 2006 grundades AGRA, Alliance for a Green Revolution in Africa, på initiativ av Rockerfeller Foundation och Bill and Melinda Gates Foundation. Syftet var att sprida en grön revolution där nya odlingsmetoder, konstgödsel

Inlämnad: 2011-05-18 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: AGRA

Interpellation 2010/11:228 av Holm, Jens (V)

den 23 februari Interpellation 2010/11:228 Utbyggnad av vindkraft i Sverige av Jens Holm V till närings- och energiminister Maud Olofsson C Utbyggnaden av vindkraft har gått snabbt i Sverige. Den andelsägda vindkraften har varit av stort värde både för att mobilisera kapital för utbyggnaden och för att öka den folkliga

Inlämnad: 2011-02-23 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utbyggnad av vindkraft i Sverige

Interpellation 2010/11:116 av Holm, Jens (V)

den 7 december Interpellation 2010/11:116 Vargjakt av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C I början av år 2010, det internationella året för biologisk mångfald, inledde den svenska regeringen licensjakt på varg vargen som varit fridlyst sedan 1966 och fortfarande är i behov av skydd. Detta väckte stor

Inlämnad: 2010-12-07 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2010/11:114 av Holm, Jens (V)

den 3 december Interpellation 2010/11:114 Regeringens köp av utsläppskrediter av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C Enligt regeringens egen klimat- och energipropositionen är regeringens viktigaste klimatstrategi köp av utsläppskrediter i andra länder för att nå det svenska klimatmålet till 2020.

Inlämnad: 2010-12-03 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens köp av utsläppskrediter
Paginering