Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2086 av Holma, Siv (v)

den 30 augusti Fråga 2005/06:2086 av Siv Holma v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Tv-sändningar över de nordiska gränserna Digitaliseringen av tv-nätet pågår för fullt både i Sverige och i Finland. I delar av Norrbotten och kanske framför allt i Tornedalen tittar man regelbundet på finska tv-kanaler.

Inlämnad: 2006-08-30 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2065 av Linna, Elina (v)

den 25 augusti Fråga 2005/06:2065 av Elina Linna v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Forskningspengar till embryonal stamcellsforskning EU har avsatt en stor del av sin budget till forskning. Inför beslutet rådde en intensiv diskussion om stamcellsforskning och om regler kring bidrag till denna.

Inlämnad: 2006-08-25 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1965 av Stafilidis, Tasso (v)

den 2 augusti Fråga 2005/06:1965 av Tasso Stafilidis v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum GKC Jag tackar för svaret på min fråga 2005/06:1795. Jag har full förståelse för departementets arbetsbörda och att utbildnings- och kulturministern inte kanske hinner

Inlämnad: 2006-08-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1847 av Dinamarca, Rossana (v)

den 16 juni Fråga 2005/06:1847 av Rossana Dinamarca v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Hotet mot folkbiblioteken Vi känner till att partier inom den borgerliga alliansen vill privatisera folkbibliotek och mycket väl kan tänka sig att avgiftsbelägga biblioteksservicen. Men folkbiblioteken har

Inlämnad: 2006-06-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1795 av Stafilidis, Tasso (v)

den 12 juni Fråga 2005/06:1795 av Tasso Stafilidis v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum Det har kommit till min kännedom att Grekiskt Kulturcentrum GKCsom startade sin verksamhet 1994 i projektform i samarbete med Statens kulturråd och Stockholms stad, är

Inlämnad: 2006-06-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1606 av Wibe, Sören (s)

den 12 maj Fråga 2005/06:1606 av Sören Wibe s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Den regionala snedfördelningen i universitetsstyrelser och forskningsstiftelser Det är i dag allmänt accepterat att man bör eftersträva en jämn könsfördelning i samhället. Det borde vara lika självklart att också

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1561 av Arvidsson, Eva (s)

den 8 maj Fråga 2005/06:1561 av Eva Arvidsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Unescos samhällsvetenskapliga program Unescos samhällsvetenskapliga program, Most, har sedan början av 1990-talet fokuserat på problem relaterade till social exkludering och till behovet av att bekämpa olika former

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1536 av Thorborg, Karin (v)

den 4 maj Fråga 2005/06:1536 av Karin Thorborg v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Kulturrådets utdelning av pengar Det har från Kulturdepartementet utlovats 250 miljoner kronor till arkiv och arkivforskning för att tillgängliggöra och öka sysselsättningen inom detta område. Norbergs Folkminnesarkiv

Inlämnad: 2006-05-04 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1141 av Karlsson, Sonia (s)

den 6 mars Fråga 2005/06:1141 av Sonia Karlsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Ekonomiskt ansvar för konstutställning i Vadstena slott I Vadstena slott förvarar staten genom Nationalmuseum värdefull konst och inventarier som levandegör den historiska slottsmiljön. Mot en entréavgift av

Inlämnad: 2006-03-06 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1076 av Astudillo, Luciano (s)

den 22 februari Fråga 2005/06:1076 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Svensk högskola för imamer En av Sveriges viktigare framtidsfrågor handlar om integration. Utrikesfödda svenskar har ibland svårt att känna sig hemma i det svenska samhället. Integrationsproblematiken har

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1026 av Arvidsson, Eva (s)

den 16 februari Fråga 2005/06:1026 av Eva Arvidsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Bild- och formkonstnärers rätt till ersättning Utgångspunkten för statlig arbetsmarknadspolitik är sedan länge principen att alla ska basera sin försörjning på ersättning för utfört arbete. Denna princip

Inlämnad: 2006-02-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:874 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 januari Fråga 2005/06:874 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Jobb för lärare med invandrarbakgrund Lärare med utländsk bakgrund upplever att de haft svårt att få jobb. Grunden uppges vara deras utländska bakgrund och att de hindras av den svenska byråkratin. Rapporten

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:551 av Nordquist, Kaj (s)

den 5 december Fråga 2005/06:551 av Kaj Nordquist s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Utbildningssystemet för vårdutbildningar Det har sedan länge varit ett välkänt faktum att rekryteringsbehoven till vård och omsorg kommer att vara omfattande i framtiden. Samtidigt är det mycket tydligt att

Inlämnad: 2005-12-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:449 av Malmström, Louise (s)

den 23 november Fråga 2005/06:449 av Louise Malmström s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Social snedrekrytering till högskolan Norrköping är historiskt sett en traditionell arbetarstad där många har haft låg utbildningsnivå och få har sökt vidare till högskolan efter gymnasiet. De senaste åren

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:413 av Malmström, Louise (s)

den 21 november Fråga 2005/06:413 av Louise Malmström s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Skyddad identitet Personer som lever med skyddad identitet befinner sig i en väldigt utsatt situation. Många av dem är hotade kvinnor och deras barn som tvingas gömma sig för någon som står dem nära. Att

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:184 av Nenes, Christina (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:184 av Christina Nenes s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Forskning om betong Regeringen har tillsammans med näringslivet och fackliga organisationer utarbetat strategiprogram för sex nyckelbranscher, där staten och näringslivet ska satsa på bland annat utökad forskning.

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)