Dokument & lagar (88 träffar)

Interpellation 2007/08:351 av Astudillo, Luciano (s)

den 30 januari Interpellation 2007/08:351 Nystartsjobben och klen fortsättning på jobb av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Trots en intensiv marknadsföring är inte regeringens lansering av nystartsjobben någon succé. Få nystartsjobb leder till jobb när åtgärden har avslutats.

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:556 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 december Fråga 2007/08:556 Neddragningen av antalet platser i jobb- och utvecklingsgarantin av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Tidningen Arbetsmarknaden uppger att Ams planer för jobb- och utvecklingsgarantin inte stämmer med regeringens. Enligt regeringens underlag till

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:555 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 december Fråga 2007/08:555 Förskjutningen av maktbalansen på svensk arbetsmarknad av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den borgerliga regeringen har försämrat a-kassan i ett snabbt tempo. Sämre ersättningsnivåer, tuffare krav för kvalificering till försäkringen och kraftigt

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:268 av Astudillo, Luciano (s)

den 6 december Interpellation 2007/08:268 Utvärdering av privat arbetsförmedlingsverksamhet av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den borgerliga regeringen har tidigare uppdragit till Ams att starta en försöksverksamhet där länsarbetsnämnderna i Östergötland, Västernorrland och

Inlämnad: 2007-12-06 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utvärdering av privat arbetsförmedlingsverksamhet

Interpellation 2007/08:201 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 november Interpellation 2007/08:201 Ojämställd arbetsmarknadspolitik av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sedan årsskiftet kan långtidsarbetslösa erbjudas nystartsjobb. Men två tredjedelar av jobben går till män. Bland dem mellan 18 och 24 år är bara var fjärde nystartsjobbare

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ojämställd arbetsmarknadspolitik

Interpellation 2007/08:159 av Astudillo, Luciano (s)

den 14 november Interpellation 2007/08:159 Ökade möjligheter till stöd för unga att starta eget av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Allt färre får i dag stöd av arbetsförmedlingen för att starta eget företag. På ett år har antalet unga som får stödet minskat med 75 procent. Med

Inlämnad: 2007-11-14 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade möjligheter till stöd för unga att starta eget

Interpellation 2007/08:156 av Astudillo, Luciano (s)

den 14 november Interpellation 2007/08:156 Ökad regelbörda för småföretagen av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c Före valet gjorde den borgerliga alliansen stort nummer av att man skulle förbättra den sociala tryggheten för företagare och förenkla regelbördan för företagen. Jag konstaterar

Inlämnad: 2007-11-14 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad regelbörda för småföretagen

Interpellation 2007/08:96 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 november Interpellation 2007/08:96 Ökande intresse för fasta jobb hos unga av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Allt fler ungdomar vill ha fast anställning men det tar längre tid för dem att få jobb. En ny rapport från Ungdomsstyrelsen som presenterades den 31 oktober 2007

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökande intresse för fasta jobb hos unga

Skriftlig fråga 2007/08:203 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 november Fråga 2007/08:203 Fackliga rättigheter enligt förtroendemannalagen av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Enligt förtroendemannalagen, FML, är arbetsgivaren förbjuden att hindra fackligt arbete. Arbetsgivaren måste också se till att genomföra eventuella organisatoriska

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:202 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 november Fråga 2007/08:202 MBL och vårdföretaget Curanda av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Syftet med medbestämmandelagen, MBL, är att ge arbetstagarna inflytande och medbestämmande i viktiga frågor. Det innebär att arbetsgivaren har en informationsskyldighet och en förhandlingsskyldighet.

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:60 av Astudillo, Luciano (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:60 Jobb för arbetslösa svenskar i Danmark av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Undertecknad har tidigare frågat statsrådet vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att påverka den danska regeringen att inom ramen för det europeiska samarbetet

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Jobb för arbetslösa svenskar i Danmark

Skriftlig fråga 2007/08:103 av Astudillo, Luciano (s)

den 17 oktober Fråga 2007/08:103 Gästarbetares bostadsförhållanden av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Sveriges Radio P 1:s program Kaliber har granskat hur utländsk tillfällig arbetskraft bor. I sex av tio kommuner har man inget grepp om hur utländsk arbetskraft bor. I var

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:44 av Astudillo, Luciano (s)

den 16 oktober Interpellation 2007/08:44 Uppmuntran att teckna kollektivavtal av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Salladsbaren i Göteborg blev för ett år sedan en symbol för motkrafter till kollektivavtal. Det finns fler exempel där företag medvetet och med ideologiska motiv sagt

Inlämnad: 2007-10-16 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uppmuntran att teckna kollektivavtal

Interpellation 2007/08:25 av Astudillo, Luciano (s)

den 27 september Interpellation 2007/08:25 Resurser för omställning till ny myndighet av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den 1 januari slås Ams och länsarbetsnämnderna samman till den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. I juni 2007 redovisade Ams för regeringen vilka ekonomiska

Inlämnad: 2007-09-27 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser för omställning till ny myndighet

Skriftlig fråga 2006/07:1631 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 september Fråga 2006/07:1631 Arbetsmiljön på callcenter av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Callcenter är en starkt växande bransch i Sverige. Drygt 100 000 personer arbetar inom denna sektor. Callcentren är ofta nya arbetsplatser och det är en relativt ny bransch. Därför

Inlämnad: 2007-09-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1625 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 september Fråga 2006/07:1625 Svensk arbetsrätt inom EU av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknadspolitikens utseende i de olika EU-länderna diskuteras flitigt. EU-kommissionen vill att EU-länderna ska tävla om den bästa arbetsmarknadspolitiken. Dansk så kallad

Inlämnad: 2007-09-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1624 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 september Fråga 2006/07:1624 Ungdomar utnyttjas på sommarjobbet av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Som brukligt har LO under sommaren haft sin sommarjour öppen. Det är fackets hjälptelefon som under sommaren inriktat sig på att hjälpa sommarjobbande ungdomar som hamnat

Inlämnad: 2007-09-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:650 av Astudillo, Luciano (s)

den 7 augusti Interpellation 2006/07:650 Risker med instegsjobb av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Regeringens ambition att nyanlända invandrare och flyktingar snabbt ska komma i arbete är helt riktig och överensstämmer med den ambition som vi socialdemokrater haft sedan lång

Inlämnad: 2007-08-07 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1302 av Astudillo, Luciano (s)

den 1 juni Fråga 2006/07:1302 Arbetslösa som inte får jobba i Danmark av Luciano Astudillo s till statsrådet Cecilia Malmström fp Öresundsregionen är en av Europas tillväxtregioner. Villkoren på arbetsmarknaden mellan Sverige och Danmark, det vill säga i den gemensamma arbetsmarknadsregionen, måste harmoniseras.

Inlämnad: 2007-06-01 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:630 av Astudillo, Luciano (s)

den 30 maj Interpellation 2006/07:630 Ökad risk för hot och våld mot arbetsförmedlare av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den borgerliga regeringen för en politik som slår hårt och skoningslöst mot de arbetslösa. Arbetslöshetsförsäkringen har försämrats, taket och ersättningsnivåerna

Inlämnad: 2007-05-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)