Dokument & lagar (59 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:911 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:911 av Kent Härstedt s till socialministern om ett nytt riksförbund för spelberoende den 13 september I Folkhälsoinstitutets projekt Spelandets risker anges att insatser om att förbättra kunskaperna om spelandets risker hos allmänhet, spelberoende och deras anhöriga, spelaktörer, myndigheter, skolor,

Inlämnad: 1999-09-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:910 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:910 av Kent Härstedt s till socialministern om självhjälpsgrupper för spelberoende och deras anhöriga den 13 september Riksdagen beslutade i december 1998 på förslag av regeringen att avsätta 2 mkr för att utveckla former för förebyggande arbete i syfte att hindra att människor fastnar i spelberoende.

Inlämnad: 1999-09-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:887 av Pärssinen, Raimo (s)

Fråga 1998/99:887 av Raimo Pärssinen s till statsrådet Maj-Inger Klingvall om återbetalning av underhåll för barn den 6 september Tidningen Arbetarbladet i Gävle skriver i en artikel den 31 augusti 1999 om en kvinna som krävs på återbetalning av underhållsstöd från Försäkringskassan i Gävleborg. Exmaken hade uppgivit

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1998/99:885 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:885 av Sonja Fransson s till socialministern om rättssäkerheten för de mest utsatta grupperna i samhället den 6 september Rättssociologiska avdelningen vid Lunds universitet har för Socialstyrelsen gjort en undersökning av vilka konsekvenserna den nya socialtjänstlagen medfört. De kan konstatera att rättsskyddet

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:875 av Olsson, Lena (v)

Fråga 1998/99:875 av Lena Olsson v till socialministern om folktandvården den 27 augusti Sedan ingången av 1999 får alla vårdgivare inom vuxentandvården själva bestämma sina priser. För att göra tandvårdskostnaderna rimliga för patienterna har riksdagen beslutat ge vårdgivarna ett stöd med ca 2 miljarder kronor. Detta

Inlämnad: 1999-08-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:863 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:863 av Kent Härstedt s till socialministern om akutplatser inom ungdomsvården den 18 augusti I Helsingborgs stad har man alltsedan sommaren 1998 noterat ökade svårigheter att få tillgång till akutplatser inom ungdomsvården 12-hemFlera gånger har Helsingborgs stad mötts av beskedet att inte någon plats

Inlämnad: 1999-08-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:858 av Green, Monica (s)

Fråga 1998/99:858 av Monica Green s till finansministern om millennieskiftet och bankerna den 17 augusti I 1999 års ekonomiska vårproposition skriver regeringen bl.a. Att IT-omställningen inför år 2000 är av högsta prioritet och att I det korta perspektivet är 2000-frågan den viktigaste förtroendefrågan inom IT-områdetOmställningen

Inlämnad: 1999-08-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:813 av vice talman Eva Zetterberg, andre (v)

Fråga 1998/99:813 av andre vice talman Eva Zetterberg v till socialministern om Europakonventionen och funktionshindrade den 23 juli I Europarådet pågår nu ett arbete med att utvidga bestämmelserna om ett generellt diskrimineringsförbud. Det görs inom ramen för förändringar av Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Inlämnad: 1999-07-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:746 av Waidelich, Tommy (s)

Fråga 1998/99:746 av Tommy Waidelich s till socialministern om rättigheter enligt LSS den 16 juni Genom kontakter med NHR:s lokalavdelning Neurologiskt Handikappades Riksförbund i Solna-Sundbyberg har jag förstått att regeringens ensamutredning och Kommunförbundet arbetar med ett diskussionsunderlag om att slå samman

Inlämnad: 1999-06-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:741 av Olsson, Lena (v)

Fråga 1998/99:741 av Lena Olsson v till socialministern om låginkomstpensionärernas kostnader för läkarbesök den 15 juni Många låginkomstpensionärer i Trollhättan har inte råd att hämta ut sina mediciner. De tvingas också avstå från läkar- och tandläkarbesök, därför att deras folkpensioner inte räcker. Kommunfullmäktige

Inlämnad: 1999-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:717 av Ekholm, Berndt (s)

Fråga 1998/99:717 av Berndt Ekholm s till miljöministern om miljövänliga transporter den 7 juni Vid Klimatkommitténs hearing med transportsektorn framkom från Åkeriförbundet, att köparna i sin upphandling inte premierar åkerier, som erbjuder transporter som är miljöanpassade. Anmärkningsvärt är att detta i lika hög

Inlämnad: 1999-06-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:661 av Lundström, Sten (v)

Fråga 1998/99:661 av Sten Lundström v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bostadsbidrag och ersättning till steriliserade den 26 maj Den 19 maj tillstyrkte riksdagen regeringens förslag till lag om ersättning till steriliserade i vissa fall. Ersättningen är ett skattefritt schablonbelopp om 175 000 kr. Bland dem

Inlämnad: 1999-05-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:653 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:653 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om multipelbomber den 25 maj Human Rights Watch uppger att Nato använder multipelbomber i Jugoslavien. Dessa bomber avger 150-200 småbomber som sprids över ett stort område. Andelen blindgångare som ligger kvar är hög. Uppgifter från de allierades användning

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:649 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:649 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om barnårsrätt för adoptivföräldrar den 21 maj I det nya pensionssystemet medges pensionsrätt för barnår. Denna rätt gäller även föräldrar till adopterade barn. I förarbetena står att den som med socialnämnds medgivande har tagit emot ett utländskt

Inlämnad: 1999-05-21 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1998/99:645 av Olander, Ronny (s)

Fråga 1998/99:645 av Ronny Olander s till socialministern om Kastprojektet i Göteborg den 20 maj Den 1 januari 1999 kriminaliserades könsköparna i Sverige. Jag var en av dem som röstade för lagen i riksdagen. Lagen har varit framgångsrik och syftet att i första hand stoppa nya unga kvinnor från att prostituera sig

Inlämnad: 1999-05-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:643 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:643 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om beräkningsgrunderna för bostadstillägg den 20 maj Den 4 maj ställde jag en fråga till statsrådet Klingvall angående det ideella skadestånd som kommer att betalas ut till tvångssteriliserade och skadeståndets förhållande till bl.a. bostadstillägget

Inlämnad: 1999-05-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:635 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:635 av Carina Hägg s till socialministern om jämställdhet i privat vård den 19 maj Socialminister Lars Engqvist har aviserat en mer öppen attityd till att låta en större del av hälso- och sjukvården bedrivas av privata vårdgivare. I Kvinnomaktutredningen finns beskrivet att det är dåligt ställt med jämställdheten

Inlämnad: 1999-05-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:628 av vice talman Eva Zetterberg, andre (v)

Fråga 1998/99:628 av andre vice talman Eva Zetterberg v till socialministern om införande av sanktionslagstiftning den 17 maj I mars 1999 lämnade Handikappombudsmannen sin femte rapport till regeringen. Rapporten pekar på många av de problem som människor med funktionshinder möter i vårt samhälle på grund av sitt funktionshinder.

Inlämnad: 1999-05-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:607 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:607 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om steriliserade och bostadsbidraget den 5 maj Riksdagen kommer inom kort att fatta beslut om att ge en ersättning på 175 000 kr till personer som fram till 1975 tvångssteriliserades. Alla partier i riksdagen har ställt sig bakom detta som en

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:600 av Olsson, Lena (v)

Fråga 1998/99:600 av Lena Olsson v till socialministern om läkemedlet dextropropoxifen den 4 maj Dextropropoxifen, förkortat DXP, används som smärtlindring. I Sverige finns sju olika DXP-preparat. Tre stycken är enkelpreparat och fyra stycken är blandpreparat. Detta är ett medel som ingår som enda beståndsdel i Dexofen,

Inlämnad: 1999-05-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering