Dokument & lagar (2 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:965 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 19 maj Fråga 2002/03:965 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Gunnar Lund om EMU och vår grundlag Med några få månader till folkomröstningen är det fortfarande oklart vilka krav på grundlagsändringar ett medlemskap i EMU skulle föra med sig. ECB och EU-kommissionen har fört fram krav på svensk grundlagsändring

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2002/03:354 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 9 maj Interpellation 2002/03:354 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Hans Karlsson om yttrandefriheten i arbetslivet Yttrandefriheten är en omistlig del av demokratin och den behöver stärkas på arbetsplatserna. Frågan har utretts, men förslagen som lämnats har fått omfattande kritik för att de inte stärker

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: yttrandefriheten i arbetslivet