Dokument & lagar (60 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:890 av Härstedt, Kent (s)

den 8 maj Fråga 2002/03:890 av Kent Härstedt s till justitieminister Thomas Bodström om kriminalvården Svensk kriminalvård befinner sig i dag i kris. På grund av beläggningssituationen vid landets fängelser och häkten finns det begränsade förutsättningar att bedriva en meningsfull kriminalvård. Förutsättningen för

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:889 av Härstedt, Kent (s)

den 8 maj Fråga 2002/03:889 av Kent Härstedt s till justitieminister Thomas Bodström om bättre lokalsamordning I Helsingborg är de olika rättsvårdande myndigheterna samtidigt i färd med att skaffa sig större lokaler. Ett nytt tingshus och ett nytt polishus ska byggas. Ett nytt och större häkte planeras samtidigt som

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:842 av Astudillo, Luciano (s)

den 25 april Fråga 2002/03:842 av Luciano Astudillo s till justitieminister Thomas Bodström om mångfald inom poliskåren Etnisk och språklig mångfald är i dag en självklar del av det svenska samhället. Så måste det också vara överallt inte minst i poliskåren. Polisen, kanske mer än andra institutioner, behöver bestå

Inlämnad: 2003-04-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:309 av Olander, Ronny (s)

den 24 april Interpellation 2002/03:309 av Ronny Olander s till justitieminister Thomas Bodström om ansvar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott Orsaken till min interpellation är att det på förekommande anledning måste till en debatt om ansvar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott. Alltför ofta i till exempel byggbranschen

Inlämnad: 2003-04-24 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: ansvar och sanktioner vid arbetsmiljöbrott

Skriftlig fråga 2002/03:795 av Stafilidis, Tasso (v)

den 11 april Fråga 2002/03:795 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om utvisning efter avtjänat straff Den som är sjuk har rätt till vård. Det gäller även den som sitter i fängelse, oavsett medborgarskap. Utländska medborgare blir inte sällan utvisade efter avtjänat fängelsestraff, även om de

Inlämnad: 2003-04-11 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:788 av Stafilidis, Tasso (v)

den 10 april Fråga 2002/03:788 av Tasso Stafilidis v till justitieminister Thomas Bodström om utvisning efter avtjänat straff Utländska medborgare som begår en brottslig handling kan dömas till utvisning efter avtjänat fängelsestraff. Utvisning utdöms och verkställs även i de fall den utvisningsdömde har bildat familj

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:781 av Astudillo, Luciano (s)

den 10 april Fråga 2002/03:781 av Luciano Astudillo s till justitieminister Thomas Bodström om föreningen KRIS Föreningen KRIS, Kriminellas revansch i samhället, har hyllats av många som en framgångsrik brottsförebyggande åtgärd. Den har bland annat tidigare blivit utsedd till världens bästa brottsförebyggande åtgärd

Inlämnad: 2003-04-10 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:757 av U Granberg, Lars (s)

den 4 april Fråga 2002/03:757 av Lars U Granberg s till justitieminister Thomas Bodström om straff vid rattfylleribrott Många människor skadas och dödas årligen i vårt land till följd av att personer kör bil onyktra. Samtidigt kan man se att påföljden för brottet varierar kraftigt i landet. Alltfler personer får villkorliga

Inlämnad: 2003-04-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:756 av Särnblad Stoors, Anneli (s)

den 4 april Fråga 2002/03:756 av Anneli Särnblad Stoors s till justitieminister Thomas Bodström om jämställdhet inom polisen Polisutbildningen fortsätter att vara populär vilket är mycket glädjande med tanke på den stora pensionsavgången inom polisväsendet. När vi ser på andelen kvinnor som söker till polisutbildningen

Inlämnad: 2003-04-04 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:740 av Linna, Elina (v)

den 28 mars Fråga 2002/03:740 av Elina Linna v till justitieminister Thomas Bodström om funktionshindrade kvinnors utsatthet Under ett antal år har Vänsterpartiet sökt gehör för en bred utredning över funktionshindrade flickors och kvinnors utsatthet. Vi har ännu inte lyckats få majoritet för en sådan. Ett problem

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2002/03:248 av Åström, Alice (v)

den 21 mars Interpellation 2002/03:248 av Alice Åström v till justitieminister Thomas Bodström om utländsk jurisdiktion på svenskt territorium I kölvattnet av den hemska terrorattacken i USA den 11 september 2001 har kraven på att uppmärksamma de mänskliga rättigheterna i lagstiftningen fått en allt större vikt. Detta

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:711 av Nilsson, Martin (s)

den 21 mars Fråga 2002/03:711 av Martin Nilsson s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om medborgarkontor Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län har i veckan presenterat hur en framtida organisation skulle kunna komma att se ut. Bakgrunden är minskade ekonomiska resurser som gör det svårt att upprätthålla service i mindre

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:694 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 mars Fråga 2002/03:694 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till USA USA och Storbritannien avser att gå till militärt angrepp mot Irak. Detta angrepp är enligt internationell folkrättsexpertis ett uppenbart brott mot såväl FN-stadgan som mot folkrätten. Enligt

Inlämnad: 2003-03-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:595 av Jóhannesson , Berit (v)

den 28 februari Fråga 2002/03:595 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om båttransporter Det har bekräftats att flera svenska rederier hjälper utländska stater att transportera krigsmateriel och trupp till bland annat Persiska viken. Trots att Sverige tillhör ett av de länder som har det mest

Inlämnad: 2003-02-28 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:550 av Granberg , Lars U (s)

den 19 februari Fråga 2002/03:550 av Lars U Granberg s till justitieminister Thomas Bodström om ansvar för brott Efter några uppmärksammade fall där två eller flera personer varit närvarande då ett brott begåtts, samtidigt som det inte går att avgöra vem som begått brottet, har frågan utretts, lagen ändrats och nya

Inlämnad: 2003-02-19 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:489 av Thalén, Ingela (s)

den 7 februari Fråga 2002/03:489 av Ingela Thalén s till justitieminister Thomas Bodström om tingsrättsorganisationen i Stockholms län I november förra året avlämnades utredningen Framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms län Utredaren lämnar ett huvudförslag och ett alternativ till en ny organisation. Utredningen

Inlämnad: 2003-02-07 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:446 av Juholt, Håkan (s)

den 27 januari Fråga 2002/03:446 av Håkan Juholt s till finansminister Bosse Ringholm om du-reformen inom skatteväsendet I skattemyndighetens korrespondens med Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman har jag noterat att myndigheten genomgående använder tilltalsordet Ni. Det är förvisso en detalj i den nu aktuella frågan

Inlämnad: 2003-01-27 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:430 av Hägg, Carina (s)

den 23 januari Fråga 2002/03:430 av Carina Hägg s till vice statsminister Margareta Winberg om hotells och kursgårdars TV-utbud Det är angeläget att man vid resor som riksdagsledamot eller regeringsföreträdare kan välja ett hotell där det inte finns pornografi i TV-utbudet. Porrindustrin är en miljardindustri som tjänar

Inlämnad: 2003-01-23 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:410 av Nenes, Christina (s)

den 17 januari Fråga 2002/03:410 av Christina Nenes s till justitieminister Thomas Bodström om fullgörande av skadeståndsskyldighet Skadeståndsdomar beträffande brottmål ökar. Dessa ärenden hanteras många gånger av kronofogdemyndigheten KFMEtt ärende som gått till indrivning kan leda till stora konsekvenser för den

Inlämnad: 2003-01-17 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2002/03:397 av Arvidsson, Eva (s)

den 13 januari Fråga 2002/03:397 av Eva Arvidsson s till justitieminister Thomas Bodström om ny varumärkeslag I mars 2001 efter mer än fyra års arbete lämnade Varumärkeskommittén sitt betänkande med förslag till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Remisstiden löpte ut i augusti samma år. För svenska näringsidkare

Inlämnad: 2003-01-13 Besvarare: Thomas Bodström (S)