Dokument & lagar (32 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1362 av Gustafsson, Billy (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1362 av Billy Gustafsson s till statsrådet Berit Andnor om medel för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster Medel för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster får användas av försäkringskassorna till bland annat köp av försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1361 av Olovsson, Fredrik (s)

den 8 september Fråga 2002/03:1361 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadsläget i västra Sörmland Arbetsmarknadssituationen i västra Sörmland är fortfarande mycket ansträngd efter de stora uppsägningar som i första hand drabbat Katrineholm under de senaste åren. Arbetslösheten är exempelvis

Inlämnad: 2003-09-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1337 av Wegendal, Lars (s)

den 29 augusti Fråga 2002/03:1337 av Lars Wegendal s till statsrådet Hans Karlsson om Samhall Samhall AB har som sitt ändamål att skapa meningsfulla arbeten åt människor med arbetshandikapp. Arbetsförmedlingen har bland annat genom anställningar vid Samhall möjlighet att underlätta för människor med olika arbetshandikapp

Inlämnad: 2003-08-29 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1313 av Linna, Elina (v)

den 18 augusti Fråga 2002/03:1313 av Elina Linna v till statsrådet Hans Karlsson om stöd till arbetsmarknadspolitiska åtgärder Den 13 augusti varslades en tredjedel av de 300 anställda på Danaher Motioni Flen. Detta varsel i Flen motsvarar det mångdubbla i Stockholm eller någon annan större stad. Utvecklingen är nu

Inlämnad: 2003-08-18 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1280 av Carina Adolfsson Elgestam s till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1274 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 4 augusti Fråga 2002/03:1274 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Hans Karlsson om arbetslösa i Ja till EMU-kampanj Att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring med både rättigheter och skyldigheter för den arbetssökande är vi överens om. Men är det rimligt att ställa krav på att arbetslösa

Inlämnad: 2003-08-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1155 av Wiklund, Anders (v)

den 17 juni Fråga 2002/03:1155 av Anders Wiklund v till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmiljötillsyn Arbetsmiljötillsynen är viktig för att förhindra arbetsolyckor och arbetsmiljösjukdomar. Alla arbetsgivare ska utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I tillsynsarbetet är bland annat arbetsmiljöinspektörer och

Inlämnad: 2003-06-17 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1092 av Lundberg, Inger (s)

den 6 juni Fråga 2002/03:1092 av Inger Lundberg s till statsrådet Hans Karlsson om upptrappning av arbetsförmåga Jag har full respekt för att det bedöms vara svårt att sjukskriva personer på till exempel 55 Vem klarar att bedöma skillnaden mellan arbetsförmåga till 50 och 55 Däremot är det en brist att det i nuvarande

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1043 av Lundberg, Inger (s)

den 3 juni Fråga 2002/03:1043 av Inger Lundberg s till statsrådet Gunnar Lund om information på Internet Flera av de statliga myndigheternas hemsidor uppfattas som svårtillgängliga. Detta uppmärksammas i en rapport, som presenterats av RRV. Undertecknad har tidigare i en motion till Riksdagen Lätt svenska på Internet

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1019 av Lindberg, Niclas (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1019 av Niclas Lindberg s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmiljön för tunnelbaneförare vid ändhållplatser När jag var på ett arbetsplatsbesök i tunnelbanan vid Gullmarsplan berättade Seko att det är vanligt med våld mot förarna i tunnelbanan, särskilt vid ändhållplatserna. Huvudskyddsombudet

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1016 av Johansson, Anita (s)

den 26 maj Fråga 2002/03:1016 av Anita Johansson s till statsrådet Gunnar Lund om bankavgifter i Norden Vid Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 2002 behandlades ett ministerrådsförslag om nordbornas rättigheter. Rådet antog med anledning av förslaget ett antal rekommendationer till Nordiska ministerrådet,

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:965 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 19 maj Fråga 2002/03:965 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Gunnar Lund om EMU och vår grundlag Med några få månader till folkomröstningen är det fortfarande oklart vilka krav på grundlagsändringar ett medlemskap i EMU skulle föra med sig. ECB och EU-kommissionen har fört fram krav på svensk grundlagsändring

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:920 av Holma, Siv (v)

den 13 maj Fråga 2002/03:920 av Siv Holma v till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadpolitiska åtgärder Jag har fått uppgifter från Norrbotten, bland annat Gällivare och Haparanda, att arbetsförmedlingarnas konjunkturmedel år 2003 för att ge de arbetslösa utbildning och komma ut på arbetsmarknaden är slut eller

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:884 av U Granberg, Lars (s)

den 7 maj Fråga 2002/03:884 av Lars U Granberg s till statsrådet Hans Karlsson om friskintyg vid nyanställning Drygt 700 personer i Norrbotten, som sökte nytt jobb under förra året, måste skaffa ett intyg från försäkringskassan med uppgifter om deras sjukskrivningar under den senaste tiden. Vissa företagare säger att

Inlämnad: 2003-05-07 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:289 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 14 april Interpellation 2002/03:289 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Hans Karlsson om arbetslöshetsförsäkringens inträdesvillkor LO, SACO och TCO har i ett öppet brev till arbetslivsminister Hans Karlsson krävt att inträdesvillkoret i lagen om arbetslöshetsförsäkring från 1998 ska avskaffas. De fackliga

Inlämnad: 2003-04-14 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:775 av Axelsson, Lennart (s)

den 8 april Fråga 2002/03:775 av Lennart Axelsson s till statsrådet Hans Karlsson om ensamarbete Inom den privata servicesektorn och särskilt inom detaljhandeln finns ett tydligt samband mellan ensamarbete och risken att utsättas får rån eller våldsbrott. En allt hårdare konkurrens har gjort att många butiksägare tvingas

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:718 av Öberg, Maria (s)

den 26 mars Fråga 2002/03:718 av Maria Öberg s till statsrådet Hans Karlsson om ILO 94 I ILO:s konvention 94 slås fast att offentliga myndigheter vid upphandling av tjänster ska garantera att anställningsvillkoren inte får vara sämre än vad som regleras i gällande kollektivavtal för branschen. Trots att konventionen

Inlämnad: 2003-03-26 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:711 av Nilsson, Martin (s)

den 21 mars Fråga 2002/03:711 av Martin Nilsson s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om medborgarkontor Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län har i veckan presenterat hur en framtida organisation skulle kunna komma att se ut. Bakgrunden är minskade ekonomiska resurser som gör det svårt att upprätthålla service i mindre

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:694 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 mars Fråga 2002/03:694 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till USA USA och Storbritannien avser att gå till militärt angrepp mot Irak. Detta angrepp är enligt internationell folkrättsexpertis ett uppenbart brott mot såväl FN-stadgan som mot folkrätten. Enligt

Inlämnad: 2003-03-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:678 av Arvidsson, Eva (s)

den 14 mars Fråga 2002/03:678 av Eva Arvidsson s till statsrådet Hans Karlsson om bildkonstnärer Regeringens omsorg om konstnärerna visades för några dagar sedan då en kartläggning över konstnärernas trygghetssystem SOU 2003:21 lades fram. Ett framsynt arbete som ökar kunskapen om konstnärernas särställning och utsatta

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Paginering