Dokument & lagar (30 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1280 av Carina Adolfsson Elgestam s till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1183 av Härstedt , Kent (s)

den 26 juni Fråga 2002/03:1183 av Kent Härstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om simundervisning Nu i juni börjar sommarlovet för fler än 300 000 barn i åldern 710 år. Många barn kommer att tillbringa sitt lov vid olika sjöar och hav, men runt 100 000 av dessa barn har dåliga simkunskaper. En nyligen genomförd

Inlämnad: 2003-06-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1164 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 19 juni Fråga 2002/03:1164 av Sven-Erik Sjöstrand v till utbildningsminister Thomas Östros om isocyanatforskning I budgetförhandlingar hösten 2002 enades de tre samarbetspartierna om att anslå 6,7 miljoner kronor, för budgetåret 2003, direkt till isocyanatforskningen i Hässleholm. Med detta anslag på 6,7 miljoner

Inlämnad: 2003-06-19 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1043 av Lundberg, Inger (s)

den 3 juni Fråga 2002/03:1043 av Inger Lundberg s till statsrådet Gunnar Lund om information på Internet Flera av de statliga myndigheternas hemsidor uppfattas som svårtillgängliga. Detta uppmärksammas i en rapport, som presenterats av RRV. Undertecknad har tidigare i en motion till Riksdagen Lätt svenska på Internet

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1024 av Sandgren, Margareta (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1024 av Margareta Sandgren s till utbildningsminister Thomas Östros om startande av fristående skolor Vi har i medierna den senaste tiden kunnat se och höra att det startats fristående skolor som sedan inte lever upp till vad läroplan och skollag kräver. Det kan gälla både ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1016 av Johansson, Anita (s)

den 26 maj Fråga 2002/03:1016 av Anita Johansson s till statsrådet Gunnar Lund om bankavgifter i Norden Vid Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 2002 behandlades ett ministerrådsförslag om nordbornas rättigheter. Rådet antog med anledning av förslaget ett antal rekommendationer till Nordiska ministerrådet,

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:985 av Klockare, Lennart (s)

den 23 maj Fråga 2002/03:985 av Lennart Klockare s till utbildningsminister Thomas Östros om högskolestudier på distans Välutbildad personal är en viktig förutsättning för tillväxten i Norrbotten, varför högskolestudier har en nyckelroll i detta sammanhang. För att bereda och stimulera fler möjligheter till högskolestudier

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:965 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 19 maj Fråga 2002/03:965 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Gunnar Lund om EMU och vår grundlag Med några få månader till folkomröstningen är det fortfarande oklart vilka krav på grundlagsändringar ett medlemskap i EMU skulle föra med sig. ECB och EU-kommissionen har fört fram krav på svensk grundlagsändring

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:941 av Danestig, Britt-Marie (v)

den 15 maj Fråga 2002/03:941 av Britt-Marie Danestig v till statsminister Göran Persson om forskningsministerns övergripande ansvar Den 1 januari 2001 infördes en ny myndighetsstruktur för forskningsfinansiering. De tidigare forskningsråden samlades i tre nya forskningsråd: Vetenskapsrådet VRForskningsrådet för arbetsliv

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:935 av Hassan, Maria (s)

den 14 maj Fråga 2002/03:935 av Maria Hassan s till utbildningsminister Thomas Östros om andelen kvinnliga professorer Sverige är, enligt FN, ett av världens mest jämställda länder på många områden. Tydliga könsutjämnande förändringar har skett inom högre utbildning. Av alla som började studera vid universitet och

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:916 av Hägg, Carina (s)

den 13 maj Fråga 2002/03:916 av Carina Hägg s till utbildningsminister Thomas Östros om fristående skolor på konfessionell grund I SVT-dokumentären I skolans våld uppmärksammas missförhållanden vid muslimska och arabiska fristående skolor. Detta och andra fall visar att tillsynen av fristående skolor inte fungerar

Inlämnad: 2003-05-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:716 av Ödéen, Lena (fp)

den 24 mars Fråga 2002/03:716 av Lena Ödéen fp till utbildningsminister Thomas Östros om retorikundervisning i skolan Att våga tala inför en grupp människor är för många svenskar ett oöverstigligt hinder. Den rädsla som är förknippad därmed upplevs ofta som svårare än rädsla för döden. Det säger sig självt att denna

Inlämnad: 2003-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:715 av Ödéen, Lena (fp)

den 24 mars Fråga 2002/03:715 av Lena Ödéen fp till utbildningsminister Thomas Östros om sex- och samlevnadsundervisning I det samhälle vi i dag lever i är våra ungdomar utsatta för en häftig exploatering av sex i medierna. Det är därför mycket viktigt att elever får stöd i form av kunskaper och värderingar om vad

Inlämnad: 2003-03-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:711 av Nilsson, Martin (s)

den 21 mars Fråga 2002/03:711 av Martin Nilsson s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om medborgarkontor Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län har i veckan presenterat hur en framtida organisation skulle kunna komma att se ut. Bakgrunden är minskade ekonomiska resurser som gör det svårt att upprätthålla service i mindre

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:694 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 mars Fråga 2002/03:694 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till USA USA och Storbritannien avser att gå till militärt angrepp mot Irak. Detta angrepp är enligt internationell folkrättsexpertis ett uppenbart brott mot såväl FN-stadgan som mot folkrätten. Enligt

Inlämnad: 2003-03-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:655 av Fransson, Sonja (s)

den 11 mars Fråga 2002/03:655 av Sonja Fransson s till utbildningsminister Thomas Östros om utbildning för tandsköterskor Redan i dag är det brist på personal inom vissa yrken och i framtiden kommer det troligen att finnas flera bristyrken. Ett av dessa yrken är tandsköterskor. I dag ligger medelåldern för tandsköterskorna

Inlämnad: 2003-03-11 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2002/03:219 av Ödeen, Lena (fp)

den 7 mars Interpellation 2002/03:219 av Lena Ödeen fp till utbildningsminister Thomas Östros om engelskans ställning som världsspråk Att ha goda kunskaper i det engelska språket är av avgörande betydelse för framgång i studier och yrkesliv. De flesta svenskfödda barn och ungdomar tillägnar sig tidigt engelska genom

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: engelskans ställning som världsspråk

Skriftlig fråga 2002/03:595 av Jóhannesson , Berit (v)

den 28 februari Fråga 2002/03:595 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om båttransporter Det har bekräftats att flera svenska rederier hjälper utländska stater att transportera krigsmateriel och trupp till bland annat Persiska viken. Trots att Sverige tillhör ett av de länder som har det mest

Inlämnad: 2003-02-28 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:582 av Vestlund, Börje (s)

den 24 februari Fråga 2002/03:582 av Börje Vestlund s till utbildningsminister Thomas Östros om Unesco-konventionen och homosexuellas mänskliga rättigheter FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco antog 1960 en konvention mot diskriminering i undervisningen. Konventionen trädde i kraft år 1962.

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2002/03:575 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 21 februari Fråga 2002/03:575 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till utbildningsminister Thomas Östros om val av gymnasium I Gymnasiekommitténs betänkande tas i ett avsnitt upp elevernas fria val. Att få sitt förstahandsval tillgodosett är naturligtvis mycket positivt för en elev. Men när det handlar om att eleverna

Inlämnad: 2003-02-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering