Dokument & lagar (36 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:430 av Hägg, Carina (s)

den 23 januari Fråga 2002/03:430 av Carina Hägg s till vice statsminister Margareta Winberg om hotells och kursgårdars TV-utbud Det är angeläget att man vid resor som riksdagsledamot eller regeringsföreträdare kan välja ett hotell där det inte finns pornografi i TV-utbudet. Porrindustrin är en miljardindustri som tjänar

Inlämnad: 2003-01-23 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:391 av Hellberg , Owe (v)

den 13 januari Fråga 2002/03:391 av Owe Hellberg v till näringsminister Leif Pagrotsky om direktverkande elvärme i nyproduktion Samtidigt som det pågår en diskussion om det är möjligt att stänga Barsebäck 2 på grund av bristande elförsörjning så ökar beroendet av el för uppvärmning. Ca 40 av svensk elproduktion går

Inlämnad: 2003-01-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:295 av Holmqvist, Nils-Göran (s)

den 12 december Fråga 2002/03:295 av Nils-Göran Holmqvist s till näringsminister Leif Pagrotsky om månadsvis avläsning av elmätare Energimyndigheten har utrett mätperiodens längd på elmarknaden. Slutsatsen är att landets ca 1,5 miljoner elkunder med en förbrukning på över 8 000 kWh per år ska få månadsvis avläsning

Inlämnad: 2002-12-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:294 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 12 december Fråga 2002/03:294 av Kjell-Erik Karlsson v till näringsminister Leif Pagrotsky om EKN och Bujagalidammen Uganda har under många år setts som ett mönsterland i det internationella samfundets ansträngningar för skuldsanering i de fattigaste länderna, en process som Sverige helhjärtat stött. En oberoende

Inlämnad: 2002-12-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:274 av Thorborg, Karin (v)

den 10 december Fråga 2002/03:274 av Karin Thorborg v till näringsminister Leif Pagrotsky om storterminal vid Arlanda Som ett led i Postens omstrukturering har ledningen långt framskridna planer på att bygga en ny stor postterminal vid Arlanda. Om denna tänkta storterminal realiseras skulle det få många negativa konsekvenser.

Inlämnad: 2002-12-10 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:262 av Beijer, Lennart (v)

den 6 december Fråga 2002/03:262 av Lennart Beijer v till näringsminister Leif Pagrotsky om Posten AB och småföretag Posten AB jagar av fullt förståeliga skäl både kostnader och möjligheter till ökade intäkter. Detta är bra men måste skötas på ett sådant sätt att Postens service inte försämras och att Postens samhällsuppdrag

Inlämnad: 2002-12-06 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:204 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 28 november Fråga 2002/03:204 av Claes-Göran Brandin s till näringsminister Leif Pagrotsky om utvärdering av privatiseringar Verksamheten i många statliga myndigheter och affärsverk har privatiserats, bolagiserats och avmonopoliserats. Tidigare samhällskontrollerade monopol har avreglerats och konkurrensutsatts

Inlämnad: 2002-11-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:203 av Berglind, Mats (s)

den 28 november Fråga 2002/03:203 av Mats Berglind s till näringsminister Leif Pagrotsky om elräkningar Det har i massmedierna under den senaste tiden framkommit ett flertal exempel på kunder som under flera år inte fått sina elräkningar och ingen avläsning av elmätaren. Kunderna har sedan fakturerats i efterhand på

Inlämnad: 2002-11-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:49 av Vestlund, Börje (s)

den 22 november Interpellation 2002/03:49 av Börje Vestlund s till näringsminister Leif Pagrotsky om Akallatunneln Nu har det hänt igen att ett stort elavbrott skett i den så kallade Akallatunneln. 19 000 abonnenter blev utan ström några timmar onsdagen den 20 november. Det har hänt vid tre tillfällen tidigare, varav

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:169 av Sundström, Anders (s)

den 21 november Fråga 2002/03:169 av Anders Sundström s till statsrådet Gunnar Lund om minskning av antalet penningdepåer Riksbanken har beslutat att kraftigt minska antalet penningdepåer i landet. Bland dem som planeras läggas ned, är depån i Luleå. Landets nordligaste depå kommer att ligga i Härnösand, vilket innebär

Inlämnad: 2002-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2002/03:44 av Zakrisson, Kristina (s)

den 20 november Interpellation 2002/03:44 av Kristina Zakrisson s till näringsminister Leif Pagrotsky om regionalpolitisk hänsyn hos statliga bolag Förutsättningarna för att leva och arbeta i Sverige skiljer sig mycket mellan landets olika delar. I områden med minskande befolkning ställs stora krav på kommuner och

Inlämnad: 2002-11-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:41 av Pedersen, Peter (v)

den 15 november Interpellation 2002/03:41 av Peter Pedersen v till näringsminister Leif Pagrotsky om stålproduktionen i Degerfors Boken Stålbadet i Degerfors en lönsamhet till döds med författaren Rolf Jansson gavs ut den 8 november i år. I boken skildras och ifrågasätts alla turer bakom det uppmärksammade och hårt

Inlämnad: 2002-11-15 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:128 av Thorborg, Karin (v)

den 14 november Fråga 2002/03:128 av Karin Thorborg v till näringsminister Leif Pagrotsky om ABB ett av Sveriges viktigaste industriföretag ABB, ett av Sveriges viktigaste industriföretag, är i kris. Risken för nedläggningar eller till och med uppköp är uppenbar. Oron är stor bland de anställda för vad som kan hända.

Inlämnad: 2002-11-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:127 av Engström, Marie (v)

den 14 november Fråga 2002/03:127 av Marie Engström v till näringsminister Leif Pagrotsky om arbetsmarknadspolitiska problem i Filipstad Filipstads kommun i Värmland står inför stora arbetsmarknadspolitiska problem. En av kommunens dominerande arbetsgivare, skogsmaskintillverkaren Timberjack Harvesting, vill flytta

Inlämnad: 2002-11-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:111 av Petersson, Helene (s)

den 11 november Fråga 2002/03:111 av Helene Petersson s till statsrådet Ulrica Messing om Svensk Bilprovning I Svensk Bilprovnings målbeskrivning och företagsdeklaration skriver man: Svensk bilprovning skall se till samhällets och våra kunders behov och erbjuda effektiv produktion. Bilprovningens uppgift är att spara

Inlämnad: 2002-11-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:25 av Beijer, Lennart (v)

den 5 november Interpellation 2002/03:25 av Lennart Beijer v till näringsminister Leif Pagrotsky om Postens verksamhet Postens ledning vill sälja ut brevbärarna genom att lägga ut själva brevbärningen på entreprenad. SEKO, som organiserar brevbärarna, är mycket kritiska och samma dag som nyheten offentliggörs tar Postens

Inlämnad: 2002-11-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: postens verksamhet
Paginering