Dokument & lagar (52 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:293 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 12 december Fråga 2002/03:293 av Kjell-Erik Karlsson v till näringsminister Leif Pagrotsky om Världsbanken och Bujagalidammen Uganda har under många år setts som ett mönsterland i det internationella samfundets ansträngningar för skuldsanering i de fattigaste länderna, en process som Sverige helhjärtat stött. En

Inlämnad: 2002-12-12 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:270 av Hägg, Carina (s)

den 9 december Fråga 2002/03:270 av Carina Hägg s till statsrådet Jan O Karlsson om Kairo+10 USA:s president George Bush vill förvägra kvinnor att bestämma över sina egna kroppar. I denna kamp allierar sig Bush med Vatikanen och en del muslimska länder, bland annat Libyen. Målet är att gemensamt hindra en fortsatt

Inlämnad: 2002-12-09 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:182 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 november Fråga 2002/03:182 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Jan O Karlsson om sexindustrins intressen inom svenskt utvecklingssamarbete Sexindustrins intressen försöker aktivt öka sitt inflytande gentemot institutioner inom EU. En konsekvens av detta är att projekt och organisationer som ser legalisering av

Inlämnad: 2002-11-25 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:169 av Sundström, Anders (s)

den 21 november Fråga 2002/03:169 av Anders Sundström s till statsrådet Gunnar Lund om minskning av antalet penningdepåer Riksbanken har beslutat att kraftigt minska antalet penningdepåer i landet. Bland dem som planeras läggas ned, är depån i Luleå. Landets nordligaste depå kommer att ligga i Härnösand, vilket innebär

Inlämnad: 2002-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:141 av Arvidsson, Eva (s)

den 15 november Fråga 2002/03:141 av Eva Arvidsson s till statsrådet Jan O Karlsson om förhållanden för ensamma flyktingbarn De senaste dagarna har vi kunnat läsa flera artiklar i tidningarna om situationen för flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige. Förra året kom enligt uppgift 461 ensamma flyktingbarn till

Inlämnad: 2002-11-15 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:139 av Petersson, Helene (s)

den 15 november Fråga 2002/03:139 av Helene Petersson s till statsrådet Jan O Karlsson om avvisning till Bosnien-Hercegovina Sedan i slutet av år 2000 har Sverige haft ett stort antal asylsökande från Bosnien-Hercegovina. Beslut och verkställighet av deras avvisning har dragit ut på tiden. Det beror på lång handläggning

Inlämnad: 2002-11-15 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:125 av Ohly, Lars (v)

den 14 november Fråga 2002/03:125 av Lars Ohly v till statsrådet Jan O Karlsson om massvälten i Etiopien Det har sedan några dagar rapporterats om en ny massvält i Etiopien. 15 miljoner människor hotas enligt rapporter av svält. Behovet av katastrofhjälp är sålunda stort. Det är dock väl känt från tidigare likartade

Inlämnad: 2002-11-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:123 av Özürküt, Sermin (v)

den 14 november Fråga 2002/03:123 av Sermin Özürküt v till utrikesminister Anna Lindh om Turkiets flyktingpolitik och UNHCR:s ställning Det är inte första gången som det i den svenska riksdagen interpelleras när det gäller Turkiets flyktingpolitik. På 1990-talet interpellerades angående iranska politiska flyktingars

Inlämnad: 2002-11-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:90 av Åström, Alice (v)

den 7 november Fråga 2002/03:90 av Alice Åström v till statsrådet Jan O Karlsson om ryska fängelser Amnesty driver sedan en tid tillbaka en kampanj rörande situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland och har som ett led i denna kampanj skrivit en rapport. En del av rapporten rör de omänskliga förhållandena

Inlämnad: 2002-11-07 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:45 av Engle, Kerstin (s)

den 16 oktober Fråga 2002/03:45 av Kerstin Engle s till statsrådet Jan O Karlsson om Ängelholm/Helsingborgs flygplats Luftfartsverket har hos regeringen ansökt om att Ängelholm/Helsingborgs flygplats ska få status som gränsövergångsställe och ICAP-flygplats. Beslut i frågan har dröjt. Detta har sannolikt gett möjlighet

Inlämnad: 2002-10-16 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:22 av Jóhannesson, Berit (v)

den 7 oktober Fråga 2002/03:22 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Jan O Karlsson om sammanställning över svensk minröjningsverksamhet år 2001 Jag har i en tidigare fråga till biståndsministern 2001/02:859 påpekat att det är svårt att få fram statistik över Sveriges stöd till olika insatser inom minområdet. Sida

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:21 av Jóhannesson, Berit (v)

den 7 oktober Fråga 2002/03:21 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Jan O Karlsson om stöd till minröjning För första gången på tio år minskar det samlade internationella biståndet till insatser mot personminor. Det framgår av den nya årsboken Landmine Monitor 2002 Samtidigt kvarstår problemen. Trots minförbud

Inlämnad: 2002-10-07 Besvarare: Jan O Karlsson (S)