Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1280 av Carina Adolfsson Elgestam s till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1208 av Jóhannesson, Berit (v)

den 2 juli Fråga 2002/03:1208 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om frivilligrörelsen För drygt ett år sedan fattade riksdagen beslut med anledning av regeringens proposition prop. 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret I försvarsutskottets betänkande framhölls att stödet

Inlämnad: 2003-07-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1192 av Härstedt , Kent (s)

den 30 juni Fråga 2002/03:1192 av Kent Härstedt s till försvarsminister Leni Björklund om samarbetssvårigheter över nationella vattengränser Nyligen blev en dansk patrullbåt som förföljde misstänkta cigarettsmugglare nekad av det svenska försvaret att fortsätta jakten in på svenskt vatten. Efter att den danska båten

Inlämnad: 2003-06-30 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1043 av Lundberg, Inger (s)

den 3 juni Fråga 2002/03:1043 av Inger Lundberg s till statsrådet Gunnar Lund om information på Internet Flera av de statliga myndigheternas hemsidor uppfattas som svårtillgängliga. Detta uppmärksammas i en rapport, som presenterats av RRV. Undertecknad har tidigare i en motion till Riksdagen Lätt svenska på Internet

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1016 av Johansson, Anita (s)

den 26 maj Fråga 2002/03:1016 av Anita Johansson s till statsrådet Gunnar Lund om bankavgifter i Norden Vid Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 2002 behandlades ett ministerrådsförslag om nordbornas rättigheter. Rådet antog med anledning av förslaget ett antal rekommendationer till Nordiska ministerrådet,

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:976 av Abramsson, K G (s)

den 22 maj Fråga 2002/03:976 av K G Abramsson s till försvarsminister Leni Björklund om militär övningsverksamhet i övre Norrland Den 3 mars i år överlämnades en hemställan från Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten till försvarsministern om att tillsätta en utredningsman för att granska regelverk och förutsättningar

Inlämnad: 2003-05-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:965 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 19 maj Fråga 2002/03:965 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Gunnar Lund om EMU och vår grundlag Med några få månader till folkomröstningen är det fortfarande oklart vilka krav på grundlagsändringar ett medlemskap i EMU skulle föra med sig. ECB och EU-kommissionen har fört fram krav på svensk grundlagsändring

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:937 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 maj Fråga 2002/03:937 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om sexuella trakasserier inom Försvarsmakten Sexuella trakasserier är ett allvarligt problem på många arbetsplatser i Sverige. När det gäller Försvarsmakten har arbetet mot sexuella trakasserier och utbildning i vad sexuella trakasserier

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:711 av Nilsson, Martin (s)

den 21 mars Fråga 2002/03:711 av Martin Nilsson s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om medborgarkontor Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län har i veckan presenterat hur en framtida organisation skulle kunna komma att se ut. Bakgrunden är minskade ekonomiska resurser som gör det svårt att upprätthålla service i mindre

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:694 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 mars Fråga 2002/03:694 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till USA USA och Storbritannien avser att gå till militärt angrepp mot Irak. Detta angrepp är enligt internationell folkrättsexpertis ett uppenbart brott mot såväl FN-stadgan som mot folkrätten. Enligt

Inlämnad: 2003-03-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:670 av Jóhannesson, Berit (v)

den 14 mars Fråga 2002/03:670 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om grå arbetskraft Den 18 och 19 oktober 2002 genomförde Värnpliktsrådet ett så kallat generalbesök på Sydkustens Marinbas. I rapporten från detta besök uppmärksammas åter problemet med så kallad grå arbetskraft. Det vill säga

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:617 av Jóhannesson , Berit (v)

den 5 mars Fråga 2002/03:617 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om implementering av FN-resolutionen 1325 Sällskapet riksdagens kvinnor mot krig, SÄRK, har bildats. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga. Det har stor betydelse för resultatet och utgången av en krishantering

Inlämnad: 2003-03-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:616 av Jóhannesson , Berit (v)

den 5 mars Fråga 2002/03:616 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om genuskunskap Sällskapet riksdagens kvinnor mot krig, SÄRK, har bildats. Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga. I en interpellation till den dåvarande försvarsministern Björn von Sydow interpellation 2001/02:185ställde

Inlämnad: 2003-03-05 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:596 av Jóhannesson , Berit (v)

den 28 februari Fråga 2002/03:596 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om huvudduk Det har framkommit i medierna att personer som bär huvudduk av religiösa orsaker ej är välkomna till Kvinnliga Bilkåren. Såväl regeringen som Försvarsmakten har uttryckt önskemål om att Försvarsmakten ska ha en

Inlämnad: 2003-02-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:595 av Jóhannesson , Berit (v)

den 28 februari Fråga 2002/03:595 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om båttransporter Det har bekräftats att flera svenska rederier hjälper utländska stater att transportera krigsmateriel och trupp till bland annat Persiska viken. Trots att Sverige tillhör ett av de länder som har det mest

Inlämnad: 2003-02-28 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:544 av Jóhannesson, Berit (v)

den 18 februari Fråga 2002/03:544 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om personalansvarsnämnd Inom Försvarsmakten finns det en personalansvarsnämnd som har till uppgift att handha olika typer av personalärenden. Ett flertal av dessa ärenden innehåller fall med sexuella trakasserier inom Försvarsmakten.

Inlämnad: 2003-02-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:446 av Juholt, Håkan (s)

den 27 januari Fråga 2002/03:446 av Håkan Juholt s till finansminister Bosse Ringholm om du-reformen inom skatteväsendet I skattemyndighetens korrespondens med Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman har jag noterat att myndigheten genomgående använder tilltalsordet Ni. Det är förvisso en detalj i den nu aktuella frågan

Inlämnad: 2003-01-27 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:430 av Hägg, Carina (s)

den 23 januari Fråga 2002/03:430 av Carina Hägg s till vice statsminister Margareta Winberg om hotells och kursgårdars TV-utbud Det är angeläget att man vid resor som riksdagsledamot eller regeringsföreträdare kan välja ett hotell där det inte finns pornografi i TV-utbudet. Porrindustrin är en miljardindustri som tjänar

Inlämnad: 2003-01-23 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:280 av Jóhannesson, Berit (v)

den 11 december Fråga 2002/03:280 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om helikopterbataljonen på Säve I propositionen prop. 2001/02:10i samband med förslaget att organisatoriskt samordna helikopterverksamheten, skrev regeringen: Verksamheten skall därför, som hitintills, genomföras vid verksamhetsorterna

Inlämnad: 2002-12-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2002/03:53 av Örnfjäder, Krister (s)

den 22 november Interpellation 2002/03:53 av Krister Örnfjäder s till försvarsminister Leni Björklund om skogsbrandsflyget Skogsbrandsflyget används i förebyggande syfte över hela landet och organiseras av länsstyrelserna. Alla skogsområden är täckta och ju större brandrisken är, desto oftare är flyget uppe. Verksamheten

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: skogsbrandsflyget
Paginering