Dokument & lagar (28 träffar)

Interpellation 2015/16:790 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:790 Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den största delen av Sveriges yta är täckt av skog och den största delen av den skogen brukas. I skogsvårdslagen slås det fast att det ska tas lika stor hänsyn till miljön som till produktionsintressen.

Inlämnad: 2016-09-06 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:790 av Jens Holm (V) (pdf, 83 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen

Skriftlig fråga 2015/16:1371 av Lars Eriksson (S)

Fråga 2015/16:1371 Djursjukhuset Strömsholms verksamhet av Lars Eriksson S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S År 2010 beslutades om ny lagstiftning för djursjukvårdarna. Det handlar om kvalitetssäkring och definierade behörighetskrav för att utföra vissa behandlingar som man tidigare kunnat göra under veterinärs ansvar.

Inlämnad: 2016-06-16 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1371 av Lars Eriksson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1301 av Mia Sydow Mölleby (V)

Fråga 2015/16:1301 Skogsavverkningar i Tiveden av Mia Sydow Mölleby V till Miljöminister Karolina Skog MP Tivedens nationalpark är en av Sydsveriges största vildmarker och Sveriges sjunde mest besökta nationalpark. Ekoturismen är betydande i området och antalet gästnätter ökar för varje år och sysselsätter allt fler människor.

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1301 av Mia Sydow Mölleby (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:547 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:547 Nya kött- och mjölksubventioner av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S EU-kommissionen har presenterat ett stödförslag på hundratals miljoner euro till europeiska jordbruksföretag. Bidragen kommer främst att gå till animalieproducerande verksamheter med produkter som mjölk, smör och

Inlämnad: 2016-04-13 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:547 av Jens Holm (V) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nya kött- och mjölksubventioner

Skriftlig fråga 2015/16:1012 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:1012 Jakthundsträning på varg av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Hundar får hållas lösa vid tillåten jakt eller jaktträning under särskilda tider som anges i 16 jaktförordningen de får då inte jaga annat än det vilt som är lovligt för jaktenDenna möjlighet varierar mycket beroende på viltart.

Inlämnad: 2016-03-22 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1012 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:973 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2015/16:973 Stödområden Alfta-Bollnäs av Ulla Andersson V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sverige behöver få en större självproduktion av livsmedel och vi behöver fler bönder. Alltför många bönder tvingas ge upp sin verksamhet på grund av att de ekonomiska förutsättningarna inte är rimliga, speciellt när man beaktar

Inlämnad: 2016-03-11 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:973 av Ulla Andersson (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:853 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:853 Kontrollprogram och djurskyddet av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I slutet av mars förra året lämnade Sveriges grisföretagare in en ansökan om ett så kallat djuromsorgsprogram eller kontrollprogram. Grisproducenter som ansluter sig till detta program föreslås bland annat få avvänja grisarna

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:853 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:827 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:827 Beteskrav för mjölkkor av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sveriges beteskrav för mjölkkor är unikt. Djurskyddsförordningen säger att mjölkkor som är äldre än sex månader ska gå på bete mellan två och fyra månader under sommarhalvåret, beroende på i vilken del av Sverige kon befinner sig.

Inlämnad: 2016-02-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:827 av Jens Holm (V) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2015/16:395 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:395 Minskad köttkonsumtion av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I Sveriges Radios program Matens pris den 8 februari 2016 intervjuas landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om den snabbt växande köttkonsumtionen i Sverige och dess miljökonsekvenser. Trots att mängder av svenska och internationella

Inlämnad: 2016-02-09 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:395 av Jens Holm (V) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Minskad köttkonsumtion

Skriftlig fråga 2015/16:739 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:739 Sockerlobbyn av Jens Holm V till Statsrådet Gabriel Wikström S I kostråd från såväl nordiska organisationer som från Världshälsoorganisationen rekommenderas begränsningar av sockerkonsumtionen, som bland annat kan leda till övervikt och fetma. Men när EU:s livsmedelsmyndighet, Efsa, skulle föreslå rekommendationer

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:739 av Jens Holm (V) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:738 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2015/16:738 Effekterna av den nya stödområdesindelningen av Ulla Andersson V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Enligt EU ska stödområdeskartan förändras liksom indelningen av stödområdena. Regeringen har därför överlämnat ett förslag till EU-kommissionen om en ny sådan stödområdesindelning. EU-kommissionen har därefter

Inlämnad: 2016-02-03 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:738 av Ulla Andersson (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:723 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2015/16:723 Fler doggybags även i Sverige av Lars Mejern Larsson S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Enligt Naturvårdsverket har butiker och restauranger blivit bättre på att sortera ut matavfall. Det är alltså mindre mat i den vanliga soppåsen jämfört med tidigare. Men en stor del av matavfallet från just restauranger

Inlämnad: 2016-01-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:723 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2015/16:314 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:314 Den svenska pälsindustrin av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S På de svenska pälsfarmerna föds drygt 1 miljon minkar upp under helt oacceptabla förhållanden. En mink i det fria rör sig över stora ytor, söker föda och simmar i vatten. Inget av dessa naturliga beteenden kan de utföra

Inlämnad: 2016-01-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:314 av Jens Holm (V) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den svenska pälsindustrin

Skriftlig fråga 2015/16:534 av Jens Holm (V)

Fråga 2015/16:534 Antibiotikaresistenta bakterier i svenska kycklingar av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I SVT:s Dokument inifrån den 17 december konstateras att så mycket som var tredje av de svenska broilerkycklingarna kan bära på antibiotikaresistenta bakterier som kan spridas till människor. Dessutom

Inlämnad: 2015-12-18 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:534 av Jens Holm (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:393 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2015/16:393 Innehållsförteckningen för bärprodukter av Håkan Svenneling V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S För snart ett par år sedan upptäckte en livsmedelsinspektör vid en livsmedelskontroll hos en tillverkare av ekologiska bärprodukter att en detalj i texten på lingonsyltburkarna inte följde gällande regelverk.

Inlämnad: 2015-11-30 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:393 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:275 av Peter Jeppsson (S)

Fråga 2015/16:275 Havsfiskelaboratoriets lokalkontor i Karlskrona av Peter Jeppsson S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Havsfiskelaboratoriets lokalkontor i Karlskrona finns, efter ett regeringsbeslut 1990, för att driva provtagning och miljöverksamhet i Östersjön. Den verksamhet som SLU driver i Karlskrona har en starkt

Inlämnad: 2015-11-05 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:275 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:202 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2015/16:202 Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum av Håkan Svenneling V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Årjängs kommun ville i projektet Servicenavet tillsammans med landsbygdsbutikerna i Lennartsfors, Svensbyn och Fengersfors vidareutveckla lokala servicelösningar i Årjäng och Åmål. Projektet fick stöd från

Inlämnad: 2015-10-29 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2015/16:202 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:56 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:56 Krav på matimporten av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Läget för svenska lantbrukare är minst sagt kritiskt. Sedan EU-anslutningen 1995 har importen av livsmedel till Sverige ökat lavinartat. I dag är endast hälften av den mat som konsumeras i Sverige producerad här. Sedan 1970

Inlämnad: 2015-10-08 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2015/16:56 av Jens Holm (V) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Krav på matimporten

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1280 av Carina Adolfsson Elgestam s till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1043 av Lundberg, Inger (s)

den 3 juni Fråga 2002/03:1043 av Inger Lundberg s till statsrådet Gunnar Lund om information på Internet Flera av de statliga myndigheternas hemsidor uppfattas som svårtillgängliga. Detta uppmärksammas i en rapport, som presenterats av RRV. Undertecknad har tidigare i en motion till Riksdagen Lätt svenska på Internet

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Paginering