Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:509 av Birger Lahti (V)

Fråga 2014/15:509 Skattereduktion för andelsägande av förnybar elproduktion av Birger Lahti V till Statsrådet Ibrahim Baylan S För att underlätta för det växande intresset att investera i produktion av el från förnybara energikällor för egen förbrukning infördes den 1 januari 2015 en skattereduktion för hushåll med egen

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:509 av Birger Lahti (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:478 av Daniel Sestrajcic (V)

Fråga 2014/15:478 Kompensation till ideell secondhand av Daniel Sestrajcic V till Finansminister Magdalena Andersson S Den ideella secondhandverksamheten drabbas just nu hårt av den utveckling som frågan kring moms på ideell secondhand tagit. Tiden håller helt enkelt på att rinna ut för många verksamheter. Flera har redan

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:478 av Daniel Sestrajcic (V) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:226 av Mattias Ottosson (S)

Fråga 2014/15:226 Moms vid second hand-försäljning av Mattias Ottosson S till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 2988-13 har Skatteverket ändrat bedömningen av var gränsen går mellan ideell och kommersiell verksamhet. Verket har skickat ut en uppmaning till vissa ideella

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:226 av Mattias Ottosson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:207 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:207 Moms på ideell second hand-verksamhet av Ulla Andersson V till Finansminister Magdalena Andersson S Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen förra året har Skatteverket fastslagit att ideella second hand-butiker ska betala 25 procent i moms. Anledningen är att de bedöms konkurrera med kommersiell

Inlämnad: 2015-02-09 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:207 av Ulla Andersson (V) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:182 av Daniel Sestrajcic (V)

Interpellation 2014/15:182 Åtgärder mot avancerad skatteplanering av Daniel Sestrajcic V till Finansminister Magdalena Andersson S Nyligen avslöjades det genom en läcka att många storföretag har planerat bort sin bolagsskatt med hjälp av skatteupplägg som administreras från Luxemburg. Flera välkända svenska bolag finns

Inlämnad: 2014-12-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:182 av Daniel Sestrajcic (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:125 av Patrik Lundqvist (S)

Fråga 2014/15:125 Momsplikt för ideell sektor av Patrik Lundqvist S till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har på senare tid ändrat sina bedömningar vad gäller ideell sektor, vilket skapar en viss, berättigad, oro över hur biståndsorganisationer med insamling och försäljning av second hand-varor ska kunna

Inlämnad: 2014-12-09 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:125 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:74 av Krister Örnfjäder (S)

Fråga 2014/15:74 Hot mot närbutiker och servicehandeln av Krister Örnfjäder S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Rapporter från Brottsförebyggande rådet och polisen i Skåne visar enligt uppgift att handeln med illegal tobak är vanligt förekommande i små servicebutiker i flera av landets städer. Handeln

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:74 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:44 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2014/15:44 Norska pensionärers skatteproblem av Håkan Svenneling V till Statsrådet Kristina Persson S Ett flertal norska pensionärer som flyttat till Sverige har drabbats av skattetillägg. Enligt pensionärerna själva beror detta på felaktig information från Skatteverket om det nordiska skatteavtalet. Detta har myndigheten

Inlämnad: 2014-11-04 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:44 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:20 av Peter Persson (S)

Fråga 2014/15:20 Skattebrottsenheternas framtid av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har med den tidigare regeringens goda minne i ett snabbspår under 2014 tagit fram ett förslag om att minska antalet skattebrottsenheter SBEFörslaget ligger i linje med den tidigare regeringens uppfattning

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:20 av Peter Persson (S) (pdf, 79 kB)