Dokument & lagar (1 237 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:796 av Mattias Jonsson (S)

Fråga 2016/17:796 Skattereduktion för löntagarnas avgifter av Mattias Jonsson S till Finansminister Magdalena Andersson S För att bibehålla vårt moderna samhällsbygge intakt är det väsentligt att arbetsmarknaden klarar av att anpassa sig till de nya jobb som successivt växer fram. En fundamental förutsättning för att

Inlämnad: 2017-02-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:796 av Mattias Jonsson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:720 av Nooshi Dadgostar (V)

Fråga 2016/17:720 Hyresrätter som inte lämnats till bostadsförmedling av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Peter Eriksson MP Häromveckan avslöjade medierna att kungen, Sveriges statschef, förfogar över 350 lägenheter som Statens fastighetsverk äger och förvaltar, i och omkring Stockholm. Dessa lägenheter, som alltså

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:720 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:653 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:653 Definition av klimatinvesteringar hos Världsbanken av Jens Holm V till Finansminister Magdalena Andersson S I fjol presenterade Världsbanken sin handlingsplan för klimatet Climate Change Action PlanI handlingsplanen har man bland annat målsättningen att de klimatrelaterade investeringarna ska öka från

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:653 av Jens Holm (V) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:652 av Jens Holm (V)

Fråga 2016/17:652 Ökad andel klimatrelaterade investeringar hos Världsbanken av Jens Holm V till Finansminister Magdalena Andersson S I fjol presenterade Världsbanken sin handlingsplan för klimatet Climate Change Action PlanI handlingsplanen har man bland annat målsättningen att de klimatrelaterade investeringarna ska

Inlämnad: 2017-01-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:652 av Jens Holm (V) (pdf, 69 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:632 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2016/17:632 Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift av Jamal El-Haj S till Finansminister Magdalena Andersson S Som IF Metallare och socialdemokrat tycker jag att det är viktigt att alla är medlemmar i en fackförening och dess a-kassa. Även företagare bör, inte minst för sin egen skull, vara med i en a-kassa.

Inlämnad: 2017-01-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:632 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:254 av Ann-Christin Ahlberg (S)

Fråga 2016/17:254 Väntan på samordningsnummer av Ann-Christin Ahlberg S till Finansminister Magdalena Andersson S Väntetiden för att få ett samordningsnummer ligger på 68 veckor just nu, enligt skattekontoret i Borås. Så länge kan ingen asylsökande vänta när det gäller arbete och betalning för detsamma. Skulle detta stämma

Inlämnad: 2016-10-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:254 av Ann-Christin Ahlberg (S) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:147 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2016/17:147 Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet av Håkan Svenneling V till Finansminister Magdalena Andersson S Det nordiska skatteavtalet om dubbelbeskattning syftar till att undvika dubbelbeskattning av inkomst och på förmögenhet i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I den nordiska gränshinderdatabasen

Inlämnad: 2016-10-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:147 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S)

Fråga 2016/17:25 Stärkt kontroll av skatte- och redovisningsbyråer samt konsulter av Peter Persson S till Statsrådet Per Bolund MP Det oerhört omfattande skattefusk och skatteundandragande som länge pågått i Sverige ska inte enbart skyllas på bankerna och skatteparadisen. Precis som för den grova organiserade brottsligheten

Inlämnad: 2016-09-20 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:25 av Peter Persson (S) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1443 av Gunilla Svantorp (S)

Fråga 2015/16:1443 Förändringar vid tullen i Hån av Gunilla Svantorp S till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har upprepade gånger sagt att andelen statliga arbeten ute i landet ska öka. Värmland är det län där flest antal statliga jobb har försvunnit och man är därför i länet rädda om de som finns kvar.

Inlämnad: 2016-07-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1443 av Gunilla Svantorp (S) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1311 av Mattias Ottosson (S)

Fråga 2015/16:1311 Skattefusk vid flytt-RUT av Mattias Ottosson S till Finansminister Magdalena Andersson S Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder föreslås omfattas av RUT-avdraget, enligt en lagrådsremiss. Det innefattar även flytt till och från magasinering. Förslaget är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen.

Inlämnad: 2016-06-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1311 av Mattias Ottosson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1079 av Daniel Sestrajcic (V)

Fråga 2015/16:1079 Skatteverkets särbehandling av samhällets elit av Daniel Sestrajcic V till Finansminister Magdalena Andersson S I samband med Uppdrag Gransknings andra del om skatteflykt, självrättelser med mera som sändes onsdagen den 6 april samt i medierapporteringen inför programmet framkom det att Skatteverkets

Inlämnad: 2016-04-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1079 av Daniel Sestrajcic (V) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1007 av Hans Hoff (S)

Fråga 2015/16:1007 Skuldsatta personer som ägare av många bilar av Hans Hoff S till Statsrådet Ardalan Shekarabi S År 2014 infördes en ny lag för att komma åt problemet med att tungt skuldsatta personer sätts upp som ägare av bilar. Syftet med dessa målvakter är att undvika att behöva betala avgifter och skatter som har

Inlämnad: 2016-03-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1007 av Hans Hoff (S) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:465 av Daniel Sestrajcic (V)

Fråga 2015/16:465 Offentliga register och transparens inom transportbranschen av Daniel Sestrajcic V till Finansminister Magdalena Andersson S Det finns ett omfattande fusk och utnyttjande av arbetskraft i åkeribranschen. Ofta är det svenska företag som på ett felaktigt sätt använder utländska chaufförer och utländska

Inlämnad: 2015-12-08 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:465 av Daniel Sestrajcic (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:407 av Daniel Sestrajcic (V)

Fråga 2015/16:407 Kryphål i lagstiftningen som gynnar inkassobolag av Daniel Sestrajcic V till Finansminister Magdalena Andersson S Svenska Dagbladet publicerade i går en granskning av inkassobolagens verksamhet. Den visar att stora belopp momspengar aldrig betalas in till staten och att de därmed undanhålls svenska skattebetalare.

Inlämnad: 2015-12-02 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:407 av Daniel Sestrajcic (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:337 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2015/16:337 Skattebefrielse för funktionshindrades extrakostnader för bil av Catharina Bråkenhielm S till Finansminister Magdalena Andersson S När man är funktionsnedsatt med ett rörelsehinder som gör att man är totalt beroende av elrullstol eller permobil uppstår ett problem när man vill bege sig utomhus och ta

Inlämnad: 2015-11-17 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:337 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:306 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2015/16:306 Nedläggning av skattekontor av Ulla Andersson V till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har uttalat att den statliga servicen och närvaron på landsbygden bör säkras och förbättras. Statliga myndigheter har en stor betydelse för möjligheten till arbetstillfällen, service och framtidstro.

Inlämnad: 2015-11-12 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:306 av Ulla Andersson (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:509 av Birger Lahti (V)

Fråga 2014/15:509 Skattereduktion för andelsägande av förnybar elproduktion av Birger Lahti V till Statsrådet Ibrahim Baylan S För att underlätta för det växande intresset att investera i produktion av el från förnybara energikällor för egen förbrukning infördes den 1 januari 2015 en skattereduktion för hushåll med egen

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:509 av Birger Lahti (V) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:478 av Daniel Sestrajcic (V)

Fråga 2014/15:478 Kompensation till ideell secondhand av Daniel Sestrajcic V till Finansminister Magdalena Andersson S Den ideella secondhandverksamheten drabbas just nu hårt av den utveckling som frågan kring moms på ideell secondhand tagit. Tiden håller helt enkelt på att rinna ut för många verksamheter. Flera har redan

Inlämnad: 2015-04-29 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:478 av Daniel Sestrajcic (V) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:226 av Mattias Ottosson (S)

Fråga 2014/15:226 Moms vid second hand-försäljning av Mattias Ottosson S till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 2988-13 har Skatteverket ändrat bedömningen av var gränsen går mellan ideell och kommersiell verksamhet. Verket har skickat ut en uppmaning till vissa ideella

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:226 av Mattias Ottosson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:207 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:207 Moms på ideell second hand-verksamhet av Ulla Andersson V till Finansminister Magdalena Andersson S Efter ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen förra året har Skatteverket fastslagit att ideella second hand-butiker ska betala 25 procent i moms. Anledningen är att de bedöms konkurrera med kommersiell

Inlämnad: 2015-02-09 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:207 av Ulla Andersson (V) (pdf, 77 kB)