Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1688 av Ludvigsson, Anne (s)

den 23 maj Fråga 2004/05:1688 av Anne Ludvigsson s till vice statsminister Bosse Ringholm om förbud mot vissa kampsporter Lagen om förbud mot professionell boxning trädde i kraft 1970 och avser endast professionell boxning. I dag utövas så kallade kampsporter, till exempel kickboxning, helt lagligt. Dessa kan mycket

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2004/05:608 av Nordström, Kjell (s)

den 19 maj Interpellation 2004/05:608 av Kjell Nordström s till vice statsminister Bosse Ringholm om spelmarknaden Sverige, liksom nästan alla andra länder i världen, har en reglerad spelmarknad. Syftet med regleringen är att skapa en sund och säker marknad där allmänhetens efterfrågan på attraktiva spel tillgodoses,

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2004/05:487 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 22 mars Interpellation 2004/05:487 av Camilla Sköld Jansson v till vice statsminister Bosse Ringholm om folkomröstning om förslaget till nytt EU-fördrag Det behövs en debatt om vart EU är på väg. Folket måste ha något att säga till om när det gäller maktfördelning och unionens framtida dagordning som formuleras

Inlämnad: 2005-03-22 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1283 av Pedersen, Peter (v)

den 21 mars Fråga 2004/05:1283 av Peter Pedersen v till vice statsminister Bosse Ringholm om kampsporter på lika villkor Proffsboxning i Sverige är förbjudet i lag sedan 1970. Efter många och långa turer beslutade riksdagen 2001 att begära att regeringen skulle tillsätta en förutsättningslös utredning om proffsboxning

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1188 av Fogelström, Conny (s)

den 9 mars Fråga 2004/05:1188 av Conny Fogelström s till vice statsminister Bosse Ringholm om barn- och ungdomsidrotten Vi får dagliga rapporter om att övervikten bland barn och ungdomar ökar, och att svenskarna rör på sig allt mindre. I ett samhälle där övervikt är ett växande problem har idrotten en betydande roll

Inlämnad: 2005-03-09 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2004/05:258 av Schyman, Gudrun (v)

den 2 november Fråga 2004/05:258 av Gudrun Schyman v till statsrådet Jens Orback om könsbalansen i kommittéväsendet Regeringen beslutade i somras att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att göra en samlad översyn av regeringsformen. Kommitténs arbete ska inriktas på att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen,

Inlämnad: 2004-11-02 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2004/05:128 av Larsson, Jan-Olof (s)

den 15 oktober Fråga 2004/05:128 av Jan-Olof Larsson s till finansminister Bosse Ringholm om skatteavdrag för yrkesfiskare År 1996 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag som tillgodosåg de krav på konkurrensneutralitet i förhållande till grannländerna

Inlämnad: 2004-10-15 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2004/05:123 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 oktober Fråga 2004/05:123 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om krigsmaterielexport till Libyen Den 11 oktober hävde EU sanktionerna, inklusive vapenembargot, mot Libyen. Därmed hävdes förbudet för vapenexport från EU till Libyen som varit i kraft sedan 1986. Sveriges utrikesminister Laila Freivalds

Inlämnad: 2004-10-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:89 av Astudillo, Luciano (s)

den 8 oktober Fråga 2004/05:89 av Luciano Astudillo s till finansminister Bosse Ringholm om Öresundsintegration Öresundsregionen är en region med enorma utvecklingsmöjligheter. Skåneregionens tillväxtpotential är också en tillgång för hela Sverige. Om regionen tillåts bidra på ett ännu mer effektivt sätt säkras välfärden

Inlämnad: 2004-10-08 Besvarare: Bosse Ringholm (S)