Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:428 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 22 januari Fråga 2009/10:428 Naturvårdsverkets klimatinformation av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c FN:s klimatkonvention poängterar den stora betydelsen av klimatinformation. I sitt betänkande i mars 2008 konstaterade Klimatberedningen att efterfrågan på klimatinformation, både från

Inlämnad: 2010-01-22 Besvarare: Andreas Carlgren ()

Interpellation 2009/10:178 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 7 januari Interpellation 2009/10:178 Vargjakten av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c För första gången på 45 år är det tillåtet med licensjakt på varg i Sverige. I början av januari 2010 genomfördes en jakt med målsättningen att 27 vargar skulle skjutas. Regeringen menar i propositionen

Inlämnad: 2010-01-04 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vargjakten

Interpellation 2009/10:12 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 22 september Interpellation 2009/10:12 Klimatfinansiering av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c EU-kommissionen presenterade nyligen ett förslag på finansiering till klimatåtgärder i utvecklingsländer COM, 2009 475/3I medierna har ministern varit entusiastisk över förslaget. Nu ska

Inlämnad: 2009-09-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Klimatfinansiering

Skriftlig fråga 2008/09:440 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 19 december Fråga 2008/09:440 Sveriges utsläppsminskningar och dess andel av åtaganden i andra länder av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Klimatpaketet som nu har godkänts av en majoritet i EU-parlamentet gör det möjligt att lägga mer än hälften av åtgärderna i utvecklingsländer genom

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:193 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 30 oktober Fråga 2008/09:193 Utsläppsminskningar utomlands av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Den svenska regeringen har varit pådrivande inom EU för att medlemsländerna ska kunna öka användningen av flexibla mekanismer, CDM och JI. Ny statistik från EU-kommissionen visar att för

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:37 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 25 september Fråga 2008/09:37 Bisfenol i nappflaskor av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Kemikalien bisfenol A finns i en mängd plastmaterial. Nu visar en helt ny nordamerikansk studie, den så kallade NHANES-studien, presenterad i senaste numret av den medicinska tidskriften Jama,

Inlämnad: 2008-09-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2007/08:1243 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 21 maj Fråga 2007/08:1243 Svensk kemikaliepolitik och deka-BDE av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Regeringen släpper nu det svenska förbudet sedan 2007 gällande deka-BDE och miljögiftet blir åter tillåtet i möbelklädslar och andra textilier. Bromerade flamskyddsmedel som används

Inlämnad: 2008-05-21 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:777 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 maj Interpellation 2007/08:777 Biologisk mångfald i haven av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:514 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 13 mars Interpellation 2007/08:514 Biologisk mångfald i havet av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns en risk i dag för ett nytt massutdöende av djur och växter på vår jord av ett slag som inte har skådats sedan dinosaurierna försvann. Enligt den mest omfattande undersökning

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:434 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 25 februari Interpellation 2007/08:434 Fiskvandringsvägar av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. Tyvärr är de flesta vattendrag i vårt land reglerade. Totalt finns ca 900 kraftverksdammar

Inlämnad: 2008-02-25 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2007/08:30 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 2 oktober Interpellation 2007/08:30 Svenskt kärnbränsle till Sellafield av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Så ska då alltså 4,8 ton svenskt utbränt kärnbränsle från den sedan länge stängda forskningsreaktorn R 1 forslas till Sellafield för behandling. Ca 1,8 kilo plutonium ska skiljas

Inlämnad: 2007-10-02 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Svenskt kärnbränsle till Sellafield

Skriftlig fråga 2006/07:793 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 2 mars Fråga 2006/07:793 Fiskvandringsvägar av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. I miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv slås fast att djur ska kunna sprida sig utan

Inlämnad: 2007-03-02 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2000/01:696 av Zetterberg, Eva (v)

den 14 februari Fråga 2000/01:696 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om utvisning av misshandlade kvinnor I Dagens Nyheter den 6 februari 2001 kan vi igen för vilken gång i ordningen läsa en skakande redogörelse för Migrationsverkets och Utlänningsnämndens beslut att utvisa en

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:545 av Zetterberg, Eva (v)

den 18 januari Fråga 2000/01:545 av andre vice talman Eva Zetterberg v till försvarsminister Björn von Sydow om FMV:s upphandlingsrutiner Det har i medier framkommit att Försvarets materielverk FMV köpt in kläder från ett indiskt företag som ett svenskt privat företag har sagt nej till av etiska skäl. Arbetsmiljön

Inlämnad: 2001-01-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:478 av Zetterberg, Eva (v)

den 20 december Fråga 2000/01:478 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om Världsbanken och oljeprojekt i TchadKamerun Som svar på en skriftlig fråga angående Världsbankens stöd för pipeline mellan Tchad och Kamerun, uppgav biståndsminister Maj-Inger Klingvall den 1 december 1999

Inlämnad: 2000-12-20 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:178 av Zetterberg, andre vice talaman Eva (v)

den 7 november Fråga 2000/01:178 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om situationen i Bolivia Bolivia är det fattigaste landet i Sydamerika och är, i enlighet med svenska prioriteringar om fattigdomsbekämpning, det land i Sydamerika som i ekonomiskt avseende mottar mest stöd från

Inlämnad: 2000-11-07 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1297 av Zetterberg, Eva (v)

den 9 augusti Fråga 1999/2000:1297 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om besök från Colombia På grund av den väpnade konflikt och svåra situation som råder i Colombia avseende mänskliga rättigheter sedan decennier, tvingas många colombianer i landsflykt varav några söker asyl

Inlämnad: 2000-08-09 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:616 av Zetterberg, Eva (v)

den 24 februari Fråga 1999/2000:616 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om erfarenheter av Förintelsen vid asylansökningar Inför Förintelsekonferensen i januari försökte Mikael Odenberg m och jag själv fästa regeringens uppmärksamhet på ett aktuellt problem. Vid Invandrarverkets

Inlämnad: 2000-02-25 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:236 av Zetterberg, Eva (v)

den 18 november Fråga 1999/2000:236 av andre vice talman Eva Zetterberg v till utrikesminister Anna Lindh om oljeprojekt i Tchad och Kamerun I konsortiet Chad/Cameroon Oil and Pipeline Project CCOPP ingår oljebolagen Exxon och Shell samt det franska företaget ELF. Även Världsbanken är inblandad som långivare. Konsortiet

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:14 av Zetterberg, Andre vice talman Eva (v)

den 21 september Fråga 1999/2000:14 av andre vice talman Eva Zetterberg v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om katastrofen i Angola 200 människor svälter ihjäl i Angola varje dag. Mer än två miljoner människor är flyktingar i sitt eget land, och beroende av mat och annan hjälp utifrån. Tusentals skadas av minor och

Inlämnad: 1999-09-21 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Paginering