Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2006/07:663 av Messing, Ulrica (s)

den 10 augusti Interpellation 2006/07:663 Miljöarbete i försvarssektorn av Ulrica Messing s till försvarsminister Mikael Odenberg m Myndigheter, företag och andra organisationer inom olika samhällssektorer har ansvar för miljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden. Enligt riksdagsbeslutet Svenska miljömål

Inlämnad: 2007-08-10 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1487 av Messing, Ulrica (s)

den 11 juli Fråga 2006/07:1487 SOS Alarm av Ulrica Messing s till försvarsminister Mikael Odenberg m Med anledning av ovädret i södra Sverige den senaste tiden utsattes SOS Alarm för en enorm belastning som resulterade i långa köer och två tragiska dödsfall. Chefsläkaren har begärt att tre individuella fall ska

Inlämnad: 2007-07-11 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Interpellation 2006/07:364 av Messing, Ulrica (s)

den 1 mars Interpellation 2006/07:364 Tolkning av artikel 296 i fördraget på området för försvarsupphandling av Ulrica Messing s till försvarsminister Mikael Odenberg m Kommissionen har nyligen skickat ut ett tolkningsmeddelande om tillämpning av artikel 296 i fördraget på området för försvarsupphandling. Syftet

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tolkning av artikel 296 i fördraget på området för försvarsupphandling

Skriftlig fråga 2006/07:682 av Messing, Ulrica (s)

den 21 februari Fråga 2006/07:682 Förlängning av HMS Gävles uppdrag i Libanon av Ulrica Messing s till försvarsminister Mikael Odenberg m Korvetten HMS Gävle och en landbaserad logistikenhet på Cypern ingår i FN:s Unifilstyrka i Libanon. ÖB Håkan Syrén skriver i sitt Nyhetsbrev den 17 februari 2007 att HMS Gävle

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:681 av Messing, Ulrica (s)

den 21 februari Fråga 2006/07:681 Strategi för internationella insatser mot bakgrund av HMS Gävle av Ulrica Messing s till försvarsminister Mikael Odenberg m Inför valet sade den borgerliga alliansen att Sverige bör delta med fler soldater i internationella operationer, men närvara på färre platser. I regeringsförklaringen

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:53 av Messing, Ulrica (s)

den 20 oktober Fråga 2006/07:53 Försvarsberedningens framtid av Ulrica Messing s till försvarsminister Mikael Odenberg m Beslut i Sveriges riksdag gällande det svenska försvaret har fattats i bred samstämmighet över partigränserna. En strävan har funnits att nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges säkerhets-

Inlämnad: 2006-10-20 Besvarare: Mikael Odenberg (M)