Dokument & lagar (12 träffar)

Interpellation 2010/11:429 av Österberg, Sven-Erik (S)

den 20 maj Interpellation 2010/11:429 Miljöbalkens ändamålsenlighet av Sven-Erik Österberg S till miljöminister Andreas Carlgren C Sedan miljöbalken kom finns det en heltäckande lagstiftning som ser till att ge en god balans mellan nödvändig verksamhet och miljöhänsyn. Ur den enskilde verksamhetsutövarens synvinkel

Inlämnad: 2011-05-20 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Miljöbalkens ändamålsenlighet

Interpellation 2006/07:671 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 augusti Interpellation 2006/07:671 Försämringar av anställningstryggheten av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den 8 augusti 2007 presenterade Centerpartiet och dess partiledare Maud Olofsson ett antal förslag som syftar till att försämra lagen om anställningsskydd. Bland

Inlämnad: 2007-08-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:669 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 augusti Interpellation 2006/07:669 Kollektivavtalen och arbetsrätten av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I valrörelsen försäkrade de borgerliga partierna att de värnade kollektivavtalen och en stark arbetsrätt. Den genomförda politiken visar dock på motsatsen. Genom att

Inlämnad: 2007-08-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:667 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 augusti Interpellation 2006/07:667 Obalansen på svensk arbetsmarknad av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Bristen på arbetskraft, så kallade flaskhalsar, blir alltmer påtaglig inom många branscher och regioner. Särskilt märkbart är detta inom industrin där bristen på

Inlämnad: 2007-08-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:561 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:561 Ytterligare skärpningar i arbetslöshetsförsäkringen av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Den borgerliga regeringen har genomfört stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringen: högre egenfinansiering, sänkt tak, försämrad beräkningsgrund,

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ytterligare skärpningar i arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2006/07:554 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 24 maj Interpellation 2006/07:554 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen är en av hörnstenarna i den borgerliga regeringens politik. Taket och ersättningsnivåerna har sänkts. Det har blivit svårare

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Interpellation 2006/07:502 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 27 april Interpellation 2006/07:502 Brist på insatser till arbetslösa av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknadsstyrelsen har i dagarna beordrat samtliga länsarbetsnämnder att dra ned alla nya insatser för arbetslösa. Detta för att Ams inte vet hur mycket regeringens

Inlämnad: 2007-04-27 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Brist på insatser till arbetslösa

Skriftlig fråga 2006/07:842 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 9 mars Fråga 2006/07:842 Alfakassans kvinnor i Olofström av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Som en konsekvens av att den borgerliga regeringen nu tar bort studerandevillkoret i a-kassan kommer den statliga Alfakassan att få göra mycket kännbara neddragningar. Detta gäller

Inlämnad: 2007-03-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:336 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 22 februari Interpellation 2006/07:336 Regeringens linje i fråga om arbetsrätten och kollektivavtal av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m De senaste veckorna har debattens vågor gått höga när det gäller kollektivavtalets vara eller inte vara. Även delar av den svenska arbetsrätten

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:312 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 15 februari Interpellation 2006/07:312 Lönebidragsanställningar i den ideella sektorn av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Det finns i dag ett stort antal anställda med lönebidrag inom den ideella sektorn, inte minst i olika idrottsföreningar över hela landet. De får på det

Inlämnad: 2007-02-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2006/07:66 av Andersson, Ulla (v)

den 13 november Interpellation 2006/07:66 Ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift av Ulla Andersson v till statsrådet Mats Odell kd I Gävle kunde vi nyligen läsa i lokaltidningen att kostnaderna för försörjningsstöd beräknas öka med 20 nästa år. Det motsvarar en kostnadsökning på 1516 miljoner. Den

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift

Interpellation 2006/07:16 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 oktober Interpellation 2006/07:16 Gällande arbetsrätt av Sven-Erik Österberg s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Med anledning av de olika besked som kommit från olika borgerliga företrädare är jag mycket intresserad av att veta vilken syn på den svenska arbetsrätten som nu ska gälla. Frågan är om det

Inlämnad: 2006-10-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Gällande arbetsrätt