Dokument & lagar (154 träffar)

Interpellation 2006/07:348 av Omanovic, Jasenko (s)

den 23 februari Interpellation 2006/07:348 Vårdnadsbidraget och integrationen av Jasenko Omanovic s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen har aviserat förslag om att införa vårdnadsbidrag redan från 2008. Regeringen beskriver ibland idén med vårdnadsbidrag som ett val till föräldrar som har barn upp

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:345 av Frid, Egon (v)

den 23 februari Interpellation 2006/07:345 Nedläggning av Hållbarhetsrådet av Egon Frid v till miljöminister Andreas Carlgren c Att regeringen under sin korta tid vid makten skulle hinna montera ned så mycket av framgångsrikt miljö- och djurskyddsarbete är oroande. Djurskyddsmyndigheten försvinner i år och anslag

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2006/07:344 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 februari Interpellation 2006/07:344 Vårdnadsbidraget och förskolans kvalitet av Peter Hultqvist s till socialminister Göran Hägglund kd En god och överblickbar kommunal ekonomi är avgörande för välfärden. Kommunerna utgör inom väsentliga sektorer grundfundamentet i de svenska välfärdssystemen. Av den orsaken

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:343 av Frisk, Helena (s)

den 23 februari Interpellation 2006/07:343 Vårdnadsbidrag och jämställdhet av Helena Frisk s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen har aviserat ett införande av vårdnadsbidrag under mandatperioden, ett bidrag som riktas till kommunerna. I Nacka kommun som infört kommunalt vårdnadsbidrag, var 3 av 66 ansökande

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:342 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 23 februari Interpellation 2006/07:342 Vårdnadsbidrag och arbete av Ann-Christin Ahlberg s till socialminister Göran Hägglund kd Den nya borgerliga regeringen har som bekant aviserat att de tänker införa ett så kallat vårdnadsbidrag. Det är lätt att få känslan av att regeringen anser att de arbeten som finns

Inlämnad: 2007-02-23 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vårdnadsbidrag och arbete

Interpellation 2006/07:334 av Sonidsson, Eva (s)

den 21 februari Interpellation 2006/07:334 Framtiden för Folke Bernadotteakademin av Eva Sonidsson s till statsrådet Gunilla Carlsson m Huvudkontoret för Folke Bernadotteakademin utlokaliserades för snart fem år sedan till Sandö i Kramfors kommun efter försvarsnedläggningen i Sollefteå. Syftet var inte bara att

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för Folke Bernadotteakademin

Interpellation 2006/07:320 av Johnson, Jacob (v)

den 16 februari Interpellation 2006/07:320 Östersjön av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c Östersjön är kanske den mest hotade naturmiljön i Sveriges närhet. Det relativt grunda innanhavet är en känslig miljö som under lång tid varit utsatt för övergödning, andra föroreningar samt överfiske. Mot

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2006/07:268 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 29 januari Interpellation 2006/07:268 Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats under

Inlämnad: 2007-01-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:245 av Israelsson, Margareta (s)

den 22 januari Interpellation 2006/07:245 Regelverket för läkares legitimationer av Margareta Israelsson s till socialminister Göran Hägglund kd Att utöva läkaryrket innebär ett stort ansvar. För att kunna utöva yrket krävs att patienterna i grunden har ett förtroende för att sjukvårds- och rättssystemet har en

Inlämnad: 2007-01-22 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regelverket för läkares legitimationer

Interpellation 2006/07:230 av Messing, Ulrica (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:230 Avstånd till brevlådan av Ulrica Messing s till statsrådet Åsa Torstensson c På uppdrag av den tidigare regeringen har Post- och telestyrelsen PTS utrett frågan om avstånd till postlådan. I korthet föreslår PTS att ingen ska ha längre än 1 000 meter till brevlådan. Enligt

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avstånd till brevlådan

Interpellation 2006/07:225 av Johansson, Ylva (s)

den 17 januari Interpellation 2006/07:225 Försämrad tandhälsa hos vissa barn av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Vi har i Sverige ett system med avgiftsfri tandvård för barn och ungdomar. Tandvården för barn och ungdomar bekostas helt av skattemedel. Det är ett bra system. Det är också ett

Inlämnad: 2007-01-17 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försämrad tandhälsa hos vissa barn

Interpellation 2006/07:220 av Örnfjäder, Krister (s)

den 12 januari Interpellation 2006/07:220 Konkurrensneutralitet vid upphandling av Gotlandstrafiken av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga till statsrådet pekat på det faktum att svenska rederier inte konkurrerar på lika villkor med utländska rederier. Många utländska

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:216 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 11 januari Interpellation 2006/07:216 Rikstrafiken och Gotlandsfärjan av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Under hösten 2006 inbjöd Rikstrafiken rederierna att lägga anbud på färjetrafiken mellan Gotland och svenska fastlandet. Inga anbud lades, bland annat eftersom anbudstiden ansågs

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rikstrafiken och Gotlandsfärjan

Interpellation 2006/07:206 av Johansson, Ylva (s)

den 29 december Interpellation 2006/07:206 Palliativ vård av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Den palliativa lindrande vården i livets slutskede har under de senaste decennierna utvecklats kraftigt. Under senare år har palliativ vård erkänts som en viktig vårdfilosofi med egen specifik kunskap

Inlämnad: 2006-12-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Palliativ vård

Interpellation 2006/07:201 av Persson, Kent (v)

den 22 december Interpellation 2006/07:201 Utsläpp av växthusgaser av Kent Persson v till statsminister Fredrik Reinfeldt m Det råder stor enighet om att energin är en nyckelfråga för att klara en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Användningen av fossil energi som kol, olja och naturgas har lett till ökade

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsläpp av växthusgaser

Interpellation 2006/07:171 av Örnfjäder, Krister (s)

den 15 december Interpellation 2006/07:171 Tjustbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Tjustbanan, järnvägen mellan Bjärka/Säby på Stångådalsbanan och Västervik, trafikeras av både person- och godstrafik. I dag är banan enkelspårig och oelektrifierad vilket medför att transporterna inte kan

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:168 av Örnfjäder, Krister (s)

den 15 december Interpellation 2006/07:168 E 22 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c E 22 är en viktig livsnerv för Kalmar län liksom för de andra länen i sydöstra Sverige. Den sträcker sig mellan Norrköping och Malmö utefter 21 kommuner som tillsammans har en befolkningsmängd på över en miljon

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: E 22

Interpellation 2006/07:164 av Palm, Veronica (s)

den 15 december Interpellation 2006/07:164 Våldsutsatta kvinnor av Veronica Palm s till socialminister Göran Hägglund kd Sverige i dag har den kanske skarpaste lagstiftningen i världen mot mäns våld mot kvinnor och åtskilliga utbildningssatsningar har inletts. Men en kartläggning utförd att Rikskvinnocentrum visar

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2006/07:162 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 14 december Interpellation 2006/07:162 Nedläggning av Bohusbanans sträcka SmedbergStrömstad och andra hotade järnvägssträckor av Wiwi-Anne Johansson v till statsrådet Åsa Torstensson c Larmrapporterna om klimatförändringarna kommer nu slag i slag. Enligt Världsbankens förre chefsekonom Nicolas Sterns utredning

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Bohusbanans sträcka Smedberg-Strömstad och andra hotade järnvägssträckor

Interpellation 2006/07:143 av Hultqvist, Peter (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:143 Resurser till naturreservat av Peter Hultqvist s till miljöminister Andreas Carlgren c I Sverige finns i dag 2 700 naturreservat. Ca 75 av dem utgörs av områden i fjällvärlden. Totalt är i dag 94 000 hektar skogsmark skyddade. Målet är att mellan 1999 och 2010 ska 320 000

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser till naturreservat