Dokument & lagar (85 träffar)

Interpellation 2006/07:383 av Axelsson, Christina (s)

den 5 mars Interpellation 2006/07:383 Besked om kollektivtrafiken av Christina Axelsson s till statsrådet Åsa Torstensson c I Sverige står vi inför den stora utmaningen att ställa om transporterna till ett långsiktigt hållbart system. FN:s klimatrapport visar tydligt att transportsektorn har den största negativa

Inlämnad: 2007-03-05 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:381 av Lindgren, Sylvia (s)

den 5 mars Interpellation 2006/07:381 Storstadsmiljö av Sylvia Lindgren s till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns all anledning att oroa sig för klimat- och miljöförstöringar i många länder, i Sverige och inte minst i Stockholm. Både för vår egen och framtida generationers livsmiljö måste åtgärder sättas

Inlämnad: 2007-03-05 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2006/07:365 av Ohly, Lars (v)

den 1 mars Interpellation 2006/07:365 Intäkter från trängselskatt och demokrati av Lars Ohly v till finansminister Anders Borg m Trängselskatt är ett smart och effektivt sätt att styra vägtrafik på. Syftet är att öka framkomligheten och förbättra miljön. I september 2006 höll Stockholm en lokal folkomröstning om

Inlämnad: 2007-03-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:358 av Vestlund, Börje (s)

den 28 februari Interpellation 2006/07:358 Nedläggningen av Svensk Kassaservice och rätt till bankkonto av Börje Vestlund s till statsrådet Mats Odell kd Enligt en departementspromemoria har regeringen för avsikt att lägga ned Svensk Kassaservice. Det är möjligt att detta är den enda möjligheten. I dag finns Svensk

Inlämnad: 2007-02-28 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:350 av Vestlund, Börje (s)

den 26 februari Interpellation 2006/07:350 Telia Soneras kopparnät av Börje Vestlund s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har utpekat Telia Sonera som ett av de statliga bolag som ska säljas ut. Någon analys över vilka konsekvenser detta får för verksamheten har inte gjorts såvitt jag vet. Telia Sonera

Inlämnad: 2007-02-26 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:345 av Frid, Egon (v)

den 23 februari Interpellation 2006/07:345 Nedläggning av Hållbarhetsrådet av Egon Frid v till miljöminister Andreas Carlgren c Att regeringen under sin korta tid vid makten skulle hinna montera ned så mycket av framgångsrikt miljö- och djurskyddsarbete är oroande. Djurskyddsmyndigheten försvinner i år och anslag

Inlämnad: 2007-02-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2006/07:334 av Sonidsson, Eva (s)

den 21 februari Interpellation 2006/07:334 Framtiden för Folke Bernadotteakademin av Eva Sonidsson s till statsrådet Gunilla Carlsson m Huvudkontoret för Folke Bernadotteakademin utlokaliserades för snart fem år sedan till Sandö i Kramfors kommun efter försvarsnedläggningen i Sollefteå. Syftet var inte bara att

Inlämnad: 2007-02-21 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtiden för Folke Bernadotteakademin

Interpellation 2006/07:320 av Johnson, Jacob (v)

den 16 februari Interpellation 2006/07:320 Östersjön av Jacob Johnson v till miljöminister Andreas Carlgren c Östersjön är kanske den mest hotade naturmiljön i Sveriges närhet. Det relativt grunda innanhavet är en känslig miljö som under lång tid varit utsatt för övergödning, andra föroreningar samt överfiske. Mot

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Interpellation 2006/07:268 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 29 januari Interpellation 2006/07:268 Ekonomisk ersättning vid störningar i telenätet av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga tagit upp problemet med störningar i det fasta telenätet. Inte minst i mitt hemlän Kronoberg har många människor drabbats under

Inlämnad: 2007-01-29 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:230 av Messing, Ulrica (s)

den 19 januari Interpellation 2006/07:230 Avstånd till brevlådan av Ulrica Messing s till statsrådet Åsa Torstensson c På uppdrag av den tidigare regeringen har Post- och telestyrelsen PTS utrett frågan om avstånd till postlådan. I korthet föreslår PTS att ingen ska ha längre än 1 000 meter till brevlådan. Enligt

Inlämnad: 2007-01-19 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avstånd till brevlådan

Interpellation 2006/07:220 av Örnfjäder, Krister (s)

den 12 januari Interpellation 2006/07:220 Konkurrensneutralitet vid upphandling av Gotlandstrafiken av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Jag har i en skriftlig fråga till statsrådet pekat på det faktum att svenska rederier inte konkurrerar på lika villkor med utländska rederier. Många utländska

Inlämnad: 2007-01-12 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:216 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 11 januari Interpellation 2006/07:216 Rikstrafiken och Gotlandsfärjan av Claes-Göran Brandin s till statsrådet Åsa Torstensson c Under hösten 2006 inbjöd Rikstrafiken rederierna att lägga anbud på färjetrafiken mellan Gotland och svenska fastlandet. Inga anbud lades, bland annat eftersom anbudstiden ansågs

Inlämnad: 2007-01-11 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rikstrafiken och Gotlandsfärjan

Interpellation 2006/07:201 av Persson, Kent (v)

den 22 december Interpellation 2006/07:201 Utsläpp av växthusgaser av Kent Persson v till statsminister Fredrik Reinfeldt m Det råder stor enighet om att energin är en nyckelfråga för att klara en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Användningen av fossil energi som kol, olja och naturgas har lett till ökade

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsläpp av växthusgaser

Interpellation 2006/07:171 av Örnfjäder, Krister (s)

den 15 december Interpellation 2006/07:171 Tjustbanan av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c Tjustbanan, järnvägen mellan Bjärka/Säby på Stångådalsbanan och Västervik, trafikeras av både person- och godstrafik. I dag är banan enkelspårig och oelektrifierad vilket medför att transporterna inte kan

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:168 av Örnfjäder, Krister (s)

den 15 december Interpellation 2006/07:168 E 22 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Åsa Torstensson c E 22 är en viktig livsnerv för Kalmar län liksom för de andra länen i sydöstra Sverige. Den sträcker sig mellan Norrköping och Malmö utefter 21 kommuner som tillsammans har en befolkningsmängd på över en miljon

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: E 22

Interpellation 2006/07:162 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 14 december Interpellation 2006/07:162 Nedläggning av Bohusbanans sträcka SmedbergStrömstad och andra hotade järnvägssträckor av Wiwi-Anne Johansson v till statsrådet Åsa Torstensson c Larmrapporterna om klimatförändringarna kommer nu slag i slag. Enligt Världsbankens förre chefsekonom Nicolas Sterns utredning

Inlämnad: 2006-12-14 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Bohusbanans sträcka Smedberg-Strömstad och andra hotade järnvägssträckor

Interpellation 2006/07:143 av Hultqvist, Peter (s)

den 7 december Interpellation 2006/07:143 Resurser till naturreservat av Peter Hultqvist s till miljöminister Andreas Carlgren c I Sverige finns i dag 2 700 naturreservat. Ca 75 av dem utgörs av områden i fjällvärlden. Totalt är i dag 94 000 hektar skogsmark skyddade. Målet är att mellan 1999 och 2010 ska 320 000

Inlämnad: 2006-12-07 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Resurser till naturreservat

Interpellation 2006/07:126 av Persson, Catherine (s)

den 4 december Interpellation 2006/07:126 E 6 mellan Trelleborg och Vellinge av Catherine Persson s till statsrådet Åsa Torstensson c Väg E 6 är en av de viktigaste vägarna i det nationella vägnätet. Vägen är av strategisk betydelse i såväl internationellt, nationellt som regionalt perspektiv. E 6:an har byggts

Inlämnad: 2006-12-04 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: E 6 mellan Trelleborg och Vellinge

Interpellation 2006/07:95 av Messing, Ulrica (s)

den 24 november Interpellation 2006/07:95 Avstånd till brevlådan av Ulrica Messing s till statsrådet Åsa Torstensson c På uppdrag av den tidigare regeringen har Post- och telestyrelsen PTS utrett frågan om avstånd till postlådan. I korthet föreslår PTS att ingen ska ha längre än 1 000 meter till brevlådan. Enligt

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Interpellation 2006/07:67 av Waidelich, Tommy (s)

den 13 november Interpellation 2006/07:67 Citybanan och Stockholmsberedningen av Tommy Waidelich s till statsrådet Åsa Torstensson c Regeringen har utsett Carl Cederschiöld, före detta moderat finansborgarråd i Stockholm, till förhandlingsman med uppgift att föra samman Stockholms kommun, Stockholms läns landsting,

Inlämnad: 2006-11-13 Besvarare: Åsa Torstensson (C)