Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2006/07:253 av Wahlström, Göte (s)

den 24 januari Interpellation 2006/07:253 Ensamkommande barn av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under år 2006 dubblerades antalet barn som kom till Sverige utan vårdnadshavare i förhållande till föregående år från ca 400 till drygt 800 barn. I de fyra mottagningskommuner som finns är i dag alla

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:427 av Wahlström, Göte (s)

den 22 december Fråga 2006/07:427 Uppehållstillstånd av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Knappt har ett år gått efter att den tillfälliga asyllagstiftningen upphört och ca 30 000 personer fått sin sak prövad enligt den särskilda lagstiftningen. Trots att en majoritet av dessa genom prövning enligt

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:204 av Wahlström, Göte (s)

den 23 november Fråga 2006/07:204 Utvärdering av den nya asylprocessen av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under förra mandatperioden togs beslut om omfattande förändringar i utlänningslagen. Riksdagen beslutade om en ny utlänningslag och Utlänningsnämnden ersattes den 1 april 2006 av en ny asylprocess

Inlämnad: 2006-11-23 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:115 av Wahlström, Göte (s)

den 9 november Fråga 2006/07:115 Ökat antal asylsökande av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I tilläggsbudget för innevarande år har inom utgiftsområde 10:4 hänsyn tagits till effekter av den tillfälliga lagstiftningen på det migrationspolitiska området och den ökade andelen uppehållstillstånd

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:9 av Wahlström, Göte (s)

den 11 oktober Fråga 2006/07:9 Arbetskraftsinvandring och asylpolitik av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Som nyutnämnd minister med ansvar för migrationsfrågorna uttalade Tobias Billström att han vill göra en koppling mellan asylpolitik och arbetskraftsinvandring. Att på detta sätt blanda ihop

Inlämnad: 2006-10-11 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 1999/2000:1399 av Söderdahl, Willy (v)

den 5 september Fråga 1999/2000:1399 av Willy Söderdahl v till statsrådet Ingegerd Wärnersson om naturskolor I Sverige finns det i dag ett sjuttiotal naturskolor. Deras syfte är att genom naturupplevelser bidra till att de elever som besöker skolorna får en ökad kunskap om naturen. Positiva upplevelser i naturen är

Inlämnad: 2000-09-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1276 av Söderdahl, Willy (v)

den 3 augusti Fråga 1999/2000:1276 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om Polenkabeln I dag togs Polenkabeln i drift. Ur demokratisk synpunkt har hela handläggningen av ärendet Polenkabeln givit mycket övrigt att önska. Det har varit flera moment som kunnat ifrågasättas om man verkligen velat göra

Inlämnad: 2000-08-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:759 av Söderdahl, Willy (v)

den 24 mars Fråga 1999/2000:759 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om miljöfarliga kemikalier I dag finns det ca 2 500 ämnen på den gemensamma EU-lista som bedömer ämnens risker ur miljö- och hälsosynpunkt. De finns dock ett antal ämnen som inte med på denna EU-lista. Ett av de ämnen som är farligt,

Inlämnad: 2000-03-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:642 av Söderdahl, Willy (v)

den 28 februari Fråga 1999/2000:642 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om miljövänlig upphandling För att påskynda utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle, så måste miljövänliga varor och tjänster efterfrågas i större mängd. Det finns en god vilja hos många privatpersoner, men ofta är det

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:289 av Söderdahl, Willy (v)

den 25 november Fråga 1999/2000:289 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om fyrverkerier och tungmetaller Försäljningen av fyrverkerier beräknas i samband med millennieskiftet slå alla rekord. Förra året köpte svenska folket fyrverkeripjäser för 250 miljoner och branschen räknar i år med en fördubbling.

Inlämnad: 1999-11-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:113 av Wahlström, Göte (s)

den 27 oktober Fråga 1999/2000:113 av Göte Wahlström s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kunskap om arbetslivet I en undersökning bland gymnasieungdomar som tidningen Yrkesläraren gjort, framgår att 18 av 30 elever på tre olika gymnasieprogram jobbade svart under lediga stunder. Av undersökningen framgick också

Inlämnad: 1999-10-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)