Dokument & lagar (149 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:290 av Pärssinen, Raimo (s)

den 25 november Fråga 1999/2000:290 av Raimo Pärssinen s till statsrådet Mona Sahlin om den statliga företagshälsovården Arbetsmiljöfrågorna blir med rätta mer och mer uppmärksammade i medier och bland beslutsfattare. Företagshälsovård är ett viktigt verktyg för att kunna uppnå en bättre arbetsmiljö, både fysiskt och

Inlämnad: 1999-11-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:216 av Hägg, Carina (s)

den 16 november Fråga 1999/2000:216 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om Räddningstjänsten Fler aktiva kvinnor inom politiken och andra områden leder till att fler verksamheter börjar betraktas med nya ögon. Även om de manliga maktstrukturerna ännu inte har brutits så börjar nu fler betrakta Räddningstjänsten

Inlämnad: 1999-11-16 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:186 av Hägg, Carina (s)

den 10 november Fråga 1999/2000:186 av Carina Hägg s till statsrådet Mona Sahlin om säljsekter Det finns avarter på arbetsmarknaden som faller inom flera departements område. Det handlar om ekonomisk brottslighet och att varken arbetsmarknadslagar eller avtal följs. Arbetsmarknadens parter har här inga medlemmar och

Inlämnad: 1999-11-10 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:169 av Larsson, Kalle (v)

den 5 november Fråga 1999/2000:169 av Kalle Larsson v till statsrådet Ulrica Messing om mångfald i statliga myndigheter och verk Det finns många utländska experter i Sverige och då tänker jag främst på de personer som bor och lever i vårt land men har sitt ursprung i ett annat land. Dessa personer besitter, förutom

Inlämnad: 1999-11-05 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:136 av Klockare, Lennart (s)

den 29 oktober Fråga 1999/2000:136 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om arméns musikkår i Norrland AMN Beslut om att AMN skulle uppsättas togs 1992 och den första musikplutonen i Boden startade i januari 1993. Uppgiften var att genomföra parad-ceremoni- och tjänstemusik samt högvaktsspelningar

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:77 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 15 oktober Fråga 1999/2000:77 av Ann-Marie Fagerström s till näringsminister Björn Rosengren om företags verksamhet Jag har från mitt hemlän Kalmar, dålig erfarenhet av företags sociala ansvar. Under senare år har minst två företag helt, eller till viss del, upphört på grund av att större företag har köpt upp dessa

Inlämnad: 1999-10-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:29 av Öhman, Conny (s)

den 28 september Fråga 1999/2000:29 av Conny Öhman s till försvarsminister Björn von Sydow om miljövärdering av Försvarsmaktens flygplatser Försvarsmakten står inför stora förändringar. Många aspekter måste bedömas innan beslut fattas om vilka enheter som ska utgå ur organisationen. Behov av framtida investeringar

Inlämnad: 1999-09-28 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:27 av Beijer, Lennart (v)

den 27 september Fråga 1999/2000:27 av Lennart Beijer v till statsrådet Mona Sahlin om smalspåriga järnvägen HultsfredVästervik Vägverket försvårar turismens utveckling i norra Kalmar län. År 1983 lade SJ ned persontrafiken på den smalspåriga järnvägen VästervikHultsfredVäxjö. Under alla år sedan SJ lade ned trafiken

Inlämnad: 1999-09-27 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:13 av Sandlin, Lena (s)

den 20 september Fråga 1999/2000:13 av Lena Sandlin s till statsrådet Ulrica Messing om lag om personligt betalningsansvar för styrelseledamöter i idrottsföreningar År 1997 antogs en lag om personligt betalningsansvar, som kan åläggas företrädare för juridisk person t.ex. styrelseledamot i en idrottsförening som inte

Inlämnad: 1999-09-21 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)