Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:510 av Olsson, Rolf (v)

Fråga 1998/99:510 av Rolf Olsson v till socialministern om barnpsykiatri den 29 mars Det finns nu ett antal rapporter som beskriver hur barns och ungdomars psykiska hälsa försämrats under senare år. Samtidigt har en hårt ansträngd sjuk- och socialvård ibland haft svårt att samarbeta kring dessa barn. Bl.a. konstaterades

Inlämnad: 1999-03-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:341 av Olsson, Rolf (v)

Fråga 1998/99:341 av Rolf Olsson v till socialministern om försörjningsstödet den 9 februari Socialstyrelsen har i dagarna överlämnat en skrivelse till regeringen där de pekar på en rad problem i de nuvarande reglerna för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen pekar bl.a. på att brottsoffer som

Inlämnad: 1999-02-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:70 av Olsson, Rolf (v)

Fråga 1998/99:70 av Rolf Olsson v till socialministern om vårdbehoven på sjukhemmen den 16 november Socialstyrelsen har helt nyligen presenterat en uppföljning av ädelreformen. Rapporten är den första stora undersökning som gjorts om utvecklingen på landets sjukhem sedan kommunerna 1992 tog över ca 31 000 sjukhemsplatser

Inlämnad: 1998-11-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)