Dokument & lagar (189 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1253 av Rosengren, Per (v)

den 18 maj Fråga 2000/01:1253 av Per Rosengren v till finansminister Bosse Ringholm om slopad skatt på hyresfastigheter I medierna den 17 maj påstås att regeringen vill slopa skatten på hyresfastigheter och införa en ny skatt på bostadsrättshus. Detta skulle kosta 1 miljard kronor att genomföra och kan komma att läggas

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:197 av Anderberg, Christel (m)

den 10 maj Fråga 2000/01:1197 av Christel Anderberg m till jordbruksminister Margareta Winberg om veterinärmedicin Enligt Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 97:10 gäller att Utlämnande av jourdos från receptutfärdare får endast ske i samband med behandling och får ej äga rum genom detaljhandel, det vill säga läkemedlen

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1184 av Rosengren, Per (v)

den 9 maj Fråga 2000/01:1184 av Per Rosengren v till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsskatt på boende och taxeringsvärdet I bl.a. en DN-artikel nyligen uttalar sig Lisbeth Staaf-Igelström, riksdagsledamot för socialdemokraterna och med ansvar för fastighetsskattefrågor, att regeringen överväger att slopa

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1122 av Jóhannesson, Berit (v)

den 26 april Fråga 2000/01:1122 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om värnpliktigas förtroendeuppdrag I förra veckan visade Värnpliktsrådet upp åtta konkreta fall där man menar att de värnpliktiga som är förtroendevalda har fått sämre betyg just på grund av sitt uppdrag. Dessutom pekar Värnpliktsrådet

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1111 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 25 april Fråga 2000/01:1111 av Ann-Marie Fagerström s till finansminister Bosse Ringholm om handläggningstider för trafikskadade I december 1998 presenterade Finansinspektionen rapporten Försäkringsbolagen och de trafikskadade Rapporten togs fram på regeringens uppdrag. I uppdraget ingick att föreslå åtgärder

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:394 av Stenberg, Hans (s)

den 20 april Interpellation 2000/01:394 av Hans Stenberg s till finansminister Bosse Ringholm om Vasakronan och Norrland Det statliga fastighetsbolaget Vasakronan har deklarerat att man kommer att sälja hela sitt fastighetsinnehav i Norrland för att koncentrera hela sin verksamhet till storstadsregionerna och ett par

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1012 av Zakariasen, Helena (s)

den 5 april Fråga 2000/01:1012 av Helena Zakariasén s till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning av nazister inom försvaret Enligt en granskning som tidningen Värnpliktsnytt gjort så finns minst 62 nazister krigsplacerade för att kunna försvara Sverige i en krigssituation. Flera av dessa har också dömts för

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:361 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

den 4 april Interpellation 2000/01:361 av Charlotta L Bjälkebring v till statsminister Göran Persson om policy för spelfrågor En grundläggande princip inom olika samhällssektorer är att den som har en granskande funktion ska vara oberoende av föremålet för granskningen. Det är orimligt att någon granskar sig själv.

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: policy för spelfrågor

Skriftlig fråga 2000/01:989 av Eneroth, Tomas (s)

den 30 mars Fråga 2000/01:989 av Tomas Eneroth s till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen av deltidsbrandmän Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort tid göra insatser vid såväl bränder som bilolyckor och översvämningar. Vid sidan av den heltidsanställda bemanningen finns en stor grupp deltidsanställda,

Inlämnad: 2001-03-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:978 av Lönnroth, Johan (v)

den 28 mars Fråga 2000/01:978 av Johan Lönnroth v till finansminister Bosse Ringholm om Nicefördragets budgetpåverkan EU-parlamentets rapportör för Nicefördraget i budgetutskottet, Joan Colom i Naval, har i ett arbetsdokument gått igenom en rad fördragsförändringar som kommer att öka kostnaderna för EU, utöver de budgetramar

Inlämnad: 2001-03-28 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:896 av Jóhannesson, Berit (v)

den 14 mars Fråga 2000/01:896 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om bordellbesök vid örlogsbesök utomlands I slutet av förra året blev det känt att marinen hade gått på bordell i Kiel i samband med en Natoövning sommaren 2000. Med anledning av detta frågade jag då er vilka åtgärder ni avsåg

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:852 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Fråga 2000/01:852 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om beställningen av JAS 39 Gripen I samband med det svenska försvarets omstrukturering och nya inriktning har Vänsterpartiet krävt att försvarets verkliga behov av JAS 39 Gripen ska klargöras. Då åtta flygdivisioner maximalt kräver

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:714 av Härstedt, Kent (s)

den 14 februari Fråga 2000/01:714 av Kent Härstedt s till justitieminister Thomas Bodström om alkoholsmuggling Genom ett framgångsrikt samarbete mellan tullen, polisen, försäkringskassan och de sociala myndigheterna i Helsingborg, Landskrona, Åstorp och Bjuv har man lyckats kartlägga alkoholtrafiken mellan Helsingborg

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:709 av Axelsson, Christina (s)

den 14 februari Fråga 2000/01:709 av Christina Axelsson s till försvarsminister Björn von Sydow om avgångsvederlag för officerare När statliga myndigheter och företag omorganiserar och säger upp anställda sker det uppenbarligen på olika sätt. Kvinnor får en normal uppsägning, kanske med viss hjälp till utbildning som

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:702 av Eberstein, Susanne (s)

den 14 februari Fråga 2000/01:702 av Susanne Eberstein s till försvarsminister Björn von Sydow om förvaring av automatkarbin i bostad Hemvärnsman äger rätt att ha automatkarbin hemma, vilket ställer speciella krav på redlighet och personligt ansvar. Därför måste man ha fullgjort en minst 90 dagar lång militär grundutbildning

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:659 av Härstedt, Kent (s)

den 9 februari Fråga 2000/01:659 av Kent Härstedt s till finansminister Bosse Ringholm om friskvård På de allra flesta arbetsplatser arbetar man aktivt för att alla medarbetare ska må bra både fysiskt och psykiskt. I friskvård ingår motion och träning som en viktig del av de förebyggande åtgärderna, men i den stressade

Inlämnad: 2001-02-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:621 av Svensson, Per-Olof (s)

den 1 februari Fråga 2000/01:621 av Per-Olof Svensson s till finansminister Bosse Ringholm om båtskatt I dag skattar vi för att vi bor m.m. Däremot kan man äga en lyxbåt som använder sig av de gästhamnar som anordnas av kommuner. Staten har ansvaret för sjöräddning liksom föroreningar som orsakas av båttrafiken medan

Inlämnad: 2001-02-01 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:584 av Söderdahl, Willy (v)

den 26 januari Fråga 2000/01:584 av Willy Söderdahl v till finansminister Bosse Ringholm om omprioriteringar inom tullens verksamhet I år har antalet resenärer på färjelinjen KarlskronaGdynia ökat med 12 jämfört med förra året. Antalet resenärer uppgår till 270 000. Färjorna utnyttjar dessutom hela den möjliga kapaciteten

Inlämnad: 2001-01-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:545 av Zetterberg, Eva (v)

den 18 januari Fråga 2000/01:545 av andre vice talman Eva Zetterberg v till försvarsminister Björn von Sydow om FMV:s upphandlingsrutiner Det har i medier framkommit att Försvarets materielverk FMV köpt in kläder från ett indiskt företag som ett svenskt privat företag har sagt nej till av etiska skäl. Arbetsmiljön

Inlämnad: 2001-01-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:520 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 10 januari Fråga 2000/01:520 av Bengt Silfverstrand s till finansminister Bosse Ringholm om effekter av dubbelbeskattningsavtal med Danmark Danmarks beslut att införa ett s.k. nettolönesystem för färjor i trafik mellan dansk och utomdansk hamn har förorsakat allvarliga problem för svensk färjenäring och dess ombordanställda

Inlämnad: 2001-01-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)