Dokument & lagar (129 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:504 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 januari Fråga 2000/01:504 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om hälsoundersökningar för svenska soldater i Kosovo Enligt uppgifter i massmedierna har flera länder, bl.a. Spanien, Portugal och Finland, beslutat att hälsoundersöka sina soldater stationerade i Kosovo. Orsaken är att det

Inlämnad: 2001-01-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:503 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 januari Fråga 2000/01:503 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om utarmat uran inom EU och Nato Enligt uppgifter i massmedierna har USA, både i Kosovokriget och i Bosnien, använt projektiler med utarmat uran. Utarmat uran används i projektiler för att få en bättre genomslagskraft då det

Inlämnad: 2001-01-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:461 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 december Fråga 2000/01:461 av Berit Jóhannesson v till statsminister Göran Persson om ett jämställt försvar Under ett antal år har statsminister Göran Persson i regeringsförklaringen tagit upp jämställdheten som ett prioriterat område. Jämställdhet är i Sverige ett prioriterat område. Jämställdhet handlar om

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:460 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 december Fråga 2000/01:460 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om sexuella trakasserier I tidningen Värnpliktsnytt nr 17/18 december 2000 kan man läsa om hur svenska värnpliktiga och befäl gick på bordell i Kiel i samband med Natoövningen Baltops i somras. Det står även att några värnpliktiga

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:459 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 december Fråga 2000/01:459 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om könsköparlagen I Värnpliktsnytt nr 17/18 december 2000 finns en artikel som behandlare marinens bordellbesök i Kiel efter Natoövningen Baltops i somras. I artikeln beskrivs denna typ av företeelse som en tradition och

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:449 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 december Fråga 2000/01:449 av Ulla Hoffmann v till finansminister Bosse Ringholm om lönediskriminering i statlig sektor SCB publicerade nyligen lönestatistik för 1999. Den visar att den genomsnittlige mannen tjänar ca 120 av kvinnors löner. I och för sig kan det finnas naturliga förklaringar till denna stora

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:448 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 14 december Fråga 2000/01:448 av Kjell-Erik Karlsson v till försvarsminister Björn von Sydow om kärnsäkerhetsberedskap Vilken vikt lägger samhället vid befolkningens säkerhet inom kärnkraftsverkens beredskapszoner Frågan är berättigad då det nyligen framkommit att informationsbroschyrer om hur man ska bete sig

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:399 av Engström, Marie (v)

den 8 december Fråga 2000/01:399 av Marie Engström v till finansminister Bosse Ringholm om skatteavdrag för gåvor till godkända insamlingar En samarbetsgrupp bestående av myndigheter och intressseföreningar föreslår en rad åtgärder för att bekämpa oseriösa insamlingsorganisationer. En av åtgärderna som föreslås är

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:357 av Wegendal, Lars (s)

den 6 december Fråga 2000/01:357 av Lars Wegendal s till finansminister Bosse Ringholm om återbetalning av försäljningsskatt på importerade motorfordon Vid köp av motorfordon motorcyklar, lätta lastbilar och bussar från utlandet har en försäljningsskatt uttagits. Denna skatt har oavsett årsmodell debiterats. Efter

Inlämnad: 2000-12-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:323 av Hoffmann, Ulla (v)

den 30 november Fråga 2000/01:323 av Ulla Hoffmann v till finansminister Bosse Ringholm om Premiesparfonden och generationsfonder De som inte aktivt valt fonder för sin premiepension har automatiskt hamnat i Sjunde AP-fondens Premiesparfond. Bland dessa s.k. icke-väljare finns personer som av olika skäl inte har någon

Inlämnad: 2000-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:322 av Hoffmann, Ulla (v)

den 30 november Fråga 2000/01:322 av Ulla Hoffmann v till finansminister Bosse Ringholm om Premiesparfonden Den som inte aktivt deltagit i höstens premiepensionsval har fått sin premiepension automatiskt placerad i Premiesparfonden. För de personer som en gång lämnat denna fond, genom att göra ett aktivt val, går det

Inlämnad: 2000-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:107 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

den 13 november Interpellation 2000/01:107 av Charlotta L Bjälkebring v till kulturminister Marita Ulvskog om utvärdering av kasinoverksamhet Riksdagen har beslutat om införande av internationella kasinon i Sverige. De orter som först kommer att komma i fråga för kasinoverksamhet är Sundsvall, Stockholm, Göteborg och

Inlämnad: 2000-11-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:214 av Ringqvist, Jonas (v)

den 13 november Fråga 2000/01:214 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om EIB och miljön Att begränsa människans klimatpåverkan är en av våra största politiska utmaningar i dag. För att lyckas med detta krävs det stora strukturella förändringar i vårt samhälle och därför stor framsynthet när det gäller

Inlämnad: 2000-11-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:192 av Hellberg, Owe (v)

den 9 november Fråga 2000/01:192 av Owe Hellberg v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om räddningstjänstersättning till Gävle kommun Snart två år efter snöovädret i Gävle har inte kommunen fått klart besked vad gäller ersättning för de nödvändiga räddningstjänstinsatser som utfördes. Räddningsverket har överklagat beslutet

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:177 av Ringqvist, Jonas (v)

den 7 november Fråga 2000/01:177 av Jonas Ringqvist v till finansminister Bosse Ringholm om gröna certifikat för introduktion av förnybara drivmedel Inom energipolitiken finns i dag ett nytt styrmedel för att introducera förnybara alternativ, s.k. gröna certifikat. De bygger på att staten utfärdar certifikat till dem

Inlämnad: 2000-11-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:176 av Ringqvist, Jonas (v)

den 7 november Fråga 2000/01:176 av Jonas Ringqvist v till finansminister Bosse Ringholm om relevant miljöklassning av drivmedel Miljöklassningen av drivmedel är ett viktigt redskap för att förbättra kvaliteten på de fossila drivmedlen. Ett problem med miljöklassningen är dock att den genom sina krav kan verka konkurrenssnedvridande

Inlämnad: 2000-11-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:160 av Värmby, Lennart (v)

den 1 november Fråga 2000/01:160 av Lennart Värmby v till finansminister Bosse Ringholm om kärnkraften i Ukraina I Ukraina pågår arbetet med två nya kärnkraftverk kallade K2/R4 Khmelnitsky 2 och Rivne 4. Ukraina kräver finansiell hjälp från väst, som kompensation för nedläggningen av Tjernobyl. Europeiska utvecklingsbanken,

Inlämnad: 2000-11-01 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:156 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 31 oktober Fråga 2000/01:156 av Sven-Erik Sjöstrand v till finansminister Bosse Ringholm om optionsavtal I en artikel i Aftonbladen fredagen den 27 oktober kan man läsa att Tredje och Sjätte AP-fonden ägnar sig åt optionsprogram. Förmånliga optionsavtal har ställts till börsbolagen Industrivärden och Bure. Optionsägare

Inlämnad: 2000-10-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:153 av Ryttar, Bengt-Ola (s)

den 30 oktober Fråga 2000/01:153 av Bengt-Ola Ryttar s till statsrådet Ingela Thalén om premiepensionsfonders förvaltningskostnader Många svenskar har redan valt premiepensionsfond. Det har nu visat sig att valets förutsättningar inte varit fullt ut redovisade. Det innebär en risk för obehagliga överraskningar när

Inlämnad: 2000-10-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:135 av Lundberg, Inger (s)

den 26 oktober Fråga 2000/01:135 av Inger Lundberg s till finansminister Bosse Ringholm om församlingsbegreppet i folkbokföringen Som en följd av riksdagsbeslutet att skilja kyrkan från staten föreligger nu ett utredningsförslag om att staten ska överge församlingsbegreppet som bas för folkbokföringen. Det har lett

Inlämnad: 2000-10-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)