Dokument & lagar (55 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:2003 av Jóhannesson, Berit (v)

den 11 augusti Fråga 2005/06:2003 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Handlingsplan för FN:s resolution 1325 och kvinnors representation i försvaret Regeringen har nyligen presenterat en efterlängtad handlingsplan för Sveriges implementering av FN:s resolution 1325. Resolutionen syftar

Inlämnad: 2006-08-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2002 av Jóhannesson, Berit (v)

den 11 augusti Fråga 2005/06:2002 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Lokala handlingsplaner för FN:s resolution 1325 Regeringen har nyligen presenterat en efterlängtad handlingsplan för hur Sverige ska implementera FN:s resolution 1325. Resolutionen syftar till att öka kvinnors deltagande

Inlämnad: 2006-08-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1893 av Jóhannesson, Berit (v)

den 29 juni Fråga 2005/06:1893 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Resolution 1325 och den nordiska snabbinsatsstyrkan Nyligen presenterade regeringen en mycket efterlängtad handlingsplan för Sveriges implementering av FN:s resolution 1325. Resolutionen antogs år 2000 av FN:s säkerhetsråd

Inlämnad: 2006-06-29 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1605 av Jóhannesson, Berit (v)

den 12 maj Fråga 2005/06:1605 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s FN:s resolution 1325:2000 Rädda Barnen publicerade nyligen en rapport som visar att flickor i Liberias flyktingläger blir sexuellt utnyttjade av bland annat FN-soldater som är på plats i landet för att bevara freden. För

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:321 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 mars Interpellation 2005/06:321 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Förbud mot klustervapen i Sverige Klusterbomber är det konventionella vapen som utgör det största humanitära hotet mot civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Den 26 maj 2003 svarade dåvarande utrikesminister Anna

Inlämnad: 2006-03-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:320 av Palm, Veronica (s)

den 22 mars Interpellation 2005/06:320 av Veronica Palm s till försvarsminister Leni Björklund s Avskaffande av svenska klusterbomber I februari blev Belgien först i världen med att införa ett totalförbud mot klusterbomber. Det var ett viktigt steg i kampen för en fredligare värld. Belgien var också ett föregångsland

Inlämnad: 2006-03-22 Besvarare: Leni Björklund (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avskaffande av svenska klusterbomber

Skriftlig fråga 2005/06:851 av Jóhannesson, Berit (v)

den 24 januari Fråga 2005/06:851 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Kommuners krisberedskap vid oljeolyckor Kustbevakningen är ansvarig myndighet för miljöräddningstjänst till sjöss. Men när oljan når land och hamnar ansvarar kommunerna för räddningsinsatser inom sitt område. Riksrevisionen

Inlämnad: 2006-01-24 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:304 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 november Fråga 2005/06:304 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Försvarets omorganisation och civil verksamhet Den pågående omorganisationen av Försvarsmaktens utbildningsplattformar påverkar också till del civil verksamhet. Ett exempel är Amf 1:s flytt till Berga örlogsskolor. Västerhaninge

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:303 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 november Fråga 2005/06:303 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund s Försvarets underrättelsenämnd Enligt lagen 2000:130 5 om försvarsunderrättelseverksamhet ska en särskild nämnd under regeringen ha insyn i försvarsunderrättelseverksamheten. I förordningen 1988:552 finns instruktion för

Inlämnad: 2005-11-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:625 av Jóhannesson, Berit (v)

den 23 maj Interpellation 2004/05:625 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om jämställdhet inom Försvarsmakten Riksdagen och regeringen har varit klara i ställningstagande för jämlikhet och mot könskränkningar inom Försvarsmakten. Den senaste tiden har ett antal könskränkningar på nytt uppmärksammats

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1649 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 maj Fråga 2004/05:1649 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds om flottbesök i Colombia Amnesty International, Human Rights Watch och colombianska människorättsorganisationer har i flera år pekat på hur militära och polisiära styrkor, inte sällan i samarbete med paramilitära grupper, varit

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1179 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Fråga 2004/05:1179 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om värnpliktiga I debatten före och efter försvarsbeslutet med dess neddragningar har fokus riktats på orterna och de anställda. Mycket litet har handlat om de värnpliktigas situation. De unga personer som gör värnplikt har blivit

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1088 av Jóhannesson, Berit (v)

den 28 februari Fråga 2004/05:1088 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om åtgärder mot trakasserier inom Försvarsmakten I Sverige ska ingen bli trakasserad på grund av etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning. Det är dock känt att det finns stora problem med trakasserier inom Försvarsmakten,

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:465 av Jóhannesson, Berit (v)

den 26 november Fråga 2004/05:465 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om svensk utveckling av minor Sveriges Radios P1-program Kaliber berättade den 21 november att FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, sedan flera år tillbaka driver ett projekt för att få fram självförstörande sprängmedel

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:123 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 oktober Fråga 2004/05:123 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om krigsmaterielexport till Libyen Den 11 oktober hävde EU sanktionerna, inklusive vapenembargot, mot Libyen. Därmed hävdes förbudet för vapenexport från EU till Libyen som varit i kraft sedan 1986. Sveriges utrikesminister Laila Freivalds

Inlämnad: 2004-10-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:793 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 februari Fråga 2003/04:793 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om ansvarsförhållande enligt arbetsmiljölagen inom Försvarsmakten Vid en övning som genomfördes vid amfibiebataljonen KA 2 Karlskrona den 13 december 1999 inträffade en olyckshändelse vid ett vadningshinder varvid en värnpliktig

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:182 av Jóhannesson , Berit (v)

den 31 oktober Fråga 2003/04:182 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om värnpliktigas sjukskrivningar Värnpliktsrådet har i dagarna presenterat en rapport om rättssäkerheten för Sveriges värnpliktiga, V ärnpliktiga andra klassens medborgare I rapporten står att läsa att 14 av de värnpliktiga,

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:181 av Jóhannesson , Berit (v)

den 31 oktober Fråga 2003/04:181 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om kränkningar inom Försvarsmakten Värnpliktsrådet har i dagarna presenterat en rapport om rättssäkerheten för Sveriges värnpliktiga, Värnpliktiga andra klassens medborgare I rapporten står att cirka var femte värnpliktig

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1208 av Jóhannesson, Berit (v)

den 2 juli Fråga 2002/03:1208 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om frivilligrörelsen För drygt ett år sedan fattade riksdagen beslut med anledning av regeringens proposition prop. 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret I försvarsutskottets betänkande framhölls att stödet

Inlämnad: 2003-07-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Paginering