Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:270 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:270 av Ulla Hoffmann v till finansministern om jämställdhetsdirektivet och den ekonomiska vårpropositionen den 21 januari I jämställdhetsdirektivet dir. 1994:124 står att alla förslag som läggs fram skall föregås av en jämställdhetsanalys och konsekvenserna för kvinnor och män skall redovisas såväl som

Inlämnad: 1999-01-21 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:300 av Kerimo, Yilmaz (s)

Fråga 1998/99:300 av Yilmaz Kerimo s till finansministern om Tumba bruk den 29 januari Tumba bruk har sedan många år samarbetat med dåvarande Penningslotteriet, nuvarande Svenska Spel. I nära samförstånd har man 1995 investerat i ny tryckutrustning och byggt upp ny teknik för att tillfredsställa deras behov av utvecklade

Inlämnad: 1999-01-29 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:346 av Olsson, Lena (v)

Fråga 1998/99:346 av Lena Olsson v till finansministern om regler för skattskrivning den 11 februari Sälenfjällen ligger i Malungs kommun och är under vintertid den största vintersportorten i norra Europa med ca 4 000 fritidsfastigheter och ett flertal hotell. Kommunen har gjort betydande insatser i form av infrastruktur,

Inlämnad: 1999-02-11 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:358 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:358 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om särskilda påfrestningar på samhället i fred den 12 februari Personalen inom FogrpE i Göteborg och Västra Götaland har skapat goda relationer med kommuner och myndigheter i området. Man har under 1998 haft en positiv och öppen dialog. Det svåra snöfall

Inlämnad: 1999-02-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:653 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:653 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om multipelbomber den 25 maj Human Rights Watch uppger att Nato använder multipelbomber i Jugoslavien. Dessa bomber avger 150-200 småbomber som sprids över ett stort område. Andelen blindgångare som ligger kvar är hög. Uppgifter från de allierades användning

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:421 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:421 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om stödköp från försvarsindustrin den 4 mars Enligt uppgifter i Finanstidningen den 2 mars planerar regeringen att stödköpa försvarsmateriel för storleksordningen 3 miljarder under åren fram till år 2001. Inför 1999 års budget beslöt s, mp och v att bevilja

Inlämnad: 1999-03-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:412 av Söderdahl, Willy (v)

Fråga 1998/99:412 av Willy Söderdahl v till statsministern om information om EMU den 2 mars I ett svar på en fråga ställd av Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt bekräftar EU-kommissionen att den svenska regeringen har inlett diskussioner med kommissionen om att lansera ett gemensamt informationsprogram

Inlämnad: 1999-03-02 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:368 av Nilsson, Martin (s)

Fråga 1998/99:368 av Martin Nilsson s till försvarsministern om minröjning den 17 februari För drygt två år sedan tog de nordiska försvarsministrarna initiativ till ett nordiskt samarbete för att öka minröjningsförmågan. Varje land utsåg minkoordinatorer och Sverige tog på sig rollen att leda arbetet. Arbetet har dock

Inlämnad: 1999-02-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:465 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:465 av Ulla Hoffmann v till finansministern om jämställdhetsperspektiv på finansplanen den 18 mars Då jag för en dryg månad sedan frågade finansministern om jämställdhetsdirektivet och den ekonomiska vårpropositionen, informerades jag om att detta direktiv upphört att gälla vid årsskiftet och ersatts

Inlämnad: 1999-03-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:474 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:474 av Ulla Hoffmann v till finansministern om konsumentskydd på det finansiella området den 19 mars Finansinspektionen har bl.a. till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd på det finansiella området. Den övervakar att de institut som står under tillsyn bedriver en verksamhet som står i överensstämmelse

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:25 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:25 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om hanteringen av vapen inom försvaret den 20 oktober Händelsen vid P 10 i Strängnäs då en värnpliktig, med hjälp av andra, rånade vapen från regementet reser många frågor. Vapen i orätta händer är ett stort problem i samhället. De används till brott och

Inlämnad: 1998-10-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:24 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:24 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om försvaret och vapenrånet i Strängnäs den 20 oktober Vapenrånet i Strängnäs ställer många frågor i fokus. Det har förekommit uppgifter i pressen att rånarna vid vapenrånet i Strängnäs hyser högerextremistiska åsikter. Det har också framkommit att flera

Inlämnad: 1998-10-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:20 av Mikaelsson, Maggi (v)

Fråga 1998/99:20 av Maggi Mikaelsson v till finansministern om fordonsskatten och skatteutjämningen den 16 oktober Enligt en beräkning som gjorts av Kommunförbundet innebär riksdagens beslut att höja fordonsskatten på bussar kombinerat med kompensation via skatteutjämningssystemet att skogslänen åter är stora förlorare.

Inlämnad: 1998-10-16 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:87 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

Fråga 1998/99:87 av Sven-Erik Sjöstrand v till försvarsministern om Ravlunda skjutfält den 20 november Under våren och sommaren 1998 har frågan om Ravlunda skjutfält och problemen med skjutfältsbuller och miljöprövning för skjutfältet uppmärksammats. Enligt uppgift har krigsmakten krävt att kommunernas planering bör

Inlämnad: 1998-11-20 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:73 av Wester, Ulla (s)

Fråga 1998/99:73 av Ulla Wester s till finansministern om konkurrens mellan banker den 17 november För enskilda konsumenter är det i stort sett omöjligt att, på ett kostnadsmedvetet sätt, välja bank. Det är mycket svårt att få en helhetsuppfattning om de olika avgifterna som påförs vid olika tjänster. Att jämföra mellan

Inlämnad: 1998-11-17 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)