Dokument & lagar (40 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:236 av Segelström, Inger (s)

Fråga 1998/99:236 av Inger Segelström s till socialministern om antibiotikaresistens den 13 januari Vid partiledardebatten den 29 oktober 1998 presenterade statsminister Göran Persson den socialdemokratiska regeringens slutsatser efter toppmötet i Pörtschach och prioriteringar i det fortsatta EU-arbetet. Bl.a. underströk

Inlämnad: 1999-01-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:165 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:165 av Sonja Fransson s till socialministern om läkarbristen i Västsverige den 8 december Det finns i dag en stor brist på läkare i Västsverige. En revisorsrapport visar att det finns läkare i f.d. södra Älvsborg som förra året arbetade uppemot 800 timmar utöver ordinarie arbetstid. Främst handlar det

Inlämnad: 1998-12-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:140 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:140 av Sonja Fransson s till socialministern om funktionshindrades rättigheter den 2 december Skulle en kommun förvägra vissa sjuåringar rätten att börja skolan eller handplocka de barn som står i kö för dagisplats med hänvisning till att man behöver spara pengar Knappast skriver DN i lördagens ledare.

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:266 av Nenes, Christina (s)

Fråga 1998/99:266 av Christina Nenes s till socialministern om ersättning till psykiskt funktionshindrade som deltar i daglig verksamhet den 20 januari 1999 I och med psykiatrireformens genomförande 1995-1996 har kommunerna övertagit ansvaret för särskilt boende, socialt stöd och viss hälso- och sjukvård för långvarigt

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:265 av Sandlin, Lena (s)

Fråga 1998/99:265 av Lena Sandlin s till socialministern om osteoporos den 20 januari En ny rapport från Europeiska kommissionen pekar ut osteoporos, dvs. benskörhet eller skelettskörhet som en av vår tids största folksjukdomar. Enligt Nina Rehnqvist, överdirektör på Socialstyrelsen går arbetet med att diagnostisera,

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:214 av Persson, Catherine (s)

Fråga 1998/99:214 av Catherine Persson s till socialministern om det reformerade tandvårdsstödet den 21 december Den 1 januari 1999 träder en ny tandvårdsförsäkring i kraft. 500 miljoner kronor ytterligare satsas på tandvården och den nya försäkringen innebär en rad förbättringar. Det nya tandvårdsstödet innebär en

Inlämnad: 1998-12-21 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:208 av Sandlin, Lena (s)

Fråga 1998/99:208 av Lena Sandlin s till socialministern om socialbidragen den 18 december Den snabba kostnadsutvecklingen på grund av den höga arbetslösheten fräter i en allt snabbare takt sönder det gemensamma trygghetssystemet i landets kommuner. Beslutet om en allmän riksnorm för socialbidragen var nödvändigt för

Inlämnad: 1998-12-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:200 av von Sydow, Tullia (s)

Fråga 1998/99:200 av Tullia von Sydow s till socialministern om hälsoundersökning för äldre den 17 december Äldres hälsa har under de senaste decennierna blivit allt bättre. Vi skjuter åldrandet framför oss, medellivslängden ökar alltmer. Det är därför av största vikt för den enskilda individens livskvalitet och för

Inlämnad: 1998-12-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:199 av von Sydow, Tullia (s)

Fråga 1998/99:199 av Tullia von Sydow s till socialministern om seniorboende den 17 december Ett av målen för den nationella äldrepolitiken är att äldre skall kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. För seniorer är det av stor betydelse att bostaden är så utformad att ett kvarboende är möjligt upp i hög

Inlämnad: 1998-12-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:302 av L Bjälkebring, Charlotta (v)

Fråga 1998/99:302 av Charlotta L Bjälkebring v till statsrådet Ulrica Messing om Dopingjouren vid Huddinge sjukhus den 29 januari Dopingjouren vid Huddinge sjukhus är hotad. Jouren är för närvarande den enda samhällsinstans där omfattningen av dopningsmissbruket och dess skadeeffekter kan bedömas. Bruket av bl.a. anabola

Inlämnad: 1999-01-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:341 av Olsson, Rolf (v)

Fråga 1998/99:341 av Rolf Olsson v till socialministern om försörjningsstödet den 9 februari Socialstyrelsen har i dagarna överlämnat en skrivelse till regeringen där de pekar på en rad problem i de nuvarande reglerna för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen pekar bl.a. på att brottsoffer som

Inlämnad: 1999-02-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:340 av Berglund Nilsson, Mona (s)

Fråga 1998/99:340 av Mona Berglund Nilsson s till socialministern om läkemedelskostnader den 9 februari År 1998 förde staten över kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen till de enskilda landstingen. Nu visar det sig att 1998 års läkemedel blev nästan 750 miljoner kronor dyrare för samhället än beräknat, av detta står

Inlämnad: 1999-02-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:358 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:358 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om särskilda påfrestningar på samhället i fred den 12 februari Personalen inom FogrpE i Göteborg och Västra Götaland har skapat goda relationer med kommuner och myndigheter i området. Man har under 1998 haft en positiv och öppen dialog. Det svåra snöfall

Inlämnad: 1999-02-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:653 av Jóhannesson, Berit (v)

Fråga 1998/99:653 av Berit Jóhannesson v till försvarsministern om multipelbomber den 25 maj Human Rights Watch uppger att Nato använder multipelbomber i Jugoslavien. Dessa bomber avger 150-200 småbomber som sprids över ett stort område. Andelen blindgångare som ligger kvar är hög. Uppgifter från de allierades användning

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:645 av Olander, Ronny (s)

Fråga 1998/99:645 av Ronny Olander s till socialministern om Kastprojektet i Göteborg den 20 maj Den 1 januari 1999 kriminaliserades könsköparna i Sverige. Jag var en av dem som röstade för lagen i riksdagen. Lagen har varit framgångsrik och syftet att i första hand stoppa nya unga kvinnor från att prostituera sig

Inlämnad: 1999-05-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:643 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:643 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om beräkningsgrunderna för bostadstillägg den 20 maj Den 4 maj ställde jag en fråga till statsrådet Klingvall angående det ideella skadestånd som kommer att betalas ut till tvångssteriliserade och skadeståndets förhållande till bl.a. bostadstillägget

Inlämnad: 1999-05-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:635 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:635 av Carina Hägg s till socialministern om jämställdhet i privat vård den 19 maj Socialminister Lars Engqvist har aviserat en mer öppen attityd till att låta en större del av hälso- och sjukvården bedrivas av privata vårdgivare. I Kvinnomaktutredningen finns beskrivet att det är dåligt ställt med jämställdheten

Inlämnad: 1999-05-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:628 av vice talman Eva Zetterberg, andre (v)

Fråga 1998/99:628 av andre vice talman Eva Zetterberg v till socialministern om införande av sanktionslagstiftning den 17 maj I mars 1999 lämnade Handikappombudsmannen sin femte rapport till regeringen. Rapporten pekar på många av de problem som människor med funktionshinder möter i vårt samhälle på grund av sitt funktionshinder.

Inlämnad: 1999-05-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:607 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:607 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om steriliserade och bostadsbidraget den 5 maj Riksdagen kommer inom kort att fatta beslut om att ge en ersättning på 175 000 kr till personer som fram till 1975 tvångssteriliserades. Alla partier i riksdagen har ställt sig bakom detta som en

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1998/99:600 av Olsson, Lena (v)

Fråga 1998/99:600 av Lena Olsson v till socialministern om läkemedlet dextropropoxifen den 4 maj Dextropropoxifen, förkortat DXP, används som smärtlindring. I Sverige finns sju olika DXP-preparat. Tre stycken är enkelpreparat och fyra stycken är blandpreparat. Detta är ett medel som ingår som enda beståndsdel i Dexofen,

Inlämnad: 1999-05-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering