Dokument & lagar (36 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1369 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 10 september Fråga 2002/03:1369 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om biodlingens förutsättningar Biodlingen har betydelse ur olika hänseenden. Förutom honungsproduktionen och pollinering ger biodlingen även indirekt effekt på landsbygdsutvecklingen. Biodlingen är därför värd att

Inlämnad: 2003-09-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1368 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 10 september Fråga 2002/03:1368 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om användning av elpåfösare på slakterier På senare tid har en rad anmälningar som rör misstänkt otillåten användning av elpåfösare i samband med slakt inrapporterats. Efter den senaste anmälningen genomförde även

Inlämnad: 2003-09-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1367 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 10 september Fråga 2002/03:1367 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om livsmedelstillsyn Kontrollen av restauranger och livsmedelsbutiker blir allt sämre. Målet är att varje lokal där livsmedel hanteras ska besökas en gång per år. Men under de senaste tio åren har antalet inspektioner

Inlämnad: 2003-09-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1280 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 6 augusti Fråga 2002/03:1280 av Carina Adolfsson Elgestam s till vice statsminister Margareta Winberg om medelålders kvinnliga bilförare Det har framkommit att många medelålders kvinnor betalar mer än jämnåriga män för en bilförsäkring. Så här motiverar Folksam detta förhållande i en skrivelse riktad till bolagets

Inlämnad: 2003-08-06 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1198 av Olovsson, Fredrik (s)

den 1 juli Fråga 2002/03:1198 av Fredrik Olovsson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om en sammanhållen hästpolitik Det stora och ökande antalet hästar i Sverige innebär att hästen har en stor och ökande betydelse i samhället. Sektorn beräknas omsätta närmare 20 miljarder kronor och genererar sysselsättning

Inlämnad: 2003-07-01 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1043 av Lundberg, Inger (s)

den 3 juni Fråga 2002/03:1043 av Inger Lundberg s till statsrådet Gunnar Lund om information på Internet Flera av de statliga myndigheternas hemsidor uppfattas som svårtillgängliga. Detta uppmärksammas i en rapport, som presenterats av RRV. Undertecknad har tidigare i en motion till Riksdagen Lätt svenska på Internet

Inlämnad: 2003-06-03 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1016 av Johansson, Anita (s)

den 26 maj Fråga 2002/03:1016 av Anita Johansson s till statsrådet Gunnar Lund om bankavgifter i Norden Vid Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 2002 behandlades ett ministerrådsförslag om nordbornas rättigheter. Rådet antog med anledning av förslaget ett antal rekommendationer till Nordiska ministerrådet,

Inlämnad: 2003-05-26 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:972 av Olovsson, Fredrik (s)

den 21 maj Fråga 2002/03:972 av Fredrik Olovsson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om avelsvärdering av hingstar Tanken med den inre marknaden i EU är att inom unionen avskaffa regler som diskriminerar andra medlemsländers medborgare, företag, tjänster eller produkter. De fyra friheterna ska därmed leda

Inlämnad: 2003-05-21 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:965 av Sköld Jansson, Camilla (v)

den 19 maj Fråga 2002/03:965 av Camilla Sköld Jansson v till statsrådet Gunnar Lund om EMU och vår grundlag Med några få månader till folkomröstningen är det fortfarande oklart vilka krav på grundlagsändringar ett medlemskap i EMU skulle föra med sig. ECB och EU-kommissionen har fört fram krav på svensk grundlagsändring

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:944 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 15 maj Fråga 2002/03:944 av Carina Adolfsson Elgestam s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ursprungsmärkning av svenskt glas Glasriket är en nationell angelägenhet, inte något bara för fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län. Det handlar om turism, hantverk, formgivning, jobb i glesbygd, traditioner

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:931 av Öberg, Maria (s)

den 14 maj Fråga 2002/03:931 av Maria Öberg s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om skyddsjakt beträffande älg Under åren har många markägare drabbats av betesskador som orsakats av älg. Markägare har små möjligheter att minska dessa skador med dagens regler. Jakttiden för B-licensområden är fem dagar eller

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:896 av Thorborg, Karin (v)

den 8 maj Fråga 2002/03:896 av Karin Thorborg v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om ratificering av ILO-konventionen nr 169 ILO-konventionen nr 169 antogs 1991 i FN och Sverige var pådrivande och delaktigt vid framtagandet av denna konvention till skydd för ursprungsbefolkningars rättigheter. År 2003 har

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:772 av Hagberg, Michael (s)

den 8 april Fråga 2002/03:772 av Michael Hagberg s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om eftersök av trafikskadat vilt Reglerna för eftersök, avlivning och omhändertagande av vilt som skadas av annan orsak än påskjutning bör ändras. Första prioritet måste vara att snabbast möjligt kunna förkorta skadade djurs

Inlämnad: 2003-04-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:750 av Svensson, Per-Olof (s)

den 3 april Fråga 2002/03:750 av Per-Olof Svensson s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om villkoren för småskalig livsmedelsproduktion Ett av de prioriterade områdena i det landsbygdsprogram som gäller för perioden 20002006 avser den småskaliga livsmedelsproduktionen. Regeringen har också i skrivelsen En

Inlämnad: 2003-04-03 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:711 av Nilsson, Martin (s)

den 21 mars Fråga 2002/03:711 av Martin Nilsson s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om medborgarkontor Kronofogdemyndigheten i Jönköpings län har i veckan presenterat hur en framtida organisation skulle kunna komma att se ut. Bakgrunden är minskade ekonomiska resurser som gör det svårt att upprätthålla service i mindre

Inlämnad: 2003-03-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2002/03:245 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 19 mars Interpellation 2002/03:245 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om strategi för att minska djurförsök Varje dag utsätts levande varelser medvetet för sjukdom och lidande i experiment. Råttor, möss, fiskar och fåglar är vanligast förekommande men även hundar, apor, grisar,

Inlämnad: 2003-03-19 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:694 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 mars Fråga 2002/03:694 av Berit Jóhannesson v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till USA USA och Storbritannien avser att gå till militärt angrepp mot Irak. Detta angrepp är enligt internationell folkrättsexpertis ett uppenbart brott mot såväl FN-stadgan som mot folkrätten. Enligt

Inlämnad: 2003-03-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2002/03:682 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 17 mars Fråga 2002/03:682 av Kjell-Erik Karlsson v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om förtroendet för svensk fisknäring Det har under det senaste halvåret kommit fram uppgifter i medierna om att det fuskas inom livsmedelsbranschen med bland annat ursprungsmärkningen av fisk. Bland annat handlar det

Inlämnad: 2003-03-17 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:665 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 13 mars Fråga 2002/03:665 av Sven-Erik Sjöstrand v till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om illegal jakt Det finns indikationer som visar på att omfattningen av illegal jakt på varg tycks vara mycket hög. För närvarande pågår fem polisutredningar om misstänkt illegal jakt i Dalarna, och polisen talar om organiserad

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2002/03:640 av Hoff, Hans (s)

den 7 mars Fråga 2002/03:640 av Hans Hoff s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumentskydd vid Internetanvändning Många konsumenter har drabbats av att ha blivit debiterade för Internettjänster som de inte har använt och inte beställt. Ofta handlar det om bluffakturor från företag som har betaltjänster

Inlämnad: 2003-03-07 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Paginering