Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1870 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 juni Fråga 2005/06:1870 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström s Sekretessen i migrationsdomstolarna Migrationsdomstolarna i Göteborg och Malmö offentliggör i många fall namn och födelsedatum på den asylsökande i sina domar. Det förefaller som viss oklarhet råder beträffande tillämpningen

Inlämnad: 2006-06-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2065 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 juli Fråga 2004/05:2065 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om RFSL:s brottsofferjour HBT-personer utsätts ofta för olika typer av diskriminering, förtryck och våld. Enligt uppgifter från bland andra Säpo och Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet ökar dessa typer av brott

Inlämnad: 2005-07-25 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2004/05:42 av Hoffmann, Ulla (v)

den 23 september Fråga 2004/05:42 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Mona Sahlin om etnisk diskriminering på arbetsmarknaden Rafael Altez Calderon har sökt över 100 olika arbeten som motsvarar hans kvalifikationer utan att en enda gång blivit kallad till intervju. Trots 400 högskolepoäng och en komplett agronomexamen

Inlämnad: 2004-09-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1366 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 juni Fråga 2003/04:1366 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om skydd för kvinnor År 1994 konstaterades i en dom i kammarrätten att svenska staten inte kunde skydda Maria Eriksson och hennes familj från Marias exmakes våld. För att leva ett normalt liv var familjen tvungen att flytta från

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1365 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 juni Fråga 2003/04:1365 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om rekvisitet sexuellt utnyttjande Hur samhället ser på kvinnors sexualitet och integritet avspeglas bland annat i lagstiftningen kring sexualbrott. Den senaste tidens uppmärksammade domar i mål om våldtäkt och sexuellt utnyttjande

Inlämnad: 2004-06-22 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2003/04:436 av Hoffmann, Ulla (v)

den 10 december Fråga 2003/04:436 av Ulla Hoffmann v till finansminister Bosse Ringholm om utökat utbud i Sjunde AP-fonden Vänsterpartiet har sedan flera år krävt att Sjunde AP-fondens utbud ska utökas. Skaparna av det nya pensionssystemet har gjort det omöjligt för människor att göra ett aktivt val till premiesparfonden.

Inlämnad: 2003-12-10 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2002/03:4 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 oktober Fråga 2002/03:4 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om våld med sexuellt inslag För att vi ska kunna få ett samhälle som genomsyras av jämställdhet och kvinnors lika villkor är det viktigt att vi gör slut på alla former av sexualiserat våld. Det är enligt mitt förmenande viktigt att

Inlämnad: 2002-10-02 Besvarare: Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:417 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 april Interpellation 2001/02:417 av Ulla Hoffmann v till statsminister Göran Persson om kritik mot Sverige från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna I början av april år 2002 överlämnade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter sin rapport angående situationen i Sverige för dessa rättigheter. Kritiken

Inlämnad: 2002-04-25 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:634 av Hoffmann, Ulla (v)

den 31 januari Fråga 2001/02:634 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om barnäktenskap Enligt barnkonventionen är ett barn en person under 18 år. Den gränsen ska enligt mitt förmenande självklart gälla för alla i Sverige, oavsett medborgarskap. Jag välkomnar därför att regeringen snarast kommer

Inlämnad: 2002-01-31 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1608 av Hoffmann, Ulla (v)

den 21 augusti Fråga 2000/01:1608 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om kvinnors säkerhet I Norrköping har en grupp män från Iran bildat ett nätverk i protest mot iranska kvinnors frigörelse i Sverige. Dessa som kallar sig Manliga Skräcknätverket har i en aktion gått ut med ett flygblad på persiska

Inlämnad: 2001-08-21 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1146 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 maj Fråga 2000/01:1146 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om trossamfund som vigselförrättare I Sverige finns tydliga restriktioner i äktenskapsbalken kring giftermål. För att vara behörig vigselförrättare i ett annat trossamfund än Svenska kyrkan ska ett förordnande ha givits av Kammarkollegiet.

Inlämnad: 2001-05-03 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1143 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 maj Fråga 2000/01:1143 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om skydd mot sexuellt utnyttjande av minderåriga Enligt svensk lagstiftning är det kriminaliserat att ha sex med barn under 15 år. Den person som har samlag med barn under 15 år kan enligt 6 kap. brottsbalken dömas för sexuellt utnyttjande

Inlämnad: 2001-05-02 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1142 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 maj Fråga 2000/01:1142 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om minimiålder för äktenskap Enligt äktenskapsbalken som tillkom 1987 och trädde i kraft den 1 januari 1988 är de lagstadgade hindren för äktenskapshindren tre till antalet RUT PM 2001:808Ett av dem är ej uppnådd 18-årsålder. Denna

Inlämnad: 2001-05-02 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1141 av Hoffmann, Ulla (v)

den 2 maj Fråga 2000/01:1141 av Ulla Hoffmann v till justitieminister Thomas Bodström om barnäktenskap i Sverige I Sverige är ett giftermål som ingåtts i annat land lagligt även i Sverige. En sådan vigsel är giltig enligt en lag från 1904 som lyder: Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt

Inlämnad: 2001-05-02 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2000/01:449 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 december Fråga 2000/01:449 av Ulla Hoffmann v till finansminister Bosse Ringholm om lönediskriminering i statlig sektor SCB publicerade nyligen lönestatistik för 1999. Den visar att den genomsnittlige mannen tjänar ca 120 av kvinnors löner. I och för sig kan det finnas naturliga förklaringar till denna stora

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:323 av Hoffmann, Ulla (v)

den 30 november Fråga 2000/01:323 av Ulla Hoffmann v till finansminister Bosse Ringholm om Premiesparfonden och generationsfonder De som inte aktivt valt fonder för sin premiepension har automatiskt hamnat i Sjunde AP-fondens Premiesparfond. Bland dessa s.k. icke-väljare finns personer som av olika skäl inte har någon

Inlämnad: 2000-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:322 av Hoffmann, Ulla (v)

den 30 november Fråga 2000/01:322 av Ulla Hoffmann v till finansminister Bosse Ringholm om Premiesparfonden Den som inte aktivt deltagit i höstens premiepensionsval har fått sin premiepension automatiskt placerad i Premiesparfonden. För de personer som en gång lämnat denna fond, genom att göra ett aktivt val, går det

Inlämnad: 2000-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:552 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:552 av Ulla Hoffmann v till finansministern om Nordiska Fondkommissionen den 20 april Finansinspektionen har bl.a. till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd på det finansiella området. De övervakar att de institut som står under tillsyn bedriver en verksamhet som står i överensstämmelse med lagens

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:402 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:402 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhetsaspekter på regionala tillväxtavtal den 25 februari Tillväxt och näringsliv har länge varit politiska områden som av tradition ofta hanterats av män för män. Kvinnors erfarenheter och kompetens har osynliggjorts. Att ta till vara kvinnors

Inlämnad: 1999-02-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1997/98:106 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:106 av Ulla Hoffmann v till justitieministern om Barbarossalägren Under andra världskriget internerades oliktänkanden i arbetsläger runt om i Sverige. Från 1939 till 1943 fanns nio sådana läger, där ca 675 män internerades. Det fanns t.ex. två s.k. Barbarossaläger ett i Öxnered och ett i Sveg som hade

Inlämnad: 1997-11-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)