Dokument & lagar (123 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:753 av Hoffmann, Ulla (v)

den 19 februari Fråga 2000/01:753 av Ulla Hoffmann v till näringsminister Björn Rosengren om posttjänster i affärer som saluför pornografitidningar Regeringen har fr.o.m. den 1 april 2001 omorganiserat Posten i syfte att, till och med erbjuda bättre service än vad Posten kan erbjuda i dagDet handlar i praktiken om

Inlämnad: 2001-02-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:253 av Berglund, Rune (s)

den 14 februari Interpellation 2000/01:253 av Rune Berglund s till näringsminister Björn Rosengren om vindkraften Millenniets första år blev ett ovanligt år ur kraftsynpunkt. Elanvändningen ökade med 2 till 145 TWh trots milt väder. Men om det hade varit normala temperaturer skulle ökningen ha varit nära 4 Sådana ökningar

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: vindkraften

Skriftlig fråga 2000/01:709 av Axelsson, Christina (s)

den 14 februari Fråga 2000/01:709 av Christina Axelsson s till försvarsminister Björn von Sydow om avgångsvederlag för officerare När statliga myndigheter och företag omorganiserar och säger upp anställda sker det uppenbarligen på olika sätt. Kvinnor får en normal uppsägning, kanske med viss hjälp till utbildning som

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:702 av Eberstein, Susanne (s)

den 14 februari Fråga 2000/01:702 av Susanne Eberstein s till försvarsminister Björn von Sydow om förvaring av automatkarbin i bostad Hemvärnsman äger rätt att ha automatkarbin hemma, vilket ställer speciella krav på redlighet och personligt ansvar. Därför måste man ha fullgjort en minst 90 dagar lång militär grundutbildning

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:691 av Stafilidis, Tasso (v)

den 14 februari Fråga 2000/01:691 av Tasso Stafilidis v till näringsminister Björn Rosengren om diskriminering i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen fattade i december 2000 beslut om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som trädde i kraft den 5 februari 2001. Ett inslag i lagstiftningen är att man kan få sin dagpenning

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:252 av Arnesson, Sture (v)

den 13 februari Interpellation 2000/01:252 av Sture Arnesson v till näringsminister Björn Rosengren om uppsägningarna vid Banverket Banverkets styrelse har beslutat att ställa sig bakom en personalminskning med 600 personer beroende på att så många anställda beräknas bli överflödiga när drift och underhåll ska konkurrensutsättas

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: uppsägningarna vid Banverket

Skriftlig fråga 2000/01:729 av U Granberg, Lars (s)

den 13 februari Fråga 2000/01:729 av Lars U Granberg s till näringsminister Björn Rosengren om sanktioner vid underlåtenhet att upprätta energiplan Mot bakgrund av lagen 1977:439 om kommunal energiplanering undrar jag om regeringen kommer att använda sig av några sanktionsmöjligheter mot de eller den kommun som underlåter

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:239 av Stenberg, Hans (s)

den 8 februari Interpellation 2000/01:239 av Hans Stenberg s till näringsminister Björn Rosengren om deltidsstämpling Den som har ett deltidsarbete på 50 och tar tjänstledigt för att ta ett annat deltidsarbete på 75 mister rätten att stämpla upp från a-kassan. Detta gäller även om båda arbetena är hos samma arbetsgivare.

Inlämnad: 2001-02-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: deltidsstämpling

Skriftlig fråga 2000/01:610 av Lundberg, Inger (s)

den 31 januari Fråga 2000/01:610 av Inger Lundberg s till kulturminister Marita Ulvskog om möjligheterna att använda Internet Enligt en sammanställning från SCB har Internetanvändandet i det svenska samhället ökat kraftigt i takt med att Internet fått allt större betydelse för både praktiskt vardagsarbete och demokratin.

Inlämnad: 2001-01-31 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:583 av Söderdahl, Willy (v)

den 26 januari Fråga 2000/01:583 av Willy Söderdahl v till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar och utsläpp av växthusgaser Jorden blir allt varmare I rapporten från FN:s klimatpanel görs uppskattningen att jordens medeltemperatur kommer att stiga med mellan 1,4 och 5,8 grader de närmaste 100

Inlämnad: 2001-01-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:216 av Wisberg, Carlinge (v)

den 19 januari Interpellation 2000/01:216 av Carlinge Wisberg v till näringsminister Björn Rosengren om Samhalls arbetsmiljöansvar I avtalet mellan staten och Samhall AB ingår som ett effektmål en god och utvecklande arbetsmiljö, där individer inte förslits, skadas eller slås ut från arbetslivetNyligen har Metall och

Inlämnad: 2001-01-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:545 av Zetterberg, Eva (v)

den 18 januari Fråga 2000/01:545 av andre vice talman Eva Zetterberg v till försvarsminister Björn von Sydow om FMV:s upphandlingsrutiner Det har i medier framkommit att Försvarets materielverk FMV köpt in kläder från ett indiskt företag som ett svenskt privat företag har sagt nej till av etiska skäl. Arbetsmiljön

Inlämnad: 2001-01-18 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:504 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 januari Fråga 2000/01:504 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om hälsoundersökningar för svenska soldater i Kosovo Enligt uppgifter i massmedierna har flera länder, bl.a. Spanien, Portugal och Finland, beslutat att hälsoundersöka sina soldater stationerade i Kosovo. Orsaken är att det

Inlämnad: 2001-01-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:503 av Jóhannesson, Berit (v)

den 4 januari Fråga 2000/01:503 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om utarmat uran inom EU och Nato Enligt uppgifter i massmedierna har USA, både i Kosovokriget och i Bosnien, använt projektiler med utarmat uran. Utarmat uran används i projektiler för att få en bättre genomslagskraft då det

Inlämnad: 2001-01-04 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:204 av Lundberg, Inger (s)

den 27 december Interpellation 2000/01:204 av Inger Lundberg s till näringsminister Björn Rosengren om designinsatser i företag Näringsdepartementet har under året låtit utvärdera det system med designcheckar, som avvecklades av ALMI fr.o.m. år 2000. Kostnaderna för checkarna var förhållandevis begränsade, drygt 3

Inlämnad: 2000-12-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:486 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 december Fråga 2000/01:486 av Ulla Hoffmann v till näringsminister Björn Rosengren om främlingspass En kvinna nekades skriva teoriprov för körkort hos Vägverket i Gävle. Motiveringen var att hon inte kunde legitimera sig eftersom man inte godkänner främlingspass. Däremot fick de med svenskt pass använda detta

Inlämnad: 2000-12-22 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:466 av Eriksson, Stig (v)

den 15 december Fråga 2000/01:466 av Stig Eriksson v till näringsminister Björn Rosengren om Assi Domän Enligt uppgift ämnar styrelsen för Assi Domän sälja ut väsentliga delar av bolaget. Vissa uppgifter talar t.o.m. om en styckning av företaget. De anställda i företaget lever i ovisshet om jobben och informationen

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:461 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 december Fråga 2000/01:461 av Berit Jóhannesson v till statsminister Göran Persson om ett jämställt försvar Under ett antal år har statsminister Göran Persson i regeringsförklaringen tagit upp jämställdheten som ett prioriterat område. Jämställdhet är i Sverige ett prioriterat område. Jämställdhet handlar om

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:460 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 december Fråga 2000/01:460 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om sexuella trakasserier I tidningen Värnpliktsnytt nr 17/18 december 2000 kan man läsa om hur svenska värnpliktiga och befäl gick på bordell i Kiel i samband med Natoövningen Baltops i somras. Det står även att några värnpliktiga

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:459 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 december Fråga 2000/01:459 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om könsköparlagen I Värnpliktsnytt nr 17/18 december 2000 finns en artikel som behandlare marinens bordellbesök i Kiel efter Natoövningen Baltops i somras. I artikeln beskrivs denna typ av företeelse som en tradition och

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)