Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2004/05:625 av Jóhannesson, Berit (v)

den 23 maj Interpellation 2004/05:625 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om jämställdhet inom Försvarsmakten Riksdagen och regeringen har varit klara i ställningstagande för jämlikhet och mot könskränkningar inom Försvarsmakten. Den senaste tiden har ett antal könskränkningar på nytt uppmärksammats

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1649 av Jóhannesson, Berit (v)

den 19 maj Fråga 2004/05:1649 av Berit Jóhannesson v till utrikesminister Laila Freivalds om flottbesök i Colombia Amnesty International, Human Rights Watch och colombianska människorättsorganisationer har i flera år pekat på hur militära och polisiära styrkor, inte sällan i samarbete med paramilitära grupper, varit

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1179 av Jóhannesson, Berit (v)

den 8 mars Fråga 2004/05:1179 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om värnpliktiga I debatten före och efter försvarsbeslutet med dess neddragningar har fokus riktats på orterna och de anställda. Mycket litet har handlat om de värnpliktigas situation. De unga personer som gör värnplikt har blivit

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1088 av Jóhannesson, Berit (v)

den 28 februari Fråga 2004/05:1088 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om åtgärder mot trakasserier inom Försvarsmakten I Sverige ska ingen bli trakasserad på grund av etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning. Det är dock känt att det finns stora problem med trakasserier inom Försvarsmakten,

Inlämnad: 2005-02-28 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:465 av Jóhannesson, Berit (v)

den 26 november Fråga 2004/05:465 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Leni Björklund om svensk utveckling av minor Sveriges Radios P1-program Kaliber berättade den 21 november att FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, sedan flera år tillbaka driver ett projekt för att få fram självförstörande sprängmedel

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:123 av Jóhannesson, Berit (v)

den 15 oktober Fråga 2004/05:123 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om krigsmaterielexport till Libyen Den 11 oktober hävde EU sanktionerna, inklusive vapenembargot, mot Libyen. Därmed hävdes förbudet för vapenexport från EU till Libyen som varit i kraft sedan 1986. Sveriges utrikesminister Laila Freivalds

Inlämnad: 2004-10-15 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:306 av Svensson Smith, Karin (v)

den 17 mars Interpellation 1999/2000:306 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om skatt på avfallsförbränning Strax innan sommaruppehållet förra året hade vi en debatt i riksdagen om huruvida förbränning av avfall skulle skattebefrias eller ej. En majoritet i riksdagen drev igenom detta trots varningar

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:397 av Jóhannesson, Berit (v)

den 17 december Fråga 1999/2000:397 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den oerhört tragiska olyckan vid KA 2 i Karlskrona sätter fingret på den viktiga frågan om säkerheten för våra värnpliktiga. Jag har förståelse för att övningarna inom försvarets utbildningar

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:327 av Jóhannesson, Berit (v)

den 2 december Fråga 1999/2000:327 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om samarbete om minröjning Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att lokalisera och röja personminor. Men för att detta arbete ska bli effektivt krävs det resurser och samordning avseende test

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1 av Svensson Smith, Karin (v)

den 14 september Fråga 1999/2000:1 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om trafikmängder och miljökonsekvenser för Öresundsbron Ett villkor för byggandet av Öresundsbron var att stränga och precisa miljökrav skulle uppfyllas. Ett av villkoren var att bron inte skulle medföra mer vägtrafik i Öresundsregionen.

Inlämnad: 1999-09-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)