Dokument & lagar (14 träffar)

Interpellation 2003/04:520 av Svensson Smith, Karin (v)

den 19 maj Interpellation 2003/04:520 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om syftet med att anslå medel till järnvägsinvesteringar I december 2003 blev Vänsterpartiet, Miljöpartiet och regeringen överens om en stor satsning på järnvägar och vägar i Västra Götaland. I regeringens proposition är

Inlämnad: 2004-05-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1049 av Svensson Smith, Karin (v)

den 5 april Fråga 2003/04:1049 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om Bohusbanan Enligt förordningen om statens spåranläggningar 1996:734 är det otillåtet att riva upp ett järnvägsspår innan minst tre år förflutit sedan tågtrafik har upphört. Så var det när järnvägsnätet var uppdelat i länsjärnvägar

Inlämnad: 2004-04-05 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1005 av Svensson Smith, Karin (v)

den 29 mars Fråga 2003/04:1005 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om nedläggning av Bohusbanan I december 2003 blev Vänsterpartiet, Miljöpartiet och regeringen överens om en stor satsning på järnvägar och vägar i västra Götaland. Nu föreslår Vägverket att Bohusbanan norr om Munkedal ska rivas

Inlämnad: 2004-03-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:956 av Svensson Smith, Karin (v)

den 19 mars Fråga 2003/04:956 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om anslag till Rikstrafiken Det är nu klart vilka kostnader som kommer att drabba operatörerna efter bolagiseringen av järnvägen och därmed inrättandet av Jernhusen. Stationskommittén har gjort en kartläggning av hela landet. Varje

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:909 av Svensson Smith, Karin (v)

den 15 mars Fråga 2003/04:909 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om trängselprissättning När riksdagen godkände budgeten för 2004, efterlystes samtidigt en översyn av systemet för fördelning av slot tider vid landets flygplatser som bättre än det nuvarande systemet stimulerar till att den befintliga

Inlämnad: 2004-03-15 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:440 av Svensson Smith, Karin (v)

den 10 december Fråga 2003/04:440 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om Banverkets underhåll Efter att i flera år ha underhållet utlagt på entreprenörer har Banverkets brittiska motsvarighet Network Rail nyligen beslutat att ta tillbaka allt underhåll i egen regi. Den brittiska privatiseringen

Inlämnad: 2003-12-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)

den 21 november Interpellation 2003/04:139 av Berit Jóhannesson v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller

Inlämnad: 2003-11-21 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Interpellation 2003/04:130 av Svensson Smith, Karin (v)

den 20 november Interpellation 2003/04:130 av Karin Svensson Smith v till näringsminister Leif Pagrotsky om tågtrafiken och statens ansvar SJ befinner sig i kris och är tvungen att vidta mycket drastiska åtgärder för att minska sina kostnader. SJ måste förbättra sitt resultat med 700 miljoner under tre år. För att

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:42 av Svensson Smith, Karin (v)

den 29 september Fråga 2003/04:42 av Karin Svensson Smith v till statsrådet Ulrica Messing om alternativ till tunnel genom Hallandsåsen En förutsättning för att tillföra Banverket de anslag ett slutförande av tunnelbygget genom Hallandsås ansågs behöva var att projektet kunde slutföras på ett miljösäkert sätt. Det

Inlämnad: 2003-09-29 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:993 av Jóhannesson, Berit (v)

den 22 maj Fråga 1999/2000:993 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den 18 maj 2000 inträffade en tragisk händelse när en värnpliktig soldat sköts till döds på Stockholms slott. Enligt TT betraktar polis och militär händelsen som en olycka, även om den militära ledningen

Inlämnad: 2000-05-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:306 av Svensson Smith, Karin (v)

den 17 mars Interpellation 1999/2000:306 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om skatt på avfallsförbränning Strax innan sommaruppehållet förra året hade vi en debatt i riksdagen om huruvida förbränning av avfall skulle skattebefrias eller ej. En majoritet i riksdagen drev igenom detta trots varningar

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:397 av Jóhannesson, Berit (v)

den 17 december Fråga 1999/2000:397 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om säkerhet för värnpliktiga Den oerhört tragiska olyckan vid KA 2 i Karlskrona sätter fingret på den viktiga frågan om säkerheten för våra värnpliktiga. Jag har förståelse för att övningarna inom försvarets utbildningar

Inlämnad: 1999-12-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:327 av Jóhannesson, Berit (v)

den 2 december Fråga 1999/2000:327 av Berit Jóhannesson v till försvarsminister Björn von Sydow om samarbete om minröjning Sverige har mycket goda förutsättningar att utveckla sin förmåga att lokalisera och röja personminor. Men för att detta arbete ska bli effektivt krävs det resurser och samordning avseende test

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1 av Svensson Smith, Karin (v)

den 14 september Fråga 1999/2000:1 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om trafikmängder och miljökonsekvenser för Öresundsbron Ett villkor för byggandet av Öresundsbron var att stränga och precisa miljökrav skulle uppfyllas. Ett av villkoren var att bron inte skulle medföra mer vägtrafik i Öresundsregionen.

Inlämnad: 1999-09-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)