Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2006/07:253 av Wahlström, Göte (s)

den 24 januari Interpellation 2006/07:253 Ensamkommande barn av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under år 2006 dubblerades antalet barn som kom till Sverige utan vårdnadshavare i förhållande till föregående år från ca 400 till drygt 800 barn. I de fyra mottagningskommuner som finns är i dag alla

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:427 av Wahlström, Göte (s)

den 22 december Fråga 2006/07:427 Uppehållstillstånd av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Knappt har ett år gått efter att den tillfälliga asyllagstiftningen upphört och ca 30 000 personer fått sin sak prövad enligt den särskilda lagstiftningen. Trots att en majoritet av dessa genom prövning enligt

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:204 av Wahlström, Göte (s)

den 23 november Fråga 2006/07:204 Utvärdering av den nya asylprocessen av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under förra mandatperioden togs beslut om omfattande förändringar i utlänningslagen. Riksdagen beslutade om en ny utlänningslag och Utlänningsnämnden ersattes den 1 april 2006 av en ny asylprocess

Inlämnad: 2006-11-23 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:115 av Wahlström, Göte (s)

den 9 november Fråga 2006/07:115 Ökat antal asylsökande av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I tilläggsbudget för innevarande år har inom utgiftsområde 10:4 hänsyn tagits till effekter av den tillfälliga lagstiftningen på det migrationspolitiska området och den ökade andelen uppehållstillstånd

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:9 av Wahlström, Göte (s)

den 11 oktober Fråga 2006/07:9 Arbetskraftsinvandring och asylpolitik av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Som nyutnämnd minister med ansvar för migrationsfrågorna uttalade Tobias Billström att han vill göra en koppling mellan asylpolitik och arbetskraftsinvandring. Att på detta sätt blanda ihop

Inlämnad: 2006-10-11 Besvarare: Tobias Billström (M)