Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2006/07:253 av Wahlström, Göte (s)

den 24 januari Interpellation 2006/07:253 Ensamkommande barn av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under år 2006 dubblerades antalet barn som kom till Sverige utan vårdnadshavare i förhållande till föregående år från ca 400 till drygt 800 barn. I de fyra mottagningskommuner som finns är i dag alla

Inlämnad: 2007-01-24 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1474 av Olsson, Hans (s)

den 6 juli Fråga 2006/07:1474 Flyktingbarn och kommuner som inte vill ta emot flyktingar av Hans Olsson s till statsrådet Tobias Billström m I slutet av föregående månad konstaterade Migrationsverket att 271 ensamkommande flyktingbarn väntade på kommunplacering. Under årets fem första månader kom 502 asylsökande

Inlämnad: 2007-07-06 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1472 av Olsson, Hans (s)

den 6 juli Fråga 2006/07:1472 Miljökonsekvenser av palmolje- och etanolproduktion av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c I satsningen på förnybara energikällor ingår import av etanol och palmolja. Svenska Naturskyddsföreningen gör gällande att palmolje- och etanolproduktionen i utvecklingsländer

Inlämnad: 2007-07-06 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1412 av Olsson, Hans (s)

den 21 juni Fråga 2006/07:1412 Outbetalda skrotningspremier av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Producentansvaret för bilar trädde i kraft redan den 1 januari 1998, men gällde inte privatimporterade bilar och dem som registrerats före år 1998. Från den 1 juni 2007 omfattar producentansvaret alla

Inlämnad: 2007-06-21 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:1399 av Olsson, Hans (s)

den 20 juni Fråga 2006/07:1399 Löfte om bidrag till kommunerna av Hans Olsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Skrotade bilar i naturen utgör ett miljöproblem och det är bra att biltillverkare och importörer nu får det fulla ansvaret för att skrota bilar. Under en begränsad övergångstid fanns en skrotningsmorot

Inlämnad: 2007-06-20 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2006/07:427 av Wahlström, Göte (s)

den 22 december Fråga 2006/07:427 Uppehållstillstånd av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Knappt har ett år gått efter att den tillfälliga asyllagstiftningen upphört och ca 30 000 personer fått sin sak prövad enligt den särskilda lagstiftningen. Trots att en majoritet av dessa genom prövning enligt

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:204 av Wahlström, Göte (s)

den 23 november Fråga 2006/07:204 Utvärdering av den nya asylprocessen av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Under förra mandatperioden togs beslut om omfattande förändringar i utlänningslagen. Riksdagen beslutade om en ny utlänningslag och Utlänningsnämnden ersattes den 1 april 2006 av en ny asylprocess

Inlämnad: 2006-11-23 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:115 av Wahlström, Göte (s)

den 9 november Fråga 2006/07:115 Ökat antal asylsökande av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m I tilläggsbudget för innevarande år har inom utgiftsområde 10:4 hänsyn tagits till effekter av den tillfälliga lagstiftningen på det migrationspolitiska området och den ökade andelen uppehållstillstånd

Inlämnad: 2006-11-09 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2006/07:9 av Wahlström, Göte (s)

den 11 oktober Fråga 2006/07:9 Arbetskraftsinvandring och asylpolitik av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Som nyutnämnd minister med ansvar för migrationsfrågorna uttalade Tobias Billström att han vill göra en koppling mellan asylpolitik och arbetskraftsinvandring. Att på detta sätt blanda ihop

Inlämnad: 2006-10-11 Besvarare: Tobias Billström (M)