Dokument & lagar (13 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1279 av Ringqvist, Jonas (v)

den 31 maj Fråga 2001/02:1279 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om internationella regler för en hållbar globalisering Från förberedelsearbetet inför Johannesburgskonferensen om hållbar utveckling kommer det rapporter från bl.a. miljöorganisationer som visar på en stor oro över att resultatet kan

Inlämnad: 2002-05-31 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1101 av Ringqvist, Jonas (v)

den 23 april Fråga 2001/02:1101 av Jonas Ringqvist v till statsrådet Lena Sommestad om transnationella företag Den form av globalisering som i dag genomdrivs med omfattande avregleringar och liberaliseringar på en lång rad områden i länder världen över sker i hög utsträckning till förmån för, och under påtryckningar

Inlämnad: 2002-04-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:235 av Svensson Smith, Karin (v)

den 20 november Fråga 2001/02:235 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om Västkustbanan Regeringen har nyligen presenterat en proposition angående infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. I propositionen lämnas förslag på att 100 miljarder kronor exklusive räntor och amorteringar

Inlämnad: 2001-11-20 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1422 av Ringqvist, Jonas (v)

den 15 juni Fråga 2000/01:1422 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om förnybara drivmedel EU-kommissionen föreslår att 7 av drivmedlen år 2010 ska vara alternativa. I dag är drivmedel till nästan 100 fossila. Detta är inte långsiktigt hållbart av flera skäl. Dels tar de fossila drivmedlen slut eftersom

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1354 av Ringqvist, Jonas (v)

den 6 juni Fråga 2000/01:1354 av Jonas Ringqvist v till statsminister Göran Persson om kärnavfall till Ryssland Onsdagen den 6 juni 2001 meddelar EU-kommissionen, Världsbanken m.fl. att de går in med hundratals miljoner i ett gemensamt projekt för att hjälpa Ryssland med hanteringen av sitt kärnavfall. Samma dag beslutar

Inlämnad: 2001-06-07 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:325 av Ringqvist, Jonas (v)

den 30 november Fråga 2000/01:325 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om miljösanering i översvämningsdrabbade områden Höstens översvämningar i Sverige har många konsekvenser både för de som drabbas och för miljön. En av de allvarligare konsekvenserna är det fall i Bengtsfors där översvämningarna

Inlämnad: 2000-11-30 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:202 av Ringqvist, Jonas (v)

den 10 november Fråga 2000/01:202 av Jonas Ringqvist v till jordbruksminister Margareta Winberg om offentligt register för odling av GMO-grödor Användningen av GMO-grödor i jordbruket är en kontroversiell fråga av både etiska såväl som miljöskäl. Det är därför viktigt med ett regelverk kring GMO som garanterar största

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1205 av Ringqvist, Jonas (v)

den 10 juli Fråga 1999/2000:1205 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om avverkning av skyddsvärd skog Vintern 1998 förhindrade miljöaktivister från fältbiologerna att en skog i Ranebo, Bohuslän, avverkades genom att hindra avverkningsmaskinerna. Skogen har höga naturvärden och gjordes till ett naturreservat

Inlämnad: 2000-07-11 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:306 av Svensson Smith, Karin (v)

den 17 mars Interpellation 1999/2000:306 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om skatt på avfallsförbränning Strax innan sommaruppehållet förra året hade vi en debatt i riksdagen om huruvida förbränning av avfall skulle skattebefrias eller ej. En majoritet i riksdagen drev igenom detta trots varningar

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:448 av Ringqvist, Jonas (v)

den 17 januari Fråga 1999/2000:448 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om Yttre Jelka och Rimakåbbå Yttre Jelka och Rimakåbbå är två skogsområden med en sammanlagd yta av cirka tre kvadratmil som ligger i nära anslutning till varandra nordväst om Jokkmokk i Norrbottens län. De består till större delen

Inlämnad: 2000-01-17 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:115 av Ringqvist, Jonas (v)

den 25 november Interpellation 1999/2000:115 av Jonas Ringqvist v till miljöminister Kjell Larsson om genmanipulerade grödor Genmanipulerade grödor är en omdebatterad fråga och oron över vilka konsekvenser genmanipulationen kan få är stor bland allmänheten. Många kräver ett totalt förbud mot odling av genmanipulerade

Inlämnad: 1999-11-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1 av Svensson Smith, Karin (v)

den 14 september Fråga 1999/2000:1 av Karin Svensson Smith v till miljöminister Kjell Larsson om trafikmängder och miljökonsekvenser för Öresundsbron Ett villkor för byggandet av Öresundsbron var att stränga och precisa miljökrav skulle uppfyllas. Ett av villkoren var att bron inte skulle medföra mer vägtrafik i Öresundsregionen.

Inlämnad: 1999-09-14 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:816 av Ringqvist, Jonas (v)

Fråga 1998/99:816 av Jonas Ringqvist v till miljöministern om användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket den 28 juli Det har under sommaren kommit larmrapporter om att användningen av kemiska bekämpningsmedel har ökat under 90-talet och att glyfosat, den aktiva substansen i det vanliga bekämpningsmedlet

Inlämnad: 1999-07-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)