Dokument & lagar (26 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:62 av Hoffmann, Ulla (v)

den 12 oktober Fråga 2001/02:62 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om avvisning av asylsökande i Ghana Torsdagen den 4 oktober sände Sveriges Television i programmet Dokument inifrån ett inslag om dumpningen i Ghana av den ugandiske medborgaren Peter Ekwiri. Ghana fastställdes som Ekwiris troliga

Inlämnad: 2001-10-12 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:61 av Hoffmann, Ulla (v)

den 12 oktober Fråga 2001/02:61 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om afghaners familjeåterförening i Sverige Svenska ambassaden i Teheran har meddelat att man inte längre tar emot ansökningar om familjeåterförening i Sverige från afghanska medborgare. Den svenska ambassaden i Islamabad svarar,

Inlämnad: 2001-10-12 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2001/02:51 av Hoffmann, Ulla (v)

den 5 oktober Fråga 2001/02:51 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om avvisningar av flyktingar till norra Irak Den svenska regeringen planerar att ändra praxis när det gäller flyktingar från norra Irak då man menar att läget där är stabilt. Det är dock en stabilitet som endast gäller så länge USA

Inlämnad: 2001-10-05 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1654 av Hoffmann, Ulla (v)

den 5 september Fråga 2000/01:1654 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om nedläggning av Utlänningsnämnden Pekka Johansson vid Utrikesdepartementet redogjorde i DN den 30 augusti för en proposition angående nedläggning av Utlänningsnämnden som regeringen nu arbetar med och avser att lämna till riksdagen

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1525 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 juli Fråga 2000/01:1525 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asylsökande på flyktingförläggningen i Gimo I april tog en ung asylsökande iransk kvinna, som vistades på Gimo flyktingförläggning, livet av sig. Cirka fem dagar tidigare hade hon beviljats uppehållstillstånd. Detta hade dock handläggarna

Inlämnad: 2001-07-25 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1376 av Hoffmann, Ulla (v)

den 11 juni Fråga 2000/01:1376 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om tillämpning av utlänningslagen Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikes frågor behandlar den 11 och den 18 juni ett förslag till yttrande över en framställning angående Richard Goldsteins politiska

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:928 av Hoffmann, Ulla (v)

den 19 mars Fråga 2000/01:928 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om politisk förföljelse av kvinnor i Iran Stening till döds är ett barbariskt, ociviliserat och ohyggligt uttryck för patriarkal maktutövning. Stening är en del av straffarsenalen i den islamiska regimen i Iran. Maryam Ayoobi, mamma

Inlämnad: 2001-03-19 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:897 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 mars Fråga 2000/01:897 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om transportöransvaret Den 13 mars 2001 röstade Europaparlamentet i ett rådgivande yttrande ned det franska direktivförslaget om transportöransvar med en förkrossande majoritet. Samtliga svenska partier i parlamentet röstade emot förslaget.

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:323 av Hoffmann, Ulla (v)

den 13 mars Interpellation 2000/01:323 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om transportöransvar Frankrike har i EU lagt fram ett förslag till direktiv om transportöransvar, dvs. bötesansvar för transportföretag som medför passagerare som saknar föreskrivna resehandlingar. Det skulle enbart gälla

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:860 av Hoffmann, Ulla (v)

den 9 mars Fråga 2000/01:860 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om ensamma flyktingbarn En företrädare för Migrationsverket har nyligen i pressen förklarat att verket har diskriminerat ensamma flyktingbarn och brutit mot socialtjänstlagen. Man har nämligen helt enkelt struntat i att anmäla dessa

Inlämnad: 2001-03-09 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:697 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 februari Fråga 2000/01:697 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om ny instansordning i utlänningsärenden Kommittén om en ny instans- och processordning i utlänningsärenden presenterade sitt slutbetänkande i februari 1999. Betänkandet har remissbehandlats. Statsrådet Klingvall beslutade den

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:451 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 december Fråga 2000/01:451 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om tillämpningen av Genèvekonventionen Senare år har polisövergrepp i USA blivit allt mer uppmärksammade, vilket bekräftas av Amnesty International och Human Rights Watch. Övergreppen från polisens sida har lett till olika medborgarinitiativ,

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:321 av Hoffmann, Ulla (v)

den 30 november Fråga 2000/01:321 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om pedagogisk verksamhet för asylsökande barn i förskoleåldern Socialförsäkringsutskottet anser att Migrationsverkets organiserade verksamhet för asylsökande barn i förskoleåldern ska hålla samma standard som den allmänna förskolan.

Inlämnad: 2000-11-30 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:304 av Hoffmann, Ulla (v)

den 27 november Fråga 2000/01:304 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om utländska kvinnors stryktålighet Under många år har människor upprörts över att utländska kvinnor som misshandlats av mannen under den tvååriga prövotiden för permanent uppehållstillstånd oftast blivit utvisade från Sverige

Inlämnad: 2000-11-27 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:279 av Hoffmann, Ulla (v)

den 21 november Fråga 2000/01:279 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om utländska kvinnors stryktålighet Under många år har människor upprörts över att utländska kvinnor som misshandlats av mannen under den tvååriga prövotiden för permanent uppehållstillstånd oftast blivit utvisade från Sverige

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1401 av Hoffmann, Ulla (v)

den 6 september Fråga 1999/2000:1401 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen om tidsbegränsat uppehållstillstånd Europeiska kommissionen har den 24 maj 2000 lagt fram förslag till direktiv om tidsbegränsade uppehållstillstånd vid massflykt. Gällande

Inlämnad: 2000-09-06 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1123 av Hoffmann, Ulla (v)

den 14 juni Fråga 1999/2000:1123 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om asylsökande och svenskundervisning En asylsökande som fått avslag hos Invandrarverket och överklagat sitt beslut till Utlänningsnämnden får inte fortsätta sina svenskstudier. Eftersom verket funnit skälen för asyl otillräckliga

Inlämnad: 2000-06-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:924 av Hoffmann, Ulla (v)

den 11 maj Fråga 1999/2000:924 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kvinnodiskriminering i utlänningslagen När bestämmelsen om skydd på grund av fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning infördes i utlänningslagen ansåg Vänsterpartiet att man i enlighet med UNHCR:s förslag

Inlämnad: 2000-05-11 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 1999/2000:314 av Hoffmann, Ulla (v)

den 23 mars Interpellation 1999/2000:314 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om rätten till familjeåterförening Regleringen av rätten till familjeåterförening ligger till stor del utanför den nationella rättsordningen. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, de internationella konventionerna

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:725 av Hoffmann, Ulla (v)

den 21 mars Fråga 1999/2000:725 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kvinnors asylskäl Regeringen har i budgetpropositionen för 2000 förklarat att den kommer att ge Statens invandrarverk i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur kvinnors asylskäl ska bedömas samt att sprida kunskap om dessa riktlinjer

Inlämnad: 2000-03-22 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Paginering