Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2012/13:160 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 29 november Interpellation 2012/13:160 Mänskliga rättigheter på EU-nivå av Eva-Lena Jansson S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP I ett av många kriser plågat EU ökar främlingsfientligheten. Skändligheter mot olika grupper verkar kunna göras hur lång som helst. Personer som är av olika ursprung, tillhörande

Inlämnad: 2012-11-29 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Mänskliga rättigheter på EU-nivå

Interpellation 2012/13:70 av Johansson, Lars (S)

den 26 oktober Interpellation 2012/13:70 Sociala avgifter för sjömän av Lars Johansson S till statsrådet Peter Norman M I regeringens proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor föreslås ett antal förändringar i ansvaret för erläggandet av socialavgifter. Anställda som ingått ett socialavgiftsavtal

Inlämnad: 2012-10-26 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sociala avgifter för sjömän

Interpellation 2012/13:48 av Hoff, Hans (S)

den 24 oktober Interpellation 2012/13:48 Konkurrens på lika villkor inom åkerinäringen av Hans Hoff S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Förekomsten av utländska egenföretagare i den svenska åkerinäringen har ökat markant på senare år. I dag beräknas antalet till över 1 000 utländska förare, som inte är

Inlämnad: 2012-10-24 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konkurrens på lika villkor inom åkerinäringen